نتایج جستجو برای نوع تمرین

تعداد نتایج: 145337  
ژورنال: کومش 2017
آوندی, سید محسن, جمشیدی, مسعود, محمدی, حمزه, گویا, مهرداد,

هدف: بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل زنجبیل بر شاخص هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابت نوع 2 بود. مواد و روش‌ها: بدین منظور در یک کارآزمایی نیمه‌تجربی دوسویه‌کور، 44 بیمار دیابت نوع دو (گلوگز ناشتا بیش‌تر از 126میلی‌گرم در دسی‌لیتر بین 40- سال60)، (با میانگین قد 20/7±92/169 سانتی‌متر، وزن 34/6±41/82 کیلوگرم، سن 01/7±49/53 سال و ترکیب بدن 07/2±57/28 درصد) با آرایش تصادفی به چهار گر...

ژورنال: علوم زیستی ورزشی 2017

  پژوهش حاضر با هدف تأثیرپذیری وضعیت استرس اکسایشی ناشی از تمرینات تناوبی هوازی در بیماران دیابتی نوع دو طراحی و اجرا شد. 24 بیمار دیابتی نوع دو که تحت درمان دارویی بودند، با میانگین سنی 50/6 ± 29/50 سال و شاخص تودۀ بدنی 67/0 ± 21/27 کیلوگرم بر متر مربع در دو گروه تمرینی و کنترل قرار گرفتند. برنامۀ تمرینی به مدت ده هفته، سه جلسه در هفته و به مدت 40 دقیقه با شدت 80 درصد حداکثر تواتر قلبی (HRmax)...

ژورنال: علوم زیستی ورزشی 2015

هدف از تحقیق حاضر، مقایسۀ پاسخ­های هورمونی به دو نوع تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بود. به این منظور چهارده دانشجوی دختر در یک طرح تحقیق متقاطع شرکت کردند. آزمودنی­ها در سه هفتۀ متوالی و به­طور تصادفی، در سه حالت کنترل، تمرین مقاومتی سنتی و تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون شرکت کردند. تمرین شامل سه حرکت باز شدن زانو، پرس پا و هاک پا در چهار ست بود. نمونه­های خونی قبل، بلافاص...

Background: Overweight and obesity, as physical disorders, can threaten health in different ways. Regular exercise (training) is defined as an improving factor for body composition and cardiorespiratory fitness in overweight and obese people. However, the intensity of exercise, as one of the training principles, for attaining the highest fat burning effect, is still challenged. This paper revie...

امیر شریعتی, جمال فاضل, مرتضی همایون,

در پژوهش حاضر، یادگیری سه مهارت والیبال با سه شرایط تمرینی (مسدود، تصادفی و سریالی) بررسی شد تا تأثیرات آن در سه مرحلة اکتساب، یادداری و انتقال مشخص شود. شرکت کنندگان مبتدی 60 دانشجوی پسر (با میانگین سنی = 5/2 سال، انحراف معیار = 2/1) بودند که به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه تمرینی مسدود، تصادفی و سریالی قرار گرفتند. پس از پیش آزمون، آزمودنی های هر گروه در مرحلة اکتساب...

آوندی, محسن, اخلاقی, معصومه, محمدی, حمزه,

Background and purpose: Metabolic disorders are amongst the major risk factors for health in the world. This study aimed at investigating the effect of eight weeks resistance training and ginger consumption on some antioxidant markers and oxidative stress in patients with type 2 diabetes. Materials and methods: In a double blind clinical trial with semi-experimental design, 44 patients with ty...

مقدمه هدف از این تحقیق بررسی اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر شاخص‏های پلاکتی زنان دیابتی نوع دو است. روش کار بدین منظور 20 زن دیابتی نوع دو بصورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت نموده و به دو گروه تمرین (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. قبل و بعد از دوره آزمودنی‏ها پس از ناشتایی شبانه به آزمایشگاه دعوت شدند و از آنها نمونه خون به میزان 5 میلی‏لیتر گرفته شد. سپس در جلسه‏ای مجزا ویژگی‏های آنتروپوم...

روح اله رنجبر, عبدالحمید حبیبی, معصومه خواجوئی‌نژاد,

زمینه و هدف: بیش از 80 درصد مبتلایان به دیابت، به­علت بروز بیماری­های قلبی-عروقی جان خود را از دست می­دهند. از علایم اصلی این بیماری­، ترومبوز است که به­دلیل افزایش فعالیت عوامل انعقادی و به­هم خوردن تعادل در دستگاه هموستاز اتفاق می­افتد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر شش هفته تمرین منتخب ایروبیک بر فیبرینوژن و برخی فاکتورهای انعقادی زنان دیابتی نوع 2 بود. روش بررسی:</str...

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرین مقاومتی دایره­ای بر میزان برخی از شاخص­های متابولیک خون در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 بود. روش بررسی­: در تحقیق حاضر27 نفر مرد مبتلا به دیابت نوع 2 شهر اهواز در دو گروه تمرین مقاومتی (15 نفر، سن 02/3 ± 4/46 سال) و کنترل (12 نفر، سن 86/3 ± 6/45 سال) قرار گرفتند. آزمودنی‌های 8 هفته برنامۀ تمرین مقا...

هدف این تحقیق، بررسی اثر دست ­برتر و دو روش تمرین آشکار و پنهان بر یادگیری توالی حرکتی بود. به این منظور، 60 دختر 17-14 ساله با توجه به دست ­برتر با آرایش تصادفی در چهار گروه راست­دست-تمرین آشکار، راست­دست-تمرین پنهان، چپ­دست- تمرین آشکار، چپ­دست- تمرین پنهان قرار گرفتند. تکلیف شرکت­کنندگان، دقت و زمان عکس­العمل متوالی بود. مرحلة اکتساب شامل اجرای هشتصد کوشش تمرینی بود. ﮔﺮوه­های تمرین آشکار، از...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید