× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای هژمونی

تعداد نتایج: 606  
پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1393

شکنندگی دولت یکی از عارضه های دولت های حاکم در ایران بوده است از این حیث دولت در عصر قاجار بیش از دولت های دیگر در ایران با این وضع روبروست. سوالی که این رساله در این راستا مطرح می کند این است که چه نسبتی بین شکنندگی دولت در عصر قاجار با ساختار اقتصاد سیاسی آن عصر وجود دارد؟ چنین به نظر می رسد که فقدان زمینه های لازم برای شکل گیری دولت ارگانیک زمینه شکنندگی ساخت قدرت در این عصر است.

ژورنال: مطالعات راهبردی 2006
عبدالله قنبرلو,

استراتژی امنیتی مبتنی بر حضور، نفوذ و مداخله‌گرایی ایالات متحده در منطقه خلیج‌فارس که قدمتی چنددهه‌ای دارد، از مناظر مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. این استراتژی به طور طبیعی تحت تأثیر ملاحظه خاصی نبوده و ملاحظات متعددی به آن جهت داده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد که نقش ملاحظات اقتصادی تعیین کننده‌تر بوده است. امنیت جریان انرژی، جذب درآمدهای نفتی و حفاظت از هژمونی دلار، عمده‌ترین ملاحظات اقتصادی است...

ژورنال: :سیاست جهانی 2013
علی مختاری, فرهاد دانش نیا, روح الله قاسمی,

ایالات متحده در نیم قرن اخیر تأثیرگذارترین بازیگر در جهت­یابی روندها و رویدادهای سیاسی، نظامی و اقتصادی نظام اقتصاد سیاسی بین­الملل بوده است. با این حال در دو دهه گذشته به دلایل مختلف موقعیت هژمونیک آن از جانب نیروها و  رویدادهایی با چالش مواجه شده است. یکی از این حوادث که هژمونی آمریکا را به چالش فراخواند، رویداد11 سپتامبر 2001 بوده است. به دنبال حملات 11سپتامبر دولت وقت ایالات متحده با برجسته...

با آنکه نقش بی‌بدیل رسانه در قوام پدیده‌های سیاسی، انکارناپذیر است (تاریخچه) اما تأثیر آن، بر استحکام ساخت درونی انقلاب اسلامی، چندان شفاف نیست (مسئله) موضوعی که تاکنون بر پایه نظریه گفتمان بررسی نشده است. (پیشینه) برای رفع این ابهام، باید به این پرسش که رسانه (متغیر مستقل) چه تأثیری بر ساخت درونی انقلاب اسلامی (متغیر وابسته) دارد؟ (سؤال) پاسخ گفت. رسانه که از ابزارهای تحقق هژمونی نظام‌های سیاس...

ژورنال: ریاضی و جامعه 2017

چکیدهمتن حاضر ترجمه ای است از مقاله «تاج طاووس: ریشه های غیر اروپایی ریاضیات» نوشته کلمنسی مونتله. او که مدرس ارشد ریاضیات در گروه ریاضی وآمار دانشگاه کانتربری در نیوزلند است، در این مقاله به نقد و تحلیل کتاب تاج طاووس نوشته جورج گورگس جوزف می پردازد. مونتله تاج طاووس را از این حیث حائز اهمیت و دارای شهرت فراگیر می داند که شرحی قابل دسترس از فرهنگ ریاضی مردم غیر اروپایی ارائه کرده است. به اعتقا...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 2013
جعفر حق پناه, آرش بیدالله خانی,

این مقاله ضمن آنکه ترتیبات جاری امنیتی منطقه ای و الگوی مطلوب ایران برر ااراافق اند چشم انداز 4141 در خرده نظام های امنیتی آایای جنوب غربی را تبیین مری کنردشیوه ای خاص برای شناخت الگوهای امنیتی نیز ارائه می کند. ایرن رو در رررج جراممطالعاتی شناخت الگوی امنیتی منطقه ای مطلوب ایران در آاریای جنروب غربری در افرقچشم انداز 4141 در مجم تشخیص مصلحت نظام به کار گرفتره شرده و مقالره راضررمستخرج از آن اا...

ژورنال: پژوهشنامه آینده 2017

وقوع بحران 1970 و افول نظم «برتون وودز» در اقتصاد سیاسی بین‌الملل، نقطه عطفی در گذار از مفصل‌بندی قدرت و هژمونی برآمده از تمدن غرب شمرده می‌شود. درواقع بحران در نظم هژمونیک موجود، محدود به عدم تعادل در بنیان‌های مادی و معنوی قدرت ایالات متحده به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر سیستم یادشده نیست؛ بلکه بن‌بست تمدن غرب به‌عنوان بستر فکری و ایدئولوژیک نظم موجود نیز می­باشد. دراین‌راستا، مفهوم‌سازی منطق تطور ...

ژورنال: :پژوهش های راهبردی سیاست 2015
حسین سلیمی, لیلا رحمتی پور,

ایالات­ متحده آمریکا به عنوان تنها قدرت بزرگ برجای مانده از دوران پس از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد؛ همواره تلاش داشته است هژمونی خود را در جهان تثبیت نموده و دیگران را وادار به تسلیم و پذیرش نظم موردنظر خود سازد. از این روی رشد و توسعه اقتصادی و کنترل منابع انرژی جهان به ­ویژه منابع موجود در منطقه خلیج فارس نیز از ملزومات تثبیت و ابقای هژمونی این کشور در جهان محسوب می­شود. از سوی دیگر، با توجه به ...

ژورنال: :مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 0

ایالات متحده آمریکا یکی از پویاترین و تاثیرگذارترین بازیگران منطقه آسیای مرکزی طی دو دهه گذشته به شمار می رود. در واقع الزامات «هژمونی» ایالات متحده آمریکا در جهان پس از جنگ سرد که از لحاظ معنی و مفهوم تفاوت های بنیادینی با مفاهیمی چون «استعمار» و «امپریالیسم» دارد، موجب شد آمریکا بر پایه سه اصل «اشاعه»، «گسترش» و «مداخله گرایی» در منطقه ای حضور یابد که هزاران کیلومتر دورتر از خاک آمریکا است. د...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391

هدف از این پژوهش نشان دادن چگونگی شکل گیری گفتمان های طبیعی شده و ساختار شکنی این گفتمان ها با مقایسه دو گفتمان سنّت گرا و تجدّد گرا می باشد. به این منظور از نظریه گفتمان لاکلا و موف (1993)، و تحلیل خرد زبانی استفاده شد، تا گفتمان های طبیعی شده در این فیلم آشنایی زدایی شوند. در این تحقیق، سنّت به مثابه گفتمان طبیعی شده در نظر گرفته شد، که توسط ابزارهای حاشیه رانی و برجسته سازی، غیریّت سازی و اقن...