نتایج جستجو برای ویژگی

تعداد نتایج: 53503  

ژورنال: پژوهشنامه تربیتی 2012
فریده براهویی,

اساتید و معلمان باید دارای ویژگی هایی باشند تا وظایف حرفه ای خود را به نحوی به انجام رسانند که موفقیت و کارآیی آنان تضمین گردد و عملکرد آموزشی آنان برای تأمین تقاضاهای در حال رشد و متنوع دانشجویان ارتقاء و بهبود یابد. همه دانش آموختگان در طول حیات تحصیلی یا حرفه ای خود با اساتیدی مواجه شده اند که از آنان با کلمات موفق، توانمند، مطلوب، ایده آل و یا ناموفق یاد می کنند. این نوع قضاوت، از تفاوت دید...

علی غلامی,

به دنبال ورود صنعت چاپ به کشور و انتشار نخستین روزنامه های ایرانی توسط دربار قاجار و رشد و تحول آن ، نوع ادبی تازه­ای به نثر فارسی راه یافت که نوع روزنامه نگاری نام داشت. از آن­جا که در این زمان، هنوز زبان روزنامه­نگاری در کشور جا نیفتاده بود، از شیوة متکلف منشیانه، یعنی همان شیوة نگارش رایج مکاتبات درباری برای نوشتن مقاله­های روزنامه استفاده شد. این زبان دشوار نه مورد فهم و پسند عامة مردم بود ...

احمد ثمریها, امیر محسن ناظری, جعفر ابراهیم پور کاسمانی,

چکیده فیبریلاسیون خارجی یکی از اثرهای پالایش در پالایشگرهای معمولی به‌همراه برخی تغییرات همزمان نظیر فیبریلاسیون داخلی می‌باشد. هدف این تحقیق ارزیابی تأثیر فیبریلاسیون خارجی الیاف بر روی خواص کاغذ می‌باشد. خمیرکاغذهای مورد استفاده، کرافت سوزنی‌برگ و خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی (CMP) صنوبر تولیدی کارخانه چوب و کاغذ مازندران بود .به‌منظور کنترل فیبریلاسیون خارجی نیز، از یک آسیاب فوق ریز اصطکاکی استف...

ژورنال: حسابداری مدیریت 2014
حسنعلی اخلاقی, زهره حاجیها,

چکیدهدر این مطالعه تأثیر ویژگی های هیأت مدیره به عنوان شاخص حاکمیت شرکتی بر ساختار سررسید بدهیشرکت مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر اندازه هیأت مدیره، درصداعضای غیرموظف هیأت مدیره و دوگانگی وظایف مدیر عامل به عنوان متغیرهای مستقل بر ساختار سررسید بدهیبه عنوان متغیر وابسته در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای دستیابی به این هدف، اطلاعات 8 ساله1388-1381 ) هف...

زارع, بیژن, زارع, مرضیه,

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ­ رابطۀ ویژگیهای خانواده (نوع خانواده، سرمایهٌ‌ فرهنگی، سرمایه اجتماعی، پایگاه اجتماعی خانواده و متغیرهای زمینه‌ای) با شکل‌گیری ویژگیهای کارآفرینانه در شخصیت فرزندان در شهر هشتگرد انجام پذیرفته است. روش: در این تحقیق، 250نفر از افراد سنین 18 تا 39 سال که در دوره‌های مهارت‌آموزی سازمان فنی‌وحرفه­ای شرکت کرده بودند پیمایش شدند. یافته‌ها‌: بین سرمایه اجتماعی خانواده، ...

ژورنال: رویش روانشناسی 2018

The aim of this study was to evaluate the psychometric properties of Rosen and Brateen (1998) Marital Attitude Scale includes internal consistency and construct validity. This paper is a research of the cross correlation nature and of the aim placed in applied researchs category. For this purpose 400 youths in the age of marriage (200 couples) That in the third quarter of 1394 referred to marri...

ژورنال: زیست شناسی دریا 2016
هدایتی فرد, مسعود, کردکتولی, فاطمه,

در این مطالعه اثرات غلظت‌های  12 و 25 درصدی نمک‌سود کردن در طی زمان­های 6 و 12 ساعت در دمای محیط بر ویژگی‌های کیفی، میکروبی و ترکیب اسید چرب فیله ماهی قره‌برون (Acipenser percicus) موردبررسی قرار گرفت. افزایش زمان نمک‌سود از 6 به 12 ساعت منجر به افزایش معناداری (05/0>P) در مواد از ته فرار از 10/0 ± 05/6  به 61/1± 25/8 میلی‌گرم در 100 گرم بافت و عدد پر اکسید از 01/0 ± 16/1 به 05/0 ± 27/2 میلی اک...

خشکسالی پدیده‌ای تکرار شونده در اقلیم‌های متفاوت است و آثار آن صرفاً به مناطق خشک و نیمه خشک محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است در مناطق با بارش بالا و یا در فصول مختلف سال رخ دهد. از جمله مهم‌ترین مراحل پایش خشکسالی تعیین سنجه‌هایی برای تحلیل شدت و تداوم و فراوانی خشکسالی است. به‌منظور پایش خشکسالی و تحلیل خصوصیات آن در استان گیلان از داده‌های مجموع بارندگی ماهانه ایستگاه‌های سینوپتیک منطقه طی دوره آ...

ژورنال: ادبیات پایداری 2017

  به نظر می­رسد مردی و مردانگی­یی که در آثار حماسی مورد نظر شاعران حماسه­سرا بوده است، با اندک تفاوتی به آثار عرفانی راه­یافته­است. در واقع مجموعه صفاتی که مردان صحنۀ جنگ و جنگاوری در عرصه و میدان جنگ دارند در عرصه ومیدان مبارزۀ عرفانی با حال و هوای خاص این حوزه رخ می­نماید. عارفان راستین، در آثارشان، خود را همواره با نام­های ویژه­ای، معرّفی کرده و با اوصاف و القاب خاصی نام برده­اند. دقت در ابعا...

شهناز محمدی, علیرضا محمودنیا,

هدف : یکی از مداخله های گروهی در توان بخشی روانی، روان نمایشگری است، هدف این پژوهش بررسی تاثیر روان نمایشگری بر ویژگی های روانی جانبازان اسکیزوفرنیای مزمن بود، روش: این پژوهش جزء طرح های آزمایشی طبقه بندی می شود و به شیوه پیش آزمون- پس آزمون 38 جانباز مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن بستری در بیمارستان روانپزشکی سعادت آباد با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به کمک مقیاس روانپزشکی (BPRS) ارزیابی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید