× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای پود مان تلفیقی

تعداد نتایج: 8775  

به منظور شناسایی گونه های گیاهی مولد و بررسی نحوه تولید, دخالت حشرات در تولید, شناسایی حشرات موثر در تولید این مان, زمان استحصال و بهره برداری , نحوه بهره برداری _مصرف و فروش محصول, شناسایی رویشگاههای گیاهان مولد و مناطق بهره برداری, بررسی آب و هوا – خاک – ارتفاع از سطح دریا – و سایر عوامل محیطی مناطق استحصال و بهره برداری  و تاثیر آنها در استحصال محصول این مطالعه در استان کرمان انجام گرفت.  نم...

چکیده در سامانه پودگذاری جت هوا نخ پود به وسیله نیروی رانش اصطکاکی میان جریان هوا و سطح نخ حرکت می کند. بنابراین، خواص نخ پود مانند تاب، قطر نخ، نمره نخ و ویژگی جریان هوا مانند اغتشاشی بودن، ناپایدار بودن و توزیع جریان هوا در کانال هدایت هوا سبب پیچیدگی حرکت نخ پود می شود. در پژوهش حاضر، اثر خواص نخ پود شامل نمره نخ، ترکیب های مختلف الیاف پلی استر-پنبه و تاب نخ در س...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1355

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

پژوهش حاضر با پیوند رسانه های قدیمی و جدید یاد دهی و یادگیری _طرح داستان و بازی های همراه ــ در یک پو دمان ترکیبی، در صدد قیاس شیوه ی یاد دهی و یادگیری مبتنی بر بازی مهارت های فرعی و اصلی واژگان، خواندن و نوشتار سواد انگلیسی با شیوه های مرسوم آن بود. به این منظور با کاربرد یک طرح سه گانه همراه با الگوی نظام آموزشی (تومی، 2010)، بازی های از پیش ساخته شده و بومی قابل عرضه از طریق ارتباطات سیّار (ب...

ژورنال: :مجله علمی-ترویجی منظر 2013
فیلیپ نیس,

برای سنتز و ساده ترکردن فهم ارزش های مربوط به پیتورسک سه رویکرد متفاوت را می توان در پیش گرفت : اول، پرداختن به رابطه و تناسب بین مفهوم و شیء به عنوان آنچه موضوع مطالعۀ تاریخی بوده است؛ دوم، بی تفاوتی کامل نسبت به مفهوم، چرا که حتی برای مواجهه با مسایل و چالش های شکل گیری جهان معاصر ناتوان است1 و سوم نوعی پذیرش مسئله با بی میلی و از سر تفنن از یک سو و انتقاد تکان دهنده و کنایه آمیز از سوی دیگر،...

ژورنال: محیط زیست جانوری 2012
آرش یار محمدی توسکی, مرضیه هاشمی دموچالی,

تحقیق حاضردر سال 1386به منظور بررسی سرعت جذب فلز کادمیوم در آمفی پود غالب در سواحل استان گیلان (Pontogammarus maeoticus) (انزلی)انجام گرفت. آلودگی اکوسیستم های آبی (رودخانه ها و به خصوص مصب رودخانه ها) به طور مستقیم و غیر مستقیم و نهایتا" آلودگی دریاها امروزه یکی از مسائل محیط زیست به شمارمی آیند اهداف مورد نظر مقایسه مقادیر حاصله با حد مجاز استاندارد های جهانی و نیز تعیین سرعت...

عبدالرضا نصیرزاده,

مانها فراورده به نسبت شیرینی هستند که به صورت طبیعی یا در اثر فعالیت حشرات از برگ، پوست، شاخه و یا با ایجاد شکاف در تنه بعضی از درختان به بیرون تراوش می کند. مان شکر تیغال در اثر فعالیت یک گونه حشره سرخرطومی با نام علمی Larinus vulpes Olivier روی بعضی از گونه های جنس شکر تیغال به دست می آید. با بررسیهایی که در طول فصل رویش سالهای 1376-1378 در سطح استان فارس صورت گرفت مشخص گردید که اگر چه حشره ل...

ژورنال: :علوم و فناوری نساجی 2015
هوشنگ نصرتی, محمد امانی تهران, قدرت ا... زاوری,

چکیده در سامانه پودگذاری جت هوا نخ پود به وسیله نیروی رانش اصطکاکی میان جریان هوا و سطح نخ حرکت می کند. بنابراین، خواص نخ پود مانند تاب، قطر نخ، نمره نخ و ویژگی جریان هوا مانند اغتشاشی بودن، ناپایدار بودن و توزیع جریان هوا در کانال هدایت هوا سبب پیچیدگی حرکت نخ پود می شود. در پژوهش حاضر، اثر خواص نخ پود شامل نمره نخ، ترکیب های مختلف الیاف پلی استر-پنبه و تاب نخ در سرعت های مختلف ماشین بافندگی و...

مختاری, بابک, میرزایی, ندا, کلاهی, مریم,

مقدمه: شکرتیغال (Echinops dichorus L.) گیاهی دارویی از خانواده کاسنی است که در اثر فعالیت نوعی حشره سرخرطومی روی بعضی از گونه‌های این جنس، ترکیبی به نام «مان» به دست می‌آید. هدف: در این تحقیق حلال و روش‌های مختلف عصاره‌گیری در استخراج ترکیبات آلی از بخش مان شکرتیغال مورد بررسی قرار گرفتند. روش بررسی: جداسازی و شناسایی ترکیبات تشکیل‌دهنده‌ی عصاره‌‌های بخش مان شکرتیغال با استفاده از دستگاه‌ GCMS ...

علی کولاییان, مجتبی خوش‌روش, محمدجواد میرزایی, نیما محمدی گل‌افشانی,

امروزه ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع هیدرولوژیکی یک منطقه، مهمترین پارامتر مورد بررسی قبل از هر گونه برنامه‌­ریزی در بهره‌­برداری منابع آب می‌­باشد. آنالیز روند دبی جریان رودخانه با استفاده از آزمون ناپارامتری مان-کندال برای حوزه آبخیز استان مازندران در دوره‌­های 30، 40، 50 و 60 ساله در سه مقیاس زمانی ماهانه، فصلی و سالانه و همچنین دبی اوج انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که اثر افزایش گازهای ...