نتایج جستجو برای واژه ادبی

تعداد نتایج: 40507  

ژورنال: بینا 2005

سرمقاله دبیر فنی و ادبی      ده سال از آن روزهای بارانی آذرماه 1374 می‌گذرد؛ روزهایی که بخش چشم بیمارستان لبافی‌نژاد، پنجمین کنگره سراسری چشم‌پزشکی را در هتل هما برگزار می‌کرد. در آن پاییز و در ماه‌های آخر آماده‌سازی سور و سات کنگره، در تراکم رسیدن مقالات، هماهنگی حضور میهمانان داخلی و خارجی و انجام امور اجرایی، مجله چشم‌پزشکی بینا به همت و تلاش دکتر جوادی تکوین یافت. مجله‌ای که در ایام کنگ...

پدیدارشناسی در حوزۀ علوم انسانی اهمیت رو به رشدی داشته است. طبق گفتۀ هوسرل، پدیدارشناسی، شیوۀ فکری است که بازگشت به خود چیزها را می طلبد. از آنجاکه پدیدارشناسی در بنیان نشانه شناسی مدرن نیز ظهور کرده است، برآنیم که تعریفی از آن ارائه داده و مفاهیم کلیدی اش و نیز تاثیری که بر رویکرد نشانه-پدیدارشناختی در ترجمۀ ادبی دارد را مورد بررسی قرار دهیم. این رویکرد با تکیه بر پدیدارشناسی، عناصری نظیر التف...

«آرگو» یکی از کلمات کلیدی در گفتمان ادبی نیمایوشیج است. مفهومی که در آثار و تحلیل­های شاعران و منتقدان پس از او به «زبان عامیانه و محلی» ترجمه و تعبیر شده است. در حالی که این کلمه در پژوهش­های زبانشناسی براساس فرهنگ­های لغت فرانسوی و انگلیسی به معنای «زبان مخفی» آمده است؛ زبانی مختص گروهی خاص که دیگرانِ خارج از آن گروه از فهم آن عاجز و ناتوان­اند. این مقاله به شیوۀ توصیفی - تحلیلی در گام نخست نم...

شریفی, مسعود,

واژه گزینی در میکروب شناسی قسمت 7 ‫متن کامل به صورت PDF قابل مطالعه می باشد. دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺷﺮﯾﻔﯽ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه واژه ﮔﺰﯾﻨﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﻓﺮﻫنﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرسی

      جیرفتی یکی از گویش­های ایرانی نو است که در شهرستان جیرفتِ استان کرمان رواج دارد. ویژگی­های آوایی و ساخت دستوری این گویش نشان می­دهد که به شاخۀ زبان­های ایرانی جنوب غربی تعلق دارد. در این مقاله، منتخبی از واژگان گویش جیرفتی ریشه­شناسی شده­اند. در مورد هر واژه، با ذکر گونۀ فرضی ایرانی باستان و برابر آن واژه در زبان­های دورۀ میانه و دیگر گویش­های استان کرمان به ریشه­شناسی آن پرداخته شده است. ...

دکتر محمود شکیب,

پیشرفت متداوم علوم و دستیابی پیوسته به یافته های نوین و در نتیجه پدیدار شدن کلمات و تعابیر تازه و نوظهور و تداول رو به فزونی اصطلاحات علمی و فنی در رشته های مختلف توجه دانشمندان علوم لسانی را در جهان عرب، بویژه از سده بیستم به این سوی، سخت به خود معطوف داشته است. هر چند از زمان طهطاوی تاکنون با هدف توانمندسازی و توسعه زبان عربی کوششهایی فردی و سپس گروهی در حال انجام بوده ولی برای دستیابی به نتا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید