نتایج جستجو برای کاربردشناسی زبان بینابینی

تعداد نتایج: 36308  

جواد غلامی, سعید ضرغامی, ناصرالدین‌ علی تقویان, یحیی قائدی,

در این مقاله، بر پایه نظریه کاربردشناسی عام هابرماس، کوشیده‌ایم نشان دهیم که کاربردشناسی تجربی مرسوم در دانش زبان‌شناسی، در حوزه آموزش زبان خارجی از نقصان «کسری هنجارمندی» رنج می‌برد. کسری هنجارمندی به معنای فقدان منابع هنجارین برای داوری بر سر داعیه‌های اعتباری است که توافق بر سر آنها زمینه‌ساز رسیدن به فهم مشترک و برقراری هم‌رسانش‌های زبانی است. رویکرد کاربردشناسی تجربی به دلیل همین کسری هنجا...

نوشتار حاضر درصدد واکاوی ابعاد معنی‌شناختی و کاربردشناختی زمان حال کامل در زبان فارسی با تکیه بر نظریة دکلرک (2006 و 2015) است. ابتدا با بررسی وضعیت زمان گزاره شده در حوزة پیشاحال، وجوه معناشناختی زمان حال کامل را بیان و سپس با تحلیل رابطة میان زمان تام و گسترة پیشاحال، تفاسیر کاربردشناختی این زمان را بررسی خواهیم کرد. بر این اساس، دو ساخت معنایی از زمان حال کامل (پیشاحال و شمولی) در زبان فارسی...

ژورنال: :journal of research in rehabilitation sciences 0
مریم مریم براهیمی, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناس..., استادیار، گروه گفتار درمانی، دانشکده ..., مربی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم...,

مقدمه : مهارت های مکالمه ای، مهم ترین مهارت های کاربردشناسی زبان هستند. در میان مهارت های مکالمه ای، اصلاح مکالمه و درخواست توضیح در جلوگیری از شکست های ارتباطی نقش مهمی ایفا می کنند. از جمله اختلالاتی که نقایص برجسته کاربردشناسی زبان دارد، کودکان دارای اختلال ارتباط اجتماعی (social communication disorder یا scd) هستند که به دلیل نقص در مهارت های کاربرد شناختی و مکالمه ای، به طور مکرر با شکست ه...

ژورنال: :مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی 2014
ناصرالدین علی تقویان, یحیی قائدی, سعید ضرغامی, جواد غلامی,

در این مقاله، بر پایه نظریه کاربردشناسی عام هابرماس، کوشیده ایم نشان دهیم که کاربردشناسی تجربی مرسوم در دانش زبان شناسی، در حوزه آموزش زبان خارجی از نقصان «کسری هنجارمندی» رنج می برد. کسری هنجارمندی به معنای فقدان منابع هنجارین برای داوری بر سر داعیه های اعتباری است که توافق بر سر آنها زمینه ساز رسیدن به فهم مشترک و برقراری هم رسانش های زبانی است. رویکرد کاربردشناسی تجربی به دلیل همین کسری هنجا...

باوجود توجه و تمایل روزافزون به پژوهش درحوزه­ی کاربردشناسی بین­زبانی، پژوهش در زمینه­ی ارزشیابی این حوزه­ی بسیار مهم در زبان دوم، هنوز کندتر از ارزشیابی جنبه­های دیگر رشد و پیشرفت توانش زبانی فراگیران زبان دوم پیش می­رود (روور، ٢٠٠٦). از این‏رو، پژوهش حاضر، علاوه بر سنجش سطح دانش کاربردشناسی غیرفارسی­زبانانی می­پردازد که فارسی را به عنوان زبان دوم در ایران می­آموزند و تأثیر سطح زبانی، زبان مادر...

این پژوهش به بررسی نقش مهارتهای تفکر انتقادی بر مهارت خواندن زبان انگلیسی زبان‌آموزان می‌پردازد. جهت سنجش فرضیة پژوهش دو گروه 29 نفره از زبان‌آموزان پایة اول دبیرستان، در یکی از دبیرستانهای دخترانة منطقة 12 تهران انتخاب شدند. برای گروه اول، طرح درس آموزش زبان انگلیسی با رویکرد تفکر انتقادی و کاربردشناسی، بر پایة گفتگو، به صورت کندوکاومحور و طی 20 جلسه، اجرا شد و گروه دوم تنها دورة آموزش زبان ان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388

غزلهای سعدی در پرشوری و دل انگیزی در میان تمام آثار ادبی ایران و جهان کم نظیر است و برای شناخت بیشتر آنها رسیدن به کنه و عمق معنای غزل ضروری است. علم معانی از علوم بلاغت سنتی و کاربرد شناسی از شاخه های زبانشناسی به ما کمک می کنند تا به این هدف نائل شویم. به همین خاطر، ابتدا تعاریف و کلیاتی از این دو علم به دست داده شد تا ذهنیت روشنی از آنها و اشتراکات و اختلافاتشان بوجود آید. سپس عناوین و ...

یکی از انواع پرکاربرد کلام، جملة پرسشی است که زبان‌شناسان و بلاغت­شناسان نقش‌های معنایی ـ منظوری گوناگونی برای آن در نظر گرفته‌اند. اشعار فریدون مشیری برای افزونی قدرت تأثیر و القای معانی به مخاطب، تجلی‌گاه نقش‌های معنایی ـ منظوری گزاره‌های پرسشی متعددی ­است. این ویژگی به دلیل بسامد بالا از شاخص­های برجسته در سبک مشیری است که سخن وی را در میان شاعران معاصر متفرّد و یگانه ساخته است. پژوهش حاضر در...

پایان نامه :دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393

با توجه به اثر مثبت آموزش کاربردشناسی بر فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه (کسپر و رز، 2001 ) و با توجه به این مطلب که کامپیوتر یادگیری کاربردشناسی بینازبان را تسهیل می کند (سیکس، 2013 ) تحقیق فعلی تلاش کرده که اثر دو روش آموزش متفاوت کاربردشناسی بینازبان را ارزیابی کند: آموزش از طریق کامپیوتر و آموزش با کاغذ و قلم. با این هدف چهار گروه همسان سازی شده از فراگیران زبان انگلیسی به عنوان ...

دکتر علی افخمی, دکتر محمدرضا فخر روحانی,

در برخی گونه های گفتمان دینی (شیعی) فارسی، دیرش اضافی واکه ای معانی کاربردشناختی چندی را می رساند. چنین دیرشی بر واکه دوم در نام محمد، واکه دؤم در لقب امام (هنگامی که برای مرحوم امام خمینی به کار می رود) و در واکه نخست در لقب قائم- یکی از القاب تکریم برای حضرت مهدکما (عج)- اعمال می گردد. در این موارد دیرش دو مقصود را برآورده می کند: یکی آن که ادب و احترام واعظ را نسبت به شخصیت های دینی نام برده...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید