نتایج جستجو برای ویژگی

تعداد نتایج: 53503  

دکتر سیاوش شایان,

مخروط های افکنه به علت حاصلخیزی و امکان دسترسی به منابع سطحی و زیر زمینی در محدوده آنها – از نظر زراعی و سکونتگاهی مورد توجه ژئومرفولوژیست ها هستند . به همین جهت بررسی فرایند پیدایش و روند تغییرات آنها اهمیت بسیار دارد . در این پژوهش سعی شده است تا داده های مرفومتریک و ژئومتریک که از طریق اندازه گیریهای میدانی – عکس های هوایی و تصاویر ماهوارهای – نقشه برداریهای زمینی و اندازه گیریهای طریق انداز...

هر جامعه ای از قشرها و گروه های مختلفی تشکیل شده است که مهندسان جزو قشر فرهیخته جامعه اند و نقش مؤثری در پیشرفت جامعه ایفا می کنند. با توجه به نقش مهندسان هر جامعه لزوم توجه این قشر به واقعیت ها و محدودیت های موجود در جامعه مانند مسائل فرهنگی، اقتصادی، مذهبی، زیست محیطی و حتی سیاسی در طراحی ها و فعالیت های صنعتی ضروری به نظر می رسد. در این مقاله ابتدا ویژگی های یک مهندس شاغل در صنعت با توجه به ...

در این مقاله آموزش مهندسی از دیدگاه تربیتی و حرفه ای مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نقش و جایگاه مهندسان در توسعه فن آوری و صنعت در کشور، در تهیه این نوشتار ویژگی هایی از قبیل آینده نگری، خلاقیت، همگرایی در کار، فرهنگ مهندسی، خودباوری درکار و ... که هر مهندسی در حرفه خود باید آنها را بکار گیرد مورد بحث واقع شده است. در ادامه پیشنهاد گردیده در برنامه های آموزش مهندسی با توجه به زیر ساختا...

ژورنال: سراج منیر 2013
صمد عبداللهی عابد, محمد بستان افروز,

داستان های قرآن کریم ، خصوصیات و ویژگی های منحصر به فردی دارد که مختص خود قرآن است به گونه ای که از یک داستان ، آن بخش از وقایع را بازگو می کند که در برآوردن هدف هدایت قرآن موثر است و پایبند به این نیست که تمام جزئیات وقایع را بیان کند. در این مسیر از داستان های تخیلی و تو خالی برای ارائه هدف خود استفاده نمی کند اما این به معنای آن نیست که قرآن در بازگو کردن قصه های خود از قالب های هنری استفاده...

در این تحقیق توانایی کربن فعال (ساخت شرکت مریک) به منزلة جاذب برای خارج‏سازی نیترات از آب‏های آلوده ارزیابی شد. برای این منظور سینتیک و هم‌دمای جذب نیترات، اثر زمان‏ تماس، غلظت‏ اولیه، Ph، و دما در جذب نیترات بر کربن فعال بررسی شد. همچنین، خصوصیات سطحی کربن فعال به وسیلة FTIR و میکروسکوپ الکترونی مطالعه شد. از دو مدل سینتیکی ساده‌شدة شبه‌مرتبة اول و شبه‌مرتبة دوم برای توصیف داده‌های سینتیکی و ه...

تضاد (تباین) رنگی در محیط‌‌های نمایش مختلف نظیر چاپ انواع متن و تصویر (پوستر، بیلبورد و کارتهای ویزیت)، صفحه نمایشگرها (تلویزیون، موبایل، لپتاپ) و محیط‌‌های مختلف طراحی‌‌ تصویر و فیلم (در نرم افزارهای طراحی و نیز در وبسایت ها) بسیار کاربرد دارد. در مقاله حاضر، ویژگی تضاد رنگی در خصوص چگونگی انتخاب رنگ‌‌های متن و پس‌‌زمینه در محیط‌‌های نمایش مختلف مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. در این راستا، ویژگی تض...

ژورنال: رهیافت 2004
مهدی شریعت زاده,

توسعه انسانی به معنی ارتقاء توانمندی و ظرفیت نیروی انسانی و درنتیجه افزایش بهره‌وری فردی و اجتماعی او از طریق آموزش و حرفه‌آموزی است. امروزه کارشناسان توسعه اقتصادی بر این باورندکه نیروی انسانی آموزش‌دیده و توسعه‌یافته مهمترین عامل تأثیرگذار در فرآیند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشورهاست. به همین جهت آنها بیش از پیش بر سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی تأکید می‌نمایند. از طرف دیگر، تحولات ناشی از ...

ژورنال: مدیریت بهره وری 2009
محمدعلی ربی‌پور, منوچهر صمدی‌وند,

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی سیاست مدیریت و ویژگی مدیران در اسلام است مسأله مدیریت و رهبری مدیران از دیدگاه منابع معتبر اسلامی و آموزه‌های دینی، شرایط و اصولی دارد که مدیران را در امر مدیریت برای رسیدن به اهداف مدیریتی سازمان‌ها یاری می‌کند، در این میان نهج‌البلاغه که از متون معتبر اسلامی در زمینه‌های مختلف، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و ... می‌باشد به شناسایی شیوه‌های مدیریتی مدیران در سطوح مختلف جامه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید