نتایج جستجو برای ویژگی

تعداد نتایج: 53503  

تشخیص و ارزیابی بدرفتاری روان‌شناختی، یک فرآیند بسیار مهم و دشوار در روان‌شناسی بالینی و تربیتی است، زیرا این پدیده نتایج رفتاری و روان‌شناختی متعددی بر قربانیان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روان‌شناختی در ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بود. در این مطالعه 300 نفر از بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مراجعه‌کننده به درمانگاه اعصاب و روان صدیق شهر...

خواهر خواندگى عهد و پیمانى است که معمولاً بین دوشهر برقرار مى ‏شود که در بعضى خصایص اشتراکاتى با هم دارند و به دنبال آن ارتباطات خاصى بین این گونه شهرها برقرارمى‏ گردد. این ارتباطات در مسیر شناسایى  ویژگی های هر کدام از شهرها امرى بسیار ضرورى است درپى شکل ‏گیرى چنین روابطى مراحلى توسط وزارت امور خارجه به صورت اجراى تشریفات قانونى صورت مى‏ گیرد و عالی ترین مقامات دو شهر طى عهد نامه‏ اى پیمان خواه...

ژورنال: مجله علوم آماری 2014

مدل کسینوسی توزیع ون میسز دو متغیره، که تا حدودی رفتاری مشابه توزیع نرمال دومتغیره دارد، برای نمایش تغییرات احتمالاتی توام زوایای دوسطحی پیشنهاد شده است. از ویژگی های بارز این توزیع داشتن چگالی شرطی ون میسز یک متغیره است. اما توزیع حاشیه ای آن بسته به پارامترهای درگیر مسئله  صورت های متفاوتی به خود می گیرد و به طور کلی شکل بسته ای ندارد. این موضوع  استنباط آماری راجع به پارامت...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2009
بهنام بهاری, مهدی بخشی شیخ احمد,

ژورنال: بسپارش 2015

پلیمریزاسیون رسوبی یکی از جدید ترین روشهای پلیمریزاسیون است که به تازگی توجه به آن با هدف تولید میکرو و نانو ذرات پلیمری و هم چنین انواع کوپلیمرها افزایش یافته است. به کمک پلیمریزاسیون رسوبی و نانو ذرات، تولید نانو کامپوزیت های آلی-معدنی با خواص کاتالیستی و شناساگری رو به افزایش نهاده است. پلیمریزاسیون نانو رسوبی نیز زیر شاخه ای از این نوع پلیمریزاسیون است که این روزها در تولید کوپلیمرهای قطعه ...

بزهکاری و رفتار مجرمانه فرایند پیچیده و چندبعدی است که تحت‌تاثیر متقابل عوامل محیطی و زمینه‌های سرشتی فردی قرار دارد. این رفتارها به عنوان اعمال و نگرش‌هایی تعریف می‌شوند که هنجارهای اجتماعی و حقوق فردی یا خصوصی دیگران را نقض میکنند. با توجه به عواقب رفتارهای بزهکارانه از جمله مخاطرات فردی و اجتماعی و هزینه‌های اقتصادی آن، درک دلایل مشارکت برخی نوجوانان در رفتارهای ضدّ اجتماعی و عدم مشارکت برخی ...

 در این مقاله ویژگی های امام جماعت موفق و شایسته در پنج بخش به تصویر کشیده شده است:  در بخش نخست ویژگی های فردی و اخلاقی امام جماعت شایسته در قالب صفاتی مورد بررسی قرار گرفته ، لزوم آگاهی او از مسائل سیاسی و اجتماعی در بخش دوم تشریح شده است.  در سومین قسمت لزوم آگاهی امام جماعت از مسائل فقهی و شرعی را به بررسی نشسته و در بخش پسین ویژگی های ایشان را در آیینه آیات وحیانی و روایات معصومین(ع) به ...

ژورنال: جغرافیا و توسعه 2009
محمد اکبری, محمود خسروی,

 استان خراسان جنوبی به­دلیل واقع شدن در منطقه­ی خشک و حاشیه­ی کویر با حوادث طبیعی مختلف از جمله خشکسالی مواجه است. لذا بررسی ویژگی­های خشکسالی در این منطقه ضروری می­نماید. برای این منظور داده­های آماری یک دوره­ی 30 ساله (2003-1974) در استان خراسانی جنوبی مبنای کار قرار گرفت. در این پژوهش شاخص بارش استاندارد (SPI) با در نظر گرفتن مزایایی که در تحلیل منطقه­ای و ایجاد ارتباط زمانی بین رخدادهای خشک...

هدف از پژوهش حاضر هدف بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس والدگری ذهن آگاهانه در والدین شهر شیراز بود. برای برآورد شاخص های روان سنجی مقیاس، تعداد 300  نفر از والدبن دارای کودک ٢ تا ١۶ سال در شهر شیراز انتخاب شدند و مقیاس فرزندپروری ذهن آگاهانه برای روی آنها اجرا شد. بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مؤلفه های اصلی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. میزان کفایت نمونه برداری براب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید