نتایج جستجو برای ویژگی

تعداد نتایج: 53503  

 تیتانیم دی اکساید به دلیل قابلیت های کاربردی آن مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار دارد. نانوذرات TiO2 به عنوان یک فوتوکاتالیست مناسب برای از بین بردن گروهی از آلاینده های آلی مطرح شده اند. دوپه کردن TiO2 با فلزاتی مانند Ag، Cu ،Fe و... موجب افزایش فعالیت فوتوکاتالیتیکی این ترکیب می شود. در این کار پژوهشی نانوذرات TiO2-ZnO با مقدار های متفاوت ZnO تهیه شده اند و فعالیت فوتوکاتالیتیکی آن ها مورد...

ژورنال: توسعه کارآفرینی 2016

حرکت به سمت توسعه در همة ابعاد آن بدون شکل‌گیری زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی آن میسر نیست. در این حرکت، بخش زیادی از موفقیت جامعه در دستیابی به توسعه به تصویری بستگی دارد که رسانه‌ها از نقش کلیدی «کارآفرین» در مسیر توسعه برمی‌سازند، زیرا ایده‌های کارآفرینانه با وساطت تلویزیون شانس بیشتری برای دیده‌شدن توسط عموم و تبدیل‌شدن به بخشی از فرهنگ عمومی و کسب‌وکار دارند. این پژوهش به‌دنبال شناسایی تصویری...

ژورنال: حسابداری مدیریت 2014
سمیه ظفرزاده, محمد علی باقرپور ولاشانی,

تحقیق حاضر عامل اعتماد را، به عنوان یک عامل زیربنایی در درک چگونگی شکل گیری، توسعه و تکاملروابطی که میان حسابرسان و مدیران شرکت وجود دارد، در 179 نفر از حسابرسان شاغل در مؤسسات عضوجامعه ی حسابداران رسمی در رده های سازمانی شریک یا مدیر، سرپرست ارشد، سرپرست و حسابرس ارشدبررسی مینماید. عوامل مختلفی می تواند بر اعتماد حسابرسان نسبت به مدیریت صاحبکار تأثیرگذار باشند که درمقاله حاضر ویژگی های مدیریت ...

در پژوهش حاضر هدف آن است که با استفاده از سخنان امام علی(ع) به ویژگی هایی از جنس زن پرداخته شود که اگر به درستی مدیریت نشوند، به آسیب هایی جدی تبدیل می گردند. روش کار کتابخانه ای و به صورت توصیفی-تحلیلی، با محوریت آموزه های علوی(ع) در منابع روایی مختلف به ویژه نهج البلاغه و با شیوه ی مسئله محور است. یافته های پژوهش شامل معرفی و تحلیل ویژگی هایی چون شدت عواطف، واکنش های سریع کلامی و رفتاری، میل ...

روشهای زیادی برای استخراج ویژگی از تصاویر بافتی ارائه شده اند، یکی از مهمترین و ساده ترین روش ها، روش های مبتنی بر الگوی دودویی محلی است که بدلیل سادگی در پیاده سازی و استخراج ویژگی های مناسب با دقت طبقه بندی بالا، مورد توجه بسیاری از متخصصان قرار گرفته است. همچنین از ترکیب الگوی دودویی محلی و واریانس محلی ویژگی هایی با نتایج بهتر طبقه بندی تولید شده است. در اینجا از یک روش جدید بنام الگوی انتر...

ژورنال: مدیریت کسب و کار 2012
امیررضا کیقبادی, علی اسکندری, منوچهر جفره,

اغلب سازمان ها با اهداف خاصی ایجاد شده اند که برای جهت نیل به آن اهداف از عوامل در اختیار خود خصوصا مدیریت بهره می جویند. شخصیت بعنوان یکی از موضوعات قابل بحث در این مقاله عاملی اثرگذار در موفقیت مدیران است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد مدیران ستادی وزارت امور اقتصادی و دارا یی استان تهران است. این پژوهش از نوع توصیفی– همبستگی است که برای انجام آن، به روش نمونه گیر...

هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی های روان‌سنجی پرسش نامهُ فرسودگی ورزشی در بخشی از جامعة ایران می‌باشد. جامعۀ آماری این مطالعه را کلیۀ ورزشکاران رشته‌های والیبال، هندبال و بسکتبال شهر تبریز در سال 1391 تشکیل ­دادند. از بین ورزشکاران مذکور 184 نفر (69 نفر والیبالیست، 54 نفر هندبالیست و 61 نفر بسکتبالیست) بطور تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد اعتبار ابعاد سه‌گانه پرسش­نامۀفرسودگی ورزشی براساس آلفای کر...

اصغر محمدمرادی, علی عمرانی پور,

این پژوهش برآنست تا با غور در نظریه شخصیت اریکسون، استنتاجاتی را بر ویژگی‌های محیط انجام دهد؛ به امید آن که بتواند به طور مستقیم مورد استفاده طراحان محیطی قرار گیرد. لذا بدین منظور، ابتدا هشت مرحله مختلف رشد شخصیت از یکدیگر تفکیک شده، سپس در هر دوره، هدف محیط، رویکرد و رفتار مطلوب محیطی تبیین م یگردند. در مرحله بعد مؤلفه‌های محیط کالبدی در هر دوره بیان شده و ویژگی‌های هر یک از آن مؤلفه ها در قا...

ژورنال: هنرهای تجسمی 2015

نیمه اول صفوی یکی از اعصار طلایی هنر کتابت قرآن در ایران است و سبک ها و مکاتب هنری شاخصی در شهرهای مختلف تحت حکومت صفوی پدیدار شده است. یکی از مکاتبی که همواره در طول تاریخ ایران نقشی کلیدی در هنرهای مربوط به کتاب­آرایی ایفا کرده است، مکتب شیراز می­باشد. نقطه اوج هنر تذهیب نسخ دست نویس و قرآن­نگاری در شیراز را باید در سال های قرن نهم و دهم ه. ق جستجو کرد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید