نتایج جستجو برای ویژگی

تعداد نتایج: 53503  

طوقیان چهارسوقی, نرگس, قائدی حیدری, فاطمه,

Introduction: Critical thinking is a combination of cognitive ability and personality states. Thus, in this regard to the importance of character in critical thinking, this study aimed to determine the correlation between personality traits with the critical thinking skills of nursing students was conducted. Methods: This correlational study was conducted on 165 nursing students of Isfahan Uni...

هدف: ویژگی‌های ذاتی مانند ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های اکتسابی مانند هوش مالی مدیران می‌تواند رفتار و نوع تصمیمات آنان را در سازمان تحت الشعاع قرار داده و به تبع عملکرد مالی را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش، تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن اثر تعدیل‌گری هوش مالی مدیران بررسی شده است. روش: ویژگی‌های شخصیتی مدیران از طریق پنج مؤلفه روان‌رنجورگرایی، برون‌گرایی...

شمسی راحمی, قدرت الله کرمی, محمود یعقوبی, منصور طاهری,

در این مقاله ابتدا روش مقایسه برنامه های آموزشی بررسی شده و سپس بر اساس برنامه های تحصیلی و اطلاعات مربوط به دوره های دکترای مهندسی چند دانشگاه از کشورهای مختلف ویژگی های عمده شناسایی شده و مورد بحث قرار گرفته است.

رشیدی, معصومه, برهانی, سمانه, جان بابایی, قاسم, صالحی فر, ابراهیم, میرزایی پور, عبدالباسط, کوچکی, بیژن,

Background and purpose: Colorectal cancer is the fourth most common cancer in Iran. The incidence of this cancer, especially in the northern regions in Iran, has increased in the last two decades. This study was designed to update the demographic and clinical characteristics of patients with colorectal cancer in Mazandaran province. Materials and methods: All patients with diagnosis of colorec...

خدیجه فولادوند, زهرا شعاعی, علی فتحی آشتیانی, مهری سلطانی,

زمینه: برخی از محققان معتقدند بدون مشغولیت تحصیلی، یادگیری رخ نمی دهد که این مطلب نشان دهنده اهمیت مشغولیت تحصیلی در یادگیری است. هدف: این پژوهش با هدف تعیین مشخصه های روان سنجی پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینو انجام شده است. روش: پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینو بر روی نمونه ای به حجم 358 نفر از دانش آموزان که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده بودند اجرا شد. روایی سازه، روایی همگرا و همسانی ...

دف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2002) بود. این مقیاس شامل 17 سؤال است که سه مؤلفه نیرومندی، جذب و وقف آزمودنی‌ها را می‌سنجد. آزمودنی‌های پژوهش 385 نفر از دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 95-1394 (186 پسر و 199 دختر) بودند که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی بر حسب جنسیت و ناحیه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس ا...

حسین چراغی وش, خلیل پروینی,

سید قطب یکی از پیشگامان عرصه ادبی معاصر عربی می باشد که درصف نخستین نسل ناقدانی قرار می گیرد که بعد از نسل پیشگامان (جیل الرواد) ادبیات نوین عربی پای در عرصه نقد ادبی و ادبیات نهادند، وی دارای سه مرحله نقدی است که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود می باشند و دارای اشتراکات و اختلافاتی با هم هستند، این مراحل عبارتند از: 1- مرحله همراه عقاد 2- مرحله دعوت به اد...

پرسشنامة حافظه فعال (2012)، شاخصی برای ارزیابی مشکلات روزمرة زندگی در ارتباط با مشکلات حافظه فعال در بیماران آسیب‌دیده مغزی است. این حافظه، توانایی ما برای به‌ خاطر آوردن و مدیریت اطلاعات است، افراد از اطلاعاتی که لازم است به خاطر آورند، یادداشت ذهنی درست می­کنند؛ بنابراین حافظه فعال یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی افراد است. از طرف دیگر، نیاز به یک ابزار روا و پایا در این حوزه احساس می‌ش...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید