نتایج جستجو برای ه‍اوزر، آرن‍ول‍د

تعداد نتایج: 2  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - اصفهان - دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی 1393

یکی از نقاشان به نام دوره صفوی(907ق -1138ق )،سیاوش بیک گرجی(943ق-1025) است.دوران حیات او با حکومت چهار پادشاه صفوی،شاه تهماسب( حکومت930ق-984ق)،شاه اسماعیل دوم(حکومت 984 ق-985ق)،سلطان محمد خدابنده(حکومت 985 ق-996ق) و شاه عباس اول(حکومت 995 ق-1038ق) مصادف است.و نیز در زمان حیات او چهار مکتب دوره صفوی یعنی تبریز،مشهد،قزوین و اصفهان فعّال بوده است.علاوه بر آن در این دوران تحّولات اجتماعی متعددی از قب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه لرستان - دانشکده ادبیات 1393

چکیده: شهرت بی چون و چرای فردوسی و شاهنامه، به ویژه داستان رستم و سهراب، در خارج از مرزهای ایران باعث گردیده بسیاری از ادیبان و نقادن اروپایی داستان¬های شاهنامه را به زبان¬های مختلف اروپایی ترجمه کنند. از جمله این شاعران و نقادان ماثیو آرنولد(matthew arnold) شاعر انگلیسی زبان است که با بهره گیری از منابع مختلف، داستان رستم و سهراب را به نظم درآورده است، آرنولد اصل داستان و پیام کلی آن را حفظ ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید