نتایج جستجو برای نوع تمرین

تعداد نتایج: 145337  
پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1389

تمرینات گیرنده های عمقی به عنوان یک روش تمرینی که موجب تحریکات سیستم عصبی –عضلانی می شود؛ اخیرا به منظور کاهش آسیب دیدگی ورزشکاران موجب توجه پژوهشگران و توانبخشان قرار گرفته است. با توجه به رابطه مستقیم حس وضعیت و ثبات عملکردی مفصل که بهبود آن می تواند شاخص مناسبی برای میزان اثربخشی تمرینات مختلف باشد، هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر دو نوع تمرین گیرنده های عمقی بر حس وضعیت مفصل زانوی بازیکن زن ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392

هدف ازمطالعه حاضر بررسی نقش تمرین مقاومتی بر غلظت محصولات نهایی گلیکاسیون پیشرفته در زنان یائسه دارای دیابت نوع دو بود. آزمودنی ها 15 زن یائسه 58-48 ساله عضو انجمن دیابت شهر سنندج بودند که به طور تصادفی در دو گروه: تجربی (7=n) و کنترل (8=n) قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه، و هر جلسه 1 ساعت تمرین های با وزنه را اجرا کردند. برای این منظور 6 حرکت روتین با وزنه، هر حرکت با 3 س...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

شیوع دیابت در جهان در حال افزایش است و بیماری عروق کرونر قلب (chd)علت اصلی مرگ و میر در بیماران دیابتی می باشد.هدف از این پژوهش عبارت است از مطالعه ی اثرتمرین هوازی بر مقادیرicam-1شاخص التهابی جدید و پیشگویی کننده ی بیماری های قلبی و عروقی . بدین منظور 24 زن مبتلا به بیماری دیابت نوع 2 مرکز دیابت شهر همدان بصورت داوطلبانه و بعد از معاینات پزشکی انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه تجربی(n=12)...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1394

زمینه و هدف: بیش از 80 % مبتلایان به دیابت، به علت بروز بیماری های قلبی عروقی جان خود را از دست می دهند. از علائم اصلی این بیماری ، ترومبوز است که به دلیل افزایش فعالیت عوامل انعقادی و بهم خوردن تعادل در دستگاه هموستاز اتفاق می افتد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر شش هفته تمرین منتخب ایروبیک بر فیبرینوژن و برخی فاکتورهای انعقادی زنان دیابتی نوع دو بود. مواد و روش ها: از میان زنان مبتلا به دیابت ...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 0
داریوش شیخ الاسلامی وطنی, daruosh sheikholeslami vatani kurdist..., forozan rezaie kurdistan universityسن...,

مقدمه : تحقیقات نشان داده اند دیابت نوع1 و تا حدودی نوع2 ممکن است در تشدید پوکی استخوان نقش داشته باشند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر تراکم توده استخوانی(bmd) در زنان یائسه دارای دیابت نوع2 بود. مواد و روش ها : 20 زن یائسه دارای دیابت نوع2 از میان بیماران عضو انجمن دیابت شهر سنندج انتخاب (میانگین سن، قد، وزن و نمایه توده بدنی به ترتیب = 6±51 سال، 5±4/153 سانتی متر، 11±3/...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 0
عباس صارمی, abbas saremi department of physical e..., shahnaz shahrjerdi department of phys..., atefe kavyani department of physical ...,

زمینه و هدف: سیرتوئین 1 فرایندهای مهم سلولی چون آپوپتوز، پیری سلول و متابولیسم را تنظیم می کند. بنابراین سیرتوئین 1 ممکن است یک هدف درمانی جدید برای بیماری دیابت نوع 2 باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات 8 هفته تمرین ورزشی هوازی بر سطح پروتئین سیرتوئین 1 و شاخص های قلبی-متابولیکی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو بود. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه ­تجربی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون، 20 زن مبتلا به ...

ژورنال: :مجله پزشکی ارومیه 0
رامین امیرساسان, ramin amirsasan department of exercis..., ameneh esmaeili department of exercis..., saeed dabbagh nikokheslat department ..., pouran karimi neurosciences research ...,

پیش زمینه و هدف: دیابت ملیتوس بیماری خود مراقبتی است و یکی از مشکلات شایع آن افسردگی می­باشد. یکی از عوامل ایجاد افسردگی تخلیه سروتونین است. آنزیم تریپتوفان هیدروکسیلاز نیز به عنوان آنزیم محدودکننده در ساخت سروتونین مغزی شناخته می­شود. همچنین تمرینات هوازی مزایای ثابت شده­ای در درمان و کاهش عوارض بیماری­های مزمن ازجمله دیابت دارند. در این تحقیق قصد داریم تا تأثیر تمرین هوازی بر سروتونین و تریپت...

ژورنال: :مجله دانشکده پزشکی اصفهان 0
آناهیتا ترک زاده, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپ..., مربی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده ی توان..., دانشیار، گروه اورولوژی، دانشکده ی پزش...,

مقدمه: بی اختیاری ادرار استرسی (sui یا stress urinary incontinence) یک مشکل شایع در بین جوامع امروزی به خصوص در زنان می باشد. با افزایش سن، تعداد حاملگی و افزایش وزن، شانس ابتلا به این بیماری افزایش می یابد. تا کنون درمان های غیر جراحی مختلفی برای درمان بی اختیاری ادرار استرسی پیشنهاد شده اند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر دو نوع روش تمرین درمانی بر روی بهبود علایم مربوط به بی اختیاری اد...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 0
مریم عظیم پور, maryam azimpour university of sistan1..., ahmad shahdadi university of sistan1د...,

چکیده زمینه و هدف: اگرچه تا به حال فعال شدن دستگاه انعقاد خون در پاسخ به فعالیت بدنی تا حدودی مشخص شده است، اما سهم فعالیت برون گرا یا اکسنتریک و مقایسه آن با فعالیت ایزومتریک (هم طول) به صورت مقاومتی در کنار هم، هنوز مشخص نیست. بنابراین، این تحقیق با هدف بررسی اثر یک جلسه تمرین مقاومتی برون گرا و هم طول بر برخی عوامل انعقاد خون در مردان پرورش اندام انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید