نتایج جستجو برای نوع تمرین

تعداد نتایج: 145337  
پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1386

چکیده ندارد.

زمینه و هدف: یکی از عوارض دیابت، مشکلات تنفسی و کاهش عملکرد ریوی در این بیماران می باشد. بر این اساس هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تمرین هوازی و مصرف امگا-3 بر عملکرد ریوی مردان مبتلا به دیابت نوع دوم بود. روش بررسی: در تحقیق نیمه­تجربی حاضر، 40 مرد مبتلا به دیابت نوع دوم با میانگین سنی 9/4 ± 5/43 سال، به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب و به­طور تصادفی در 4 گروه تمرین...

آسیه میرزا آقاجانی, حسن علی خانی, زهرا حجتی, علی قرائت,

چکیده زمینه و هدف: از آنجا که استفاده از تمرینات تناوبی موجب تاثیر بیشتر بر عملکرد هوازی می شود؛ در پژوهش حاضر به مقایسه اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی شدید بر عملکرد هوازی قایقرانان نخبه پرداخته شد. روش تحقیق: از بین 60 قایقران حاضر در مسابقات قهرمان کشوری سال 1394، تعداد 18 قایقران مرد دعوت شده به اردوی تیم ملی روئینگ، به صورت تصادفی به دو گروه تمرینی تداومی و تناوبی شدید تقسیم شدند. از ارگ...

ژورنال: علوم زیستی ورزشی 2019

تمرینات تناوبی سرعتی (SIE) شامل تکرارهایی با حداکثر شدت در مدت کمتر از ۳۰ ثانیه است که موجب بهبود میزان اکسیداسیون چربی در زمان بازیافت پس از تمرین می‌شود. هدف پژوهش حاضر، مقایسۀ تأثیر دو برنامۀ تمرین تناوبی سرعتی بر میزان اکسیداسیون چربی زمان بازیافت در زنان فعال بود. بدین‌منظور ۱۰ زن فعال به‌صورت داوطلبانه (میانگین سن 82/2 ± 8/23 سال، وزن 97/6 ± 2/57 کیلوگرم) در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی‌...

ژورنال: یافته 2018

Background:Anti-inflammation and anti-apoptotic effects of physical activity have been proven and its effectiveness depends on intensity, duration and type. Since obesity is considered as a mild chronic inflammation, it is reasonable that the degenerative damages occurin tissues, especially in the liver as the center of metabolism. The aim of this study was to investigate the effect of two typ...

اسماعیلی, آمنه, امیر ساسان, رامین, دباغ نیکوخصلت, سعید, کریمی, پوران,

زمینه و هدف: تمرینات هوازی مزایای ثابت شده­ای در درمان و کاهش عوارض بیماری­های مزمن از جمله دیابت دارند. در این تحقیق قصد داریم تا تاثیر تمرین هوازی بر سروتونین و تریپتوفان هیدروکسیلاز ناحیه هیپوکامپ موش­های دیابتی نوع 2 را بررسی نماییم. روش بررسی: 30 موش­ صحرایی نر به طور تصادفی به 3 گروه 1-کنترل سالم 2-کنترل دیابتی 3- تمرین دیابتی تقسیم­بندی شدند.گروه­های 2و 3 برای دیابتی شدن دو هفته پس از غذ...

ایزدی, مجتبی , دوعلی, حسین , کریمی, محمد , کهندل, مهدی ,

  زمینه: لپتین یک هورمون مترشح از بافت چربی است که در تعادل انرژی و تنظیم متابولیسم کربوهیدرات و چربی نقش مهمی دارد.   هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر تمرین­های هوازی طولانی مدت بر سطوح لپتین سرم و مقاومت انسولین در بیماران دیابتی انجام شد.   مواد و روش­ها: این مطالعه نیمه تجربی در سال 1389 بر روی 30 مرد چاق بزرگ سال مبتلا به دیابت نوع دو در قالب دو گروه شاهد و تجربی انجام شد. قبل و بعد از یک بر...

ژورنال: فیزیولوژی ورزشی 2015
محمد گله داری, محمدعلی آذربایجانی,

مطالعة حاضر با هدف بررسی تأثیر محدودیت کالری همراه با تمرین اینتروال شدید و تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی ادیپونکتین، TNF-α و انسولین ناشتا انجام شد. در یک کارآزمایی نیمه تجربی 28 مرد چاق سالم با میانگین سنی 2/7 ± 6/31 سال داوطلب به‌طور تصادفی به 3 گروه محدودیت کالری (CR; n=8)، ترکیب محدودیت کالریک و تمرین اینتروال شدید (CRHIT; n=10) و ترکیب محدودیت کالریک و تمرین مقاومتی (CRRT; n=10) تقسیم شد...

ژورنال: دانشور پزشکی 2013
عظیمی, سید محمد , معرفتی, حمید , مهاجری, مجید , یوسف زاده, غلامرضا ,

 Background and Objective: Visfatin is a recently discovered adipokine. Previous studies have shown a direct relationship between plasma visfatin levels and type 2 diabetes mellitus. The current study was conducted to investigate the effect of aerobic exercise on plasma level of visfatin in type 2 diabetic men treated with metformin. Materials and Methods: Thirty-six men with type 2 diab...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید