نتایج جستجو برای پیش‌بینی قیمت

تعداد نتایج: 25954  

ژورنال: چغندرقند 2009
حمید محمدی, منصور یاعلی جهرمی,

قیمت محصولات کشاورزی معمولاً با نوسانات زیادی مواجه است و انجام پیش‌بینی می‌تواند به نحو مؤثری به تصمیم‌گیری‌ها مساعدت کند. این مطالعه با هدف پیش‌بینی قیمت اسمی و واقعی چغندرقند و شناخت الگوی مناسب پیش‌بینی صورت گرفت. پس‌از بررسی ایستایی سری‌ها، تصادفی بودن متغیرها با استفاده از دو آزمون ناپارامتریک والد-ولفویتز و پارامتریک دوربین-واتسون بررسی شد. براساس نتایج این آزمون‌ها، سری قیمت اسمی چغندرقن...

ژورنال: مدلسازی اقتصادی 2015

در اقتصاد جهانی، نفت خام یکی از مهم‌ترین کالاهای استراتژیک محسوب می‌شود که نقش به سزایی در تعیین بسیاری از معادلات منطقه‏ای و بین‌الملی دارد. از این رو، پژوهش‌گران اقتصادی و تصمیم گیرندگان سیاسی همواره درصدد اطلاع از پیش‌بینی صحیح قیمت نفت خام هستند. بازارهای نفتی یکی از پیچیده‌ترین، پرتلاطم ترین و غیرشفاف ترین بازارهای مالی بین‌المللی محسوب می‌شوند، شرایط این بازارهای مالی با محیط‌های خاکستری ...

ژورنال: مدلسازی اقتصادی 2015

در اقتصاد جهانی، نفت خام یکی از مهم‌ترین کالاهای استراتژیک محسوب می‌شود که نقش به سزایی در تعیین بسیاری از معادلات منطقه‏ای و بین‌الملی دارد. از این رو، پژوهش‌گران اقتصادی و تصمیم گیرندگان سیاسی همواره درصدد اطلاع از پیش‌بینی صحیح قیمت نفت خام هستند. بازارهای نفتی یکی از پیچیده‌ترین، پرتلاطم ترین و غیرشفاف ترین بازارهای مالی بین‌المللی محسوب می‌شوند، شرایط این بازارهای مالی با محیط‌های خاکستری ...

هرگونه برنامه‌ریزی برای آینده مستلزم داشتن برآورد از وضعیت آتی می‌باشد، و این کار فقط با پیش‌بینی میسر است. بنگاههای تولیدی برای انجام برنامه‌ریزی تولید، تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه‌ها، بررسی سرمایه‌گذاری جدِید جهت توسعه و مواردی از این قبیل به پیش‌بینی قیمت محصول احتیاج دارند. در این مقاله قیمت مس در سالهای 1995 تا 2004 به روشهای: میانگین متحرک، میانگین متحرک وزنی، هموارسازی نمایی، و هموارسازی ...

این مطالعه با هدف معرفی الگوهای مطلوب پیش‌بینی برای قیمت گازوییل در بازار انرژی سنگاپور به عنوان بازار مؤثر بر قیمت گازوییل در خاورمیانه انجام شد. داده‌های مورد‌استفاده به‌صورت هفتگی و شامل دوره (2010-1987) می‌باشد. پیش‌بینی‌ها برای 10، 20 و 30 درصد داده‌ها صورت گرفت. الگوهای مورد‌استفاده برای پیش‌بینی شامل چهار الگوی شبکه‌عصبی و یک الگوی رگرسیونی (خودرگرسیون میانگین متحرک) بود. شبکه‌های منتخ...

هدف اصلی این مطالعه مقایسه قدرت پیش بینی دو مدل رگرسیون هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و تعیین یک مدل بهینه برای پیش بینی قیمت هدانیک مسکن درکلان‌شهر تبریز می باشد. نتایج تخمین تابع قیمت هدانیک بیانگر آن است که اکثر متغیرها معنا دار بوده و دارای علامت مورد انتظار می‌باشند. عوامل فیزیکی بیشتر از عوامل مکانی(محیطی و دسترسی) قیمت واحدهای مسکونی را تحت‌تأثیر قرار می دهند. همچنین، از بین ویژگی‌ها...

عزیزی, جعفر , محمدی, حمید , موسوی , سید نعمت‌اله ,

این مطالعه با هدف پیش‌بینی قیمت اسمی‌‌ و واقعی برخی از محصولات کشاورزی نظیر پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی صورت گرفته است. پس از بررسی‌ایستایی سریها، تصادفی بودن متغیرها با استفاده از دو آزمون ناپارامتریک والد- ولفویتز و پارامتریک دوربن- واتسون بررسی شد. براساس نتایج ‌این آزمونها تمامی ‌‌سری قیمت اسمی‌‌ محصولات یاد شده، همچنین سری قیمت واقعی سیب‌زمینی به‌عنوان سریهای غیرتصادفی و قابل پیش‌بینی...

سابقه و هدف: قیمت‌گذاری و پیش‌بینی قیمت چوب نقش مهمی در بازاریابی و فروش محصولات چوبی دارد و اخیرا مورد توجه مدیران بوده است. هدف از این تحقیق، استفاده از سری‌های زمانی قیمت گونه‌های مختلف جنگل‌های خزری جهت پیش‌بینی میانگین قیمت مورد انتظار آن‌ها و بررسی روند تغییرات آن‌ها در گذشته است. مواد و روش‌ها: به‌این منظور، داده‌های تاریخی قیمت چوب سرپا گونه‌های اصلی جنگلی برای دوره 24 ساله از سال 137...

گندم به عنوان یکی از محصولات اساسی کشاورزی سلاحی کارآمد در مناسبات سیاسی و جهانی است که روز به روز بر اهمیت راهبردی آن افزوده می‌شود. در این نوشتار با توجه به رسالت بسیار سنگین تأمین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم در سند ملی توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم و نقش انکار ناپذیر قیمت در این مورد، ضمن تصریح و انتخاب الگوی مناسب، اقدام به پیش‌بینی قیمت این محصول ...

جواد معصومی, حمیده حمیدیان,

در این مقاله به بررسی اثر اعلان تعدیل سود پیش‌بینی شده بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. به این منظور از روش‌شناسی استاندارد مطالعات رویدادی استفاده شده است. محدوده رویداد شامل 11 روز (5 روز قبل تا 5 روز پس از اعلان تعدیل) و محدوده برآورد 180 روز قبل از شروع محدوده رویداد در نظر گرفته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 2532 مورد تعدیل سود پیش‌بینی شده طی سال‌ه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید