× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای چگال کردن

تعداد نتایج: 56885  

In this paper, an investigation is undertaken to introduce a simple and effective mechanism of over-dense plasma. The collisional effects reduce the rate of the energy transmission.  In the collisional dissipative plasma, dielectric coefficient is complex due to collision and the imaginary part of dielectric coefficient is related to the collision. Materials with complex dielectric coefficient,...

ژورنال: هیدرولیک 2018

جریان­های چگال که اغلب جریان گرانشی یا شناوری نامیده می­شوند جریان­هایی هستند که به سبب اختلاف چگالی بین جریان و سیال پیرامون آن اتفاق می­افتند. وقتی یک جریان چگال در یک سیال لایه­بندی به سطح شناوری خنثی برسد، از کف جدا می­شود و داخل سیال پیرامون نفوذ می­کند. در این مطالعه برای بررسی رفتار جریان چگال در محیط پیرامون لایه­بندی شده، آزمایش­هایی انجام شد. این آزمایش­ها با 4 دبی 1، 5/1، 2 و 5/2 لیت...

ژورنال: هیدرولیک 2015
سید میثم کیا, علیرضا ولی‌زاده, مهدی شفیعی فر,

در این مقاله با توسعه یک مدل هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) دو بعدی تراکم‌پذیر ضعیف، جریان ناشی از شارش تبادلی برای دو سیال با اختلاف چگالی کم شبیه‌سازی شده است. فرایند مدلسازی برای دو سیال با نسبت چگالی‌های بزرگتر از 9/0 و کوچکتر از 0/1 به انجام رسیده است. با توجه به اختلاف چگالی کم، در توسعه مدل دوفازی تغییر قابل توجهی در فرمول‌های کلاسیک SPH داده نشده است. در این حالت کافی است با یکسان گرفتن ...

صدیقه میرابوطالبی, لیلا رجایی, محمد‌کاظم خدیوی‌بروجنی,

در این مقاله به بررسی چگونگی عبور امواج الکترومغناطیسی از لایة پلاسمای سرد ابرچگال ناهمگن در حضور میدان مغناطیسی پرداخته می­شود. پلاسمای ابرچگال نمونه‌ای از یک مادة چپگرد است، و عبور موج الکترومغناطیسی از آن ناشی از برانگیختگی مدهای سطحی پلاسما می­باشد. در اینجا ساختار خاصی از پلاسمای چگال معرفی می‌شود و به‌طور ویژه نشان داده می‌شود که امواج سطحی به‌خوبی می­توانند در دو سمت آن برانگیخته شوند و ...

احمدی , ندا , خدیوی بروجنی, محمد کاظم , رجایی, لیلا , میرابوطالبی, صدیقه ,

An investigation isundertaken to study the transmission of the electromagnetic waves through inhomogeneous over-dense plasma. The transmission is due to the excitation of the surface modes of plasma or plasmons. The construction of the plasma is in such a way that the charge density of the plasma linearly increases and passes through its critical value and then linearly decreases. The dissipati...

جمشیدی, مینا, حکیمی‌پژوه, حسین, درویش‌ملا, سحر, روحانی, محمودرضا, چابک‌سوار, مرجان,

One of the interesting Laser-Plasma phenomena, when the laser power is high and ultra intense, is the generation of large amplitude plasma waves (Wakefield) and electron acceleration. An intense electromagnetic laser pulse can create plasma oscillations through the action of the nonlinear pondermotive force. electrons trapped in the wake can be accelerated to high energies, more than 1 TW. Of t...

ژورنال: :پژوهش سیستم های بس ذره ای 2013
صدیقه میرابوطالبی, محمد کاظم خدیوی بروجنی, لیلا رجایی,

در این مقاله به بررسی چگونگی عبور امواج الکترومغناطیسی از لایة پلاسمای سرد ابرچگال ناهمگن در حضور میدان مغناطیسی پرداخته می­شود. پلاسمای ابرچگال نمونه ای از یک مادة چپگرد است، و عبور موج الکترومغناطیسی از آن ناشی از برانگیختگی مدهای سطحی پلاسما می­باشد. در اینجا ساختار خاصی از پلاسمای چگال معرفی می شود و به طور ویژه نشان داده می شود که امواج سطحی به خوبی می­توانند در دو سمت آن برانگیخته شوند و ...

هدف این مقاله مطالعه دینامیک کدگذاری فوق چگال در مدل جینز کامینگنز به عنوان یک کانال کوانتومی است. ابتدا با معرفی مدل مورد نظر توصیف مختصری درباره کدگذاری چگال ارائه می‌کنیم. سپس با محاسبه ظرفیت کدگذاری چگال، اثر تعداد حالت‌های فوک کاواک بر مقدار بهینه کدگذاری چگال را بررسی کرده و نشان می‌دهیم چگونه مدل جیمزکامینگز که حاصل برهمکنش میدان و اتم است می‌تواند به عنوان یک کانال کوانتومی مؤثر در کدگذ...

رسوب­گذاری جریان­‌های چگال از تهدیدهای اصلی مخازن سدها و حوزه­‌های آبخیز آن محسوب می­‌شود. در این پژوهش تاثیر شش نوع چیدمان پوشش گیاهی همگراهای مشابه، واگراهای مشابه، موازی، زد شکل، زیگزاگ و شطرنجی بر کنترل پیشروی جریان چگال مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش‌­ها در کانالی به‌طول 10 متر انجام گرفت. جنس پوشش از پلاستیک و طول پوشش سه متر بود. سرعت پیشانی جریان چگال در شش مقطع نیم­‌متری بین پوشش­‌ه...

جمشیدی, مینا, حکیمی‌پژوه, حسین, درویش‌ملا, سحر, روحانی, محمودرضا, چابک‌سوار, مرجان,

 Propagation of Electromagnetic wave in a plasma in the equilibrium state can cause instability. Investigating the situations in which this kind of instability occurs and grows is an important issue. In this paper, Raman instability in plasma is analyzed by particle simulation method. In terms of physical investigation, plasma is a very complicated environment and experimentally too expensive. ...