نتایج جستجو برای ویژگی

تعداد نتایج: 53503  

رضا تهرانی, سعید باجلان,

     این مقاله با استفاده از اطلاعات مالی کلیه‌ی شرکت های فعّال در بورس که اطلاعات مالی آن‌ها  برای سال های 1380 تا 1383 موجود است، به بررسی عواملی می پردازد که می تواند  شرکت های موفق را از لحاظ مالی از شرکت های ناموفق متمایز کند. موفقیت مالی بر اساس دو معیار ارزیابی عملکرد، نسبت شارپ و ضریب آلفای جنسن، اندازه گیری شده است. نه ویژگی مالی شرکت ها که با توجه به تحقیقات صورت گرفته در سایر بورس های...

پرخاشگری و جرات ورزی مفاهیمی هستند که اغلب با هم اشتباه گرفته می‌شوند؛ در حالی که در رفتار جرات ورزانه حق و حقوق همه محترم شناخته می‌شود. تامپسون و برنبام بر این باورند که تمام ابزار هایی که جرات ورزی را سنجیده اند، در سنجش دقیق این رفتار و متمایزکردن آن از پرخاشگری تقریباً ناتوان هستند. هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس جرات ورزی سازگارانه و پرخاشگرایانه تامپسون و برنب...

ژورنال: صنعت لاستیک 2017

در سال‌های اخیر، استفاده از روش‌های فراصوتی برای اندازه‌گیری ویژگی‌های مکانیکی مواد به دلیل ماهیت غیر مخرب، سریع و ارزان بودن، و حجم و وزن کم تجهیزات و قابل حمل و نقل بودن آن‌ها، توسعه‌ی قابل ملاحظه‌یی یافته است. در این پژوهش برای اندازه‌گیری ویژگی جهندگی یک ترکیب لاستیکی، روش غیرمخرب فراصوتی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور 15 نمونه آمیزه‌ی لاستیکی تقویت شده با نانورس با ترکیب‌های متفاوت ...

فاطمه حسینی, , منصوره جمشیدی منش, , پروین سلیمانیفر, ,

   These days, one of the most tragic events in all societies is addiction, unfortunately, these are the youngsters whom, as they say are used to drugs because of all kinds of hardships from personal to social. Addiction ruins the cultural, social, moral, economical and even political impacts of countries. Assessing personal, familial, social and economical characteristics of addicted women in ...

هاشمی, سیدعباس, بهاری, میلاد, مدنی, سید عبدالله,

Malignancy and tumor in ENT are less common but more important, also they have not any certain sign until they progress thus it will be so important that we consider some abnormal common signs when we are examine patients until do not miss them, this study was conducted to establish the various clinical modes of presentation of pharyngeal neoplasm and their correlation with final histopathologi...

رضایی, مهدی, رضایی, کزال, قانعی قشلاق, رضا, ولیئی, سینا,

مقدمه: پرستاری یکی از حرفه های پر استرس است و استرس شغلی به چالشی برای حرفه پرستاری مبدل شده است. استرس شغلی منجر به کاهش خلاقیت، ناخشنودی شغلی، احساس بی کفایتی، افسردگی و کاهش کیفیت مراقبت های پرستاری می شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی کادر درمانی شاغل در بیمارستان امام خمینی سقز صورت گرفته است. روش: در این مطالعه توصیفی به روش همبستگی، 115 نفر از پرس...

چکیدههدف: هدف از تحقیق حاضر، هنجاریابی با استفاده از آزمون خلاقیت کافمن روی دانشجویان بود که به صورت نمونه گیری تصادفی، اجرا گردیدو از تعداد کل دانشجویان، 360 نفربه روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.روش: ابزار پژوهش آزمون خلاقیت عابدی بود که روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت واین آزمون به عنوان شاخص روایی همگرا برای آزمون خلاقیت کافمن استفاده شد.یافته های پژوهش نشان می‌دهد که ضریب پ...

عبدالرحیم طالبوف تبریزی از روشنفکران مردمگرای عصر مشروطیت است که بر خلاف سنت رایج روشنفکران هم عصرش مخاطب آثارش را حاکمان و پادشاهان قرار نداده بود.او وجود بحران عقب ماندگی از قافلة علم در جامعه وناکارآمدی در حکومت قاجاریه را به خوبی تشخیص داده بود و به دنبال پیدا کردن راه حلی برای نجات کشور بود.این مقاله با مبنا قرار دادن چارچوب نظری توماس اسپریگنز که پیدایش اندیشة سیاسی را در ذیل بحرانهای ا...

اکرم خیاط زاده ماهانی, , علی مسعود, , مهرالحسنی, محمد حسین,

دریافت: 96/3/22   پذیرش: 97/2/5  چکیده   مقدمه: شکل‌گیری هر‌گونه مشارکت بین‌بخشی نیازمند یک ساختار منسجم و باثبات است تا در پرتو آن مشارکت شکل گرفته و استمرار یابد. شواهد علمی اندکی در زمینه ویژگی‌های یک ساختار همکاری بین‌بخشی موثر، به خصوص در زمینه سلامت وجود دارد که نمایان‌گر ضرورت انجام پژوهش حاضر است. روش‌کار: مطالعه حاضر، یک پژوهش کیفی از نوع نظریه زمینه‌ای است. در این مقاله یافته‌های م...

محیط‌های‌ابری در دهه اخیر به عنوان یک انقلاب در صنعت IT شناخته شده‌اند و سازمان‌های زیادی به‌منظور پردازش و ذخیره اطلاعات خود از این سرویس استفاده می‌کنند. با وجود رشد سریع و مزایای فراوان این سرویس، هنوز برخی از سازمان‌ها به دلیل مشکلات امنیتی و حریم‌خصوصی مرتبط با ذخیره داده‌های حساس بر روی سرورهای غیرقابل اعتماد ابری، از این سرویس استفاده نمی‌کنند. مدیریت کنترل دسترسی کاربران با استفاده از ت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید