× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای همبند

تعداد نتایج: 703  
پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده علوم پایه 1392

در این پایان نامه تعمیم‎‎ های برد عددی مورد توجه قرار گرفته و در مورد بردهای عددی ویژه و لومر عملگرهای کراندار روی فضاهای هیلبرت و باناخ و نیز برد عددی جبری عناصر یک جبر نرم دار یکانی بحث شده است. یکی از ویژگی های بردعددی کلاسیک برای عملگرهای کراندار روی فضاهای هیلبرت تحدب آن می باشد. با این وجود‏، برد عددی ویژه برای عملگرهای کراندار روی فضاهای باناخ در حالت کلی محدب نیست ولی همواره همبند بوده ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم ریاضی 1388

از قضیه ی ون کمپن نتیجه می شود که فضای توپولوژیک x همبند ساده است هرگاه برابر با اجتماع دو زیرفضای باز همبند ساده خود با اشتراک همبند مسیری باشد. در این پایان نامه تعمیم های گوناگونی از قضیه ی ون کمپن برای فضاهای همبند ساده ی مسطح را می آوریم. از جمله نشان می دهیم اجتماع هر دو زیرفضای پیوستار همبند ساده، همبند ساده است، هرگاه اشتراک آن ها همبند مسیری و حجره ای باشد. همچنین نشان می دهیم برخی ش...

ژورنال: :تحقیق در علوم دندانپزشکی 0
فرنا سیار, ferena sayar نسرین آخوندی, nasrin akhondi ساناز غلامی طوقچی, sanaz gholami toghchi,

خلاصه: سابقه و هدف: هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی کلینیکی کاربرد پروتئین ماتریکس مینا (امدوگین) همراه فلپ با موقعیت کرونالی در درمان پوشش ریشه عریان در مقایسه با روش استفاده از پیوند بافت همبند بود. موادوروش ها: تحقیق حاضر به روش کارآزمائی بالینی انجام شد. 13 بیمار هر یک دارای حداقل یک جفت تحلیل لثه مشابه از نوع کلاسi  یا ii میلر (در مجموع 40 ناحیه تحلیل) در دندان های سانترال،کانین و یا پرمول...

سید اصغر میر عمادی, علی اکبر خوشخونژاد, کاظم فاطمی,

مقدمه هدف از انجام این تحقیق بررسی کلینیکی میزان پوشش سطوح عریان ریشه با استفاده از پیوند بافت همبندی به روش Subepithelial بود. مواد و روشها در این مطالعه تعداد 12 بیمار شامل 8 زن و 4 مرد در گروه سنی 22 تا 43 سال که دارای حداقل یک دندان مبتلا به تحلیل لثه بودند انتخاب شدند. ابعاد زیر در مورد هر یک از دندانها اندازه گیری شدند. 1 - از لبه لثه تا خط طوق                                        ...

کشورهای مختلف برای طراحی سازه‌ها از آیین‌نامه‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. در بیشتر آیین‌نامه‌ها، محاسبه و توزیع برش پایه براساس رفتار خمیری است. این مسئله، رفتار واقعی سازه را تحت اثر زلزله‌های شدید درنظر نمی‌گیرد و ممکن است سازه دچار جابه‌جایی‌های بزرگ و خرابی‌های جبران ناپذیر شود. برای بهبود این مسئله، یک روش جدید، که اثر رفتار خمیری سازه را در محاسبه‌ی برش پایه و توزیع آن در ارتفاع لحاظ م...

دیوارهای برشی همبسته با تیرهای همبند فولادی، مقاومت و سختی بیشتری نسبت به سیستم‌های همبسته‌ی بتنی دارند. با توجه به اهمیت تیرهای همبند در پاسخ لرزه‌یی این سازه‌ها، ارزیابی رفتار چرخه‌یی آنها ضروری است. در این نوشتار، به منظور ارتقای عملکرد سازه‌یی دیوارهای همبسته، یک تیر همبند فولادی جدید با استفاده از سخت‌کننده‌ی قطری به جای سخت‌کننده‌ی قائم پیشنهاد شده است. پس از صحت‌سنجی مدل اجزاء محدود، مطا...

ژورنال: مجله دندانپزشکی 2008
صغیری, محمدعلی, فاطمی, علی, لطفی, مهرداد, وثوق حسینی, سپیده,

Background and Aim: Three Dimensional obturation of root canal is one of the main goals of root canal therapy to preserve health or reach the regeneration or healing of periapical tissues. Root end filling materials are used in numerous situations to reach the mentioned goals. One of the common root end- filling materials is mineral trioxide aggregate (MTA) which the foreign and Iranian ones ar...

ژورنال: مجله دندانپزشکی 2007
حبیبی, بهروز , خورسند, افشین , سلیمانی شایسته, یدالله ,

Background and Aim: Improving esthetics is a major goal in periodontal treatments and specially reconstruction of dental papilla is of great importance. Different techniques have been developed, however the results are not completely predictable. The aim of the present study was to compare the possibility of papilla reconstruction using connective tissue graft with and without Emdogain.Material...

ژورنال: :پوست و زیبایی 0
امیر هوشنگ احسانی, amirhoushang ehsani department of der..., pedram nourmohammdpour department of ..., shima sayanjali department of dermato...,

خال های بافت همبند، نوعی هامارتوم با افزایش کلاژن هستند که میزان الاستین موجود در آنها متغیر است. این مقاله به معرفی پسری 18 ساله با ضایعات ندولر متعدد در ناحیه فوقانی ران می پردازد که پس از انجام بیوپسی برای وی تشخیص کلاژنوما مطرح شد که زیرگونه ای از خال های مادرزادی بافت همبند است.