× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای کامپوزیت‌های دما بالا

تعداد نتایج: 76972  
حسین عبدی‌ز‌اده, , حمیدرضا بهاروندی, , رضا تجلی, ,

In this research, ZrC nano particles were synthesized by self-propagating high temperature (SHS) using the mixed powder of ZrO2-C-Mg and NaF or NaCl diluent. The effect of different proportions of raw materials, milling time, composition of the diluent and also pickling on the synthesis of ZrC was investigated. Optimal amounts of magnesium and sodium fluoride for the synthesis of ZrC were 2....

آرامی , دکتر سکینه , حسنی‌طباطبایی, دکتر معصومه , عترتی خسروشاهی, دکتر محمد , ولی زاده , دکتر سارا , پهلوان, دکتر ایوب ,

  مقایسه افزایش دما در کامپوزیت‌های با بیس سیلوران و متاکریلات، کیور شده با   دستگاههای تابشی LED و لیزر آرگون      دکتر معصومه حسنی‌طباطبایی1- دکتر محمد عترتی خسروشاهی2 - دکتر ایوب پهلوان3 – دکتر سکینه آرامی 4-   دکتر سارا ولی زاده 5   1- عضو مرکز تحقیقات لیزر دانشکده و دانشیار گروه آموزشی ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   2- استاد گروه آموزشی بیومتریال دانشکده...

فرحناکی, عسگر , مجذوبی, مهسا,

‏ In this research the effects of two common cooking processes of foods, namely, autoclave and extrusion cooking on the molecular and physicochemical properties of wheat starch were investigated. The results showed that the solubility of the autoclaved samples increased with increasing the temperature while their relative viscosity decreased. These findings indicated that the molecular degradat...

ژورنال: پژوهش نفت 2013
علی حق طلب, فرهاد سلیمی, مجید رفیع‌پور, محسن وفایی سفتی, مهدی رزاقی کاشانی,

در این تحقیق هیدروژل‌های پایه پلی‌اکریل‌آمید بر اساس روش حلال ساخته شد و خواص رئولوژیکی و کارایی آنها در شرایط فیزیکی چاه‌های نفت جنوب ایران به طور کیفی و کمی به وسیله تست بطری و رئومتر سنجیده شد. بر اساس نتایج به دست آمده از تست بطری، ژل پلیمر محتوی ppm 15000 پلی‌اکریل آمید و ppm 2500 استات کروم (III) که به مدت hr 24 در دمای C° 90 قرار گرفته است، به عنوان ژل پلیمر پایه انتخاب شد. نتایج حاصل از...

ژورنال: علوم آب و خاک 2008
فرحناکی, عسگر , مجذوبی, مهسا,

‏ In this research the effects of two common cooking processes of foods, namely, autoclave and extrusion cooking on the molecular and physicochemical properties of wheat starch were investigated. The results showed that the solubility of the autoclaved samples increased with increasing the temperature while their relative viscosity decreased. These findings indicated that the molecular degradat...

ژورنال: مهندسی مکانیک 2013

سازه‌های هوشمند از این حیث که به کاهش خطرات، کنترل ارتعاشات سازه‌ای، نظارت بر عیوب سازه‌ها، مهندسی حمل‌ونقل، کنترل حرارت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی کمک شایانی می‌کنند، اهمیت بسیاری دارند. استفاده از مواد سازه‌ای - همچون کامپوزیت‌ها و بتن‌های هوشمند - نیاز به جاسازی یا اتصال ادوات اندازه‌گیری را درون ماده از بین می‌برد، و در نتیجه هزینة تولید کاهش، مقاومت سازه افزایش و کاهش خواص مکانیکی ماده به ح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده فنی 1392

یکی از پارامتر های مهم برای طراحی ترانسفورماتور ابررسانای دما بالا (hts)، اندازه تلفات ac است که بخش مهمی از آنرا تلفات هیسترزیس هادی ابررسانا تشکیل می دهد. چگالی شار نشتی شامل دو مولفه شعاعی و محوری است، که بخصوص مولفه شعاعی آن نقش تعیین کننده ای در اندازه تلفات هیسترزیس دارد. به همین علت روش های فراوانی برای کاهش مولفه شعاعی شار نشتی پیشنهاد شده که شامل انواع مختلف سیم پیچی ها، انحراف دهنده ه...

مؤذن, محسن , مؤید, محسن, مجرد, منیر ,

On the basis of microstructural evidence it is clear that SMC metapelites have experienced at least two regional (RM1, RM2) and one contact metamorphism (CM). During RM2, several porphyroblasts including kyanite, andalusite, staurolite, cordierite, garnet and fibrous sillimanite have grown in the mica - schists. In order to estimate the PT condition of metamorphism of metapelites, we used catio...

ژورنال: مهندسی متالورژی 2014
احسان حسین خان نژاد, بهروز قاسمی, کریم زنگنه مدار, یوسف علی زاد فرزین,

در این پژوهش خواص پوشش آلومیناید نیکل اصلاح ‌شده با سیلیسیم بر روی سوپر آلیاژ اینکونل 100 با استفاده از آلومینایزینگ اکتیویته بالا - دما بالا تک مرحله‌ای بررسی شده است. این پوشش در زمان‌های 1 و 3 ساعت در دمای 1000 و ˚C1100 با استفاده از مخلوط پودری 5 و 10 درصد وزنی Al و Si به همراه آلومینا و فعال‌ساز NH4Cl ایجاد گردید. بررسی ریزساختار، توزیع فاز و ترکیب شیمیایی پوشش با استفاده از میک...