نتایج جستجو برای هژمونی

تعداد نتایج: 581  
پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391

هدف از این پژوهش نشان دادن چگونگی شکل گیری گفتمان های طبیعی شده و ساختار شکنی این گفتمان ها با مقایسه دو گفتمان سنّت گرا و تجدّد گرا می باشد. به این منظور از نظریه گفتمان لاکلا و موف (1993)، و تحلیل خرد زبانی استفاده شد، تا گفتمان های طبیعی شده در این فیلم آشنایی زدایی شوند. در این تحقیق، سنّت به مثابه گفتمان طبیعی شده در نظر گرفته شد، که توسط ابزارهای حاشیه رانی و برجسته سازی، غیریّت سازی و اقن...

ژورنال: :پژوهش های سیاسی جهان اسلام 0
سیدخدایار مرتضوی, sayed mortazavi skmortazavia@gmail.co..., mu.rezaee@gmail.comدانشگاه مفید قم ار..., دانشگاه تهران,

در سده نهم هجری جنبش صوفیان به صورت یک قدرت سیاسی نیرومند در ایران  ظهور کرد و حکومت جدیدی به نام پادشاهی صفویه تأسیس نمود. در این مقطع صوفیان با سیاسی ساختن مذهب تشیع، از آن به عنوان دال برتر گفتمان ملی­گرایی بهره بردند. تلاقی مذهب و ملیت در گفتمان صفوی باعث شد تا بعد از حدود نهصد سال –پس از ساسانیان-  وحدت دینی مبنای وحدت سیاسی قرار گرفته و هویت ملی در ایران سربرآورد. در این شرایط گفتمان تشیع...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات راهبردی 2006
عبدالله قنبرلو,

استراتژی امنیتی مبتنی بر حضور، نفوذ و مداخله گرایی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس که قدمتی چنددهه ای دارد، از مناظر مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. این استراتژی به طور طبیعی تحت تأثیر ملاحظه خاصی نبوده و ملاحظات متعددی به آن جهت داده اند؛ اما به نظر می رسد که نقش ملاحظات اقتصادی تعیین کننده تر بوده است. امنیت جریان انرژی، جذب درآمدهای نفتی و حفاظت از هژمونی دلار، عمده ترین ملاحظات اقتصادی است...

ژورنال: :مطالعات راهبردی 0
عبدالله قنبرلو,

استراتژی امنیتی مبتنی بر حضور، نفوذ و مداخله گرایی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس که قدمتی چنددهه ای دارد، از مناظر مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. این استراتژی به طور طبیعی تحت تأثیر ملاحظه خاصی نبوده و ملاحظات متعددی به آن جهت داده اند؛ اما به نظر می رسد که نقش ملاحظات اقتصادی تعیین کننده تر بوده است. امنیت جریان انرژی، جذب درآمدهای نفتی و حفاظت از هژمونی دلار، عمده ترین ملاحظات اقتصادی است...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات راهبردی 2007
عبداله قنبرلو,

تئوری ثبات هژمونیک در روابط بین الملل، از زیرشاخه های مکتب رئالیسم است که طبق آن، جریان منظم و باثبات اقتصاد بین المللی لیبرال مستلزم مدیریت یک قدرت برتر است. قدرت  برتر یا هژمون از یک سو دارای بزرگترین و قوی ترین قابلیت های اقتصادی (همراه با سطح بالایی از نیروی نظامی و نفوذ ایدئولوژیک) است و از سوی دیگر، مروج فعال اقتصاد لیبرال در عرصه بین الملل می باشد. طبق تئوری ثبات هژمونیک، از آنجا که عرصه...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی 1391

بسمه تعالی دانشکده علوم سیاسی این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشکده تهیه شده است کد شناسایی پایان نامه : 10120814911002 نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی کد واحد : 101 عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی سیاست خارجی جرج دبلیو بوش و باراک اوباما در قبال چین تاریخ شروع پایان نامه: دوم 91-90 تاریخ اتمام پایان نامه : 25/11/91 نام ونام خانوادگی دانشجو : آزاده یاسائی شماره دانشجویی : 89067072...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1391

منطقه آمریکای لاتین که از سال 1823، حیاط خلوت آمریکا محسوب می شد، با ظهور دولت های چپگرا در این منطقه به عرصه ای برای رقابت میان قدرت های رقیب امریکا نظیر روسیه و چین تبدیل شد. در کشورهای آمریکای لاتین که مدتی طولانی تحت سیطره امریکا بودند، جنبش های مردمی و سوسیالیست قدرت گرفتند که با شعارهای ضد امریکایی به قدرت می رسیدند. دولت های چپ در منطقه به تدریج دریافتند که راز ماندگاری آن ها در ائتلاف و...

ژورنال: :جامعه شناسی هنر و ادبیات 2013
محمدرضا جوادی یگانه, بشیر تفنگساری,

با بررسی ادبیات داستانی ایران، از دهة سوم سدة حاضر تا انقلاب اسلامی، متوجه نقاط اشتراکی، آشکار یا در لفافة معنا، میان آثار نویسندگان گوناگون می شویم. در آثار این نویسندگان، از چپ های تندرو با ریشه های روستایی و شهرستانی تا لیبرال های اشراف زادة تهران و دیگر شهرهای بزرگ، و از ملی گراهای دو آتشة ضد عرب تا هویت گراهای دینی، نوعی دلسوزی و در عین حال تقدس قایل شدن برای توده ها و در کنار آن تحقیر و ب...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

گفتمان اسلام سیاسی، آموزه های اسلام را در همه سویه های زندگی انسان راهگشا دانسته و می کوشد بر مبنای ساختار و نظام معنایی خویش به مسائل و موضوعات معنا و با تکیه بر تفکر توحیدی خویش، به دال ها ثبات معنا بخشد. در این مقاله ضمن تبیین دیدگاه قانون اساسی در باب مفهوم حقوق بشر، نشان خواهد داد که در گفتمان اسلام سیاسی، حقوق بشر بر محور دال مرکزی (کرامت انسانی) شکل گرفته و سایر نشانه ها و دال ها (حقوق س...

ژورنال: :تاریخ ادبیات 0
غلامحسین غلامحسین زاده, دانشگاه تربیت مدرس قدرت الله طاهری, دانشگاه شهید بهشتی سارا حسینی, کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی,

طرح شعارهای برابری خواهانه حقوق زن و مرد توسّط مشروطه طلبان، موجب بازنگری نقش زنان در عرصه های اجتماعی گردید. بازتاب این امر در دنیای ادبیّات، حضور گسترده تر زنان در این عرصه بود. گرچه از سال های پس از مشروطه تاکنون، ادبیّات زنان با سرعت یکسانی در حال حرکت و رشد نبوده است، امّا آنچه که در پایان دهه هشتاد آن را ادبیّات مستقلّ زنانه می نامیم، محصول همه تحوّلاتی است که در دهه های مختلف این سده، بر تاریخ ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود