نتایج جستجو برای ویژگی‌های شکل و رنگ تصاویر

تعداد نتایج: 794618  

جواد راستی, سیدامیرحسن منجمی, عبا وفایی,

دسته‌بندی رنگ‌های یک تصویر به کمک روش‌های کاهش رنگ در بخش‌‌بندی، تشخیص و تفکیک اشیاء و نیز تولید تصاویر شبه‌رنگی، فشرده‌سازی، کاهش فضای ذخیره‌سازی و پهنای باند لازم برای انتقال تصاویر کاربرد دارد. در این مقاله برای کاهش رنگ‌های تصویر، روشی مبتنی بر شبکه‌های عصبی خودسامانده کوهنن به کار رفته است که با استفاده از ویژگی‌های افزونه که به کمک توابع خطی یک‌به‌یک از ویژگی‌های رنگی تصویر به دست می‌آیند...

Abbas Vafaei, Javad Rasti, Seyyed Amir Monajjemi,

Reducing the number of colors in an image while preserving its quality, is of importance in many applications such as image analysis and compression. It also decreases memory and transmission bandwidth requirements. Moreover, classification of image colors is applicable in image segmentation and object detection and separation, as well as producing pseudo-color images. In this paper, the Kohene...

تشخیص بیماری از روی زبان، روشی رایج در طب سنتی چینی است. در این مقاله، روش غیر‌تهاجمی تصویر برداری از زبان، که پاپیلاهای سطح آن در اثر ابتلا به بیماری دیابت تغییر شکل می‌دهند، برای شناسایی بیماری دیابت استفاده می‌شود. تصاویر استفاده‌شده، از کلینیک تخصصی پارسیان شهر مشهد تهیه شد. در این نمونه‌برداری، افراد مبتلا به دیابت، سالم و مشکوک به دیابت با هر دو جنسیت در گروه‌های سنی مختلف آزمایش شدند. بع...

در این پژوهش الگوریتم جدیدی برای طبقه‌بندی تصاویر درموسکپی به دو نوع بدخیم و خوش‌خیم ارائه شده است. ابتدا یک مرحله پیش‌پردازش دو مرحله‌ای شامل فیلترگذاری جهت حذف نویز و فیلتر همومورفیک جهت ارتقاء کیفیت تصویر اعمال می‌شود. سپس با استفاده از روش آستانه‌گذاری Otsu ضایعه از نواحی سالم جدا می‌شود. سپس ویژگی‌های شکل و رنگ از تصویر قطعه‌بندی شده، استخراج می‌شود. ویژگی های رنگ مبتنی بر ممان‌های ...

در این پژوهش الگوریتم جدیدی برای طبقه‌بندی تصاویر درموسکپی به دو نوع بدخیم و خوش‌خیم ارائه شده است. ابتدا یک مرحله پیش‌پردازش دو مرحله‌ای شامل فیلترگذاری جهت حذف نویز و فیلتر همومورفیک جهت ارتقاء کیفیت تصویر اعمال می‌شود. سپس با استفاده از روش آستانه‌گذاری Otsu ضایعه از نواحی سالم جدا می‌شود. سپس ویژگی‌های شکل و رنگ از تصویر قطعه‌بندی شده، استخراج می‌شود. ویژگی های رنگ مبتنی بر ممان‌های ...

بیان مفهوم ظاهر رنگی، حفظ و کنترل آن در حین انتقال بین وسایل مختلف و ارتقای کیفیت دستگاه‌های دوباره تولید و باز نمایش رنگ، از مهم‌ترین بحث‌هایی است که محققان و صنعتگران در زمینه فناوری رنگ با آن روبرو هستند. در این مقاله تلاش شده است که مفهوم مدیریت رنگ به‌صورت اجمالی برای دوباره تولید تصاویر دیجیتال به معنای راه حلی مناسب برای ثابت بودن اطلاعات رنگی حاصل از یک تصویر، از مرحله طراحی تا مرحله چا...

ژورنال: متن پژوهی ادبی 2005
سیروس شمسیا, پرستو کریمی,

شاعران برای ایجاد تصویرهای شعری و بیان مطالب در سروده های خویش از رنگ ها بهره می گیرند اما شیوه به کارگیری رنگ و میزان توجه هر یک از شاعران به رنگ ها با دیگری متفاوت است. ناقدان و سخن سنجان نیز در بررسی های خود به نقش رنگ در آثار ادبی توجه چندانی نداشته اند و این در حالی است که بربر تعمی شیوه های کاربرد رنگ در آثار ادبی میتواند پژوهندگان شناخت سبک و شیوه بیان شاعران یاری دهد. این مقاله برگرفته ...

یکی از مهم‌ترین کاربردهای عکس‌های هوایی، شناسایی و استخراج جاده و خودرو از تصاویر هوایی می‌باشد. در این مقاله ابتدا، با استفاده از شدت روشنایی و محتوای رنگ و فیلتر کردن تصویر در مدل‌های HSI و RGB، محدوده‌های جاده تعیین می‌گردد. سپس به منظور حذف نویز از فیلترهای متوسط‌گیر و میانه استفاده می‌شود. پس از لبه‌یابی توسط فیلتر لبه یاب مناسب، زاویه بین خط‌های مجاور جاده، توسط روش تبدیل هاف محاسبه شده و...

یکی از مهم‌ترین کاربردهای عکس‌های هوایی، شناسایی و استخراج جاده و خودرو از تصاویر هوایی می‌باشد. در این مقاله ابتدا، با استفاده از شدت روشنایی و محتوای رنگ و فیلتر کردن تصویر در مدل‌های HSI و RGB، محدوده‌های جاده تعیین می‌گردد. سپس به منظور حذف نویز از فیلترهای متوسط‌گیر و میانه استفاده می‌شود. پس از لبه‌یابی توسط فیلتر لبه یاب مناسب، زاویه بین خط‌های مجاور جاده، توسط روش تبدیل هاف محاسبه شده و...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید