نتایج جستجو برای کلسیفیکاسیون دندانی.

تعداد نتایج: 2663  

ثابت, بابک, روح افزا, حمیدرضا, صادقی, معصومه, پورمقدس, مسعود,

چکیده زمینه: تشخیص زودرس بیماری های عروق کرونر می تواند به انجام اقدام های درمانی مؤثرتر منجر شود. کلسیفیکاسیون عروق کرونر به عنوان یکی از شاخص های غیرتهاجمی مطرح است. هدف: مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین کلسیفیکاسیون عروق کرونر با تنگی عروق کرونر در بیماران با درد تیپیک قلبی انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی در سال 1383 در بیمارستان چمران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. 760 بیم...

ژورنال: :مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 0
معصومه صادقی, m. sadeghi اصفهان، خیابان خرم، مجتمع ..., m. poormoghadas حمیدرضا روح افزا, hr. roohafza بابک ثابت, b. sabet,

چکیده زمینه: تشخیص زودرس بیماری های عروق کرونر می تواند به انجام اقدام های درمانی مؤثرتر منجر شود. کلسیفیکاسیون عروق کرونر به عنوان یکی از شاخص های غیرتهاجمی مطرح است. هدف: مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین کلسیفیکاسیون عروق کرونر با تنگی عروق کرونر در بیماران با درد تیپیک قلبی انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال 1383 در بیمارستان چمران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. 760 بیمار ...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی 1380

چکیده ندارد.

ژورنال: :مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 0
مهناز شیخی, سجاد قربانی زاده, سید مهدی مدنی, mahnaz sheikhi, sajad ghorbanizadeh, seyed mahdi madani,

مقدمه: تعیین سن افراد در زمینه های مختلف از جمله پزشکی قانونی، طب اطفال، ارتودنسی و غیره حایز اهمیت است. هدف از این پژوهش، بررسی دقت روش دمرجیان در تخمین سن دندانی کودکان 5 تا 17 ساله شهرستان بابل بود. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی و گذشته نگر بر روی 301 رادیوگرافی پانورامیک (183 دختر و 118 پسر) از افرادی که به مراکز دندان پزشکی شهر بابل مراجعه کرده بودند صورت گرفت. نوع نمونه گیری به ص...

تفنگچی‌ها, مریم, مرامی, آناهیتا , مصلایی, سیدساسان, مقدم, محمدعلی,

زمینه: یکی از یافته های مهم در رادیوگرافی پانورامیک، کلسیفیکاسیون شریان کاروتید در ناحیه گردن است. دندان پزشکان می توانند به واسطه تشخیص زود هنگام بیماری، بیمار را ارجاع دهند. هدف: مطالعه به منظور مقایسه دقت رادیوگرافی پانورامیک با سونوگرافی داپلر در تشخیص کلسیفیکاسیون شریان کاروتید در بیماران کلیوی انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال 1386 در دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. 38...

ژورنال: مجله دندانپزشکی 2004
یوسفی, عباس, قهرمانلو, احمد,

Statement of Problem: Dental porcelain is one of the best materials ever used in dentistry. Excellent tissue compatibility, esthetics, very low solubility in oral fluids, high compressive strength, and the lowest bacterial plaque accumulation on the glazed porcelain are some of its advantages. Porcelain brittleness due to its low tensile strength, impact strength and the occlusal attrition of o...

زمینه: در اغلب مطالعه­های قبلی ارتباط کلسیفیکاسیون دریچه آئورت با بروز سکته­های مغزی تأیید نشده است، اما گزارش­های متعددی از اثرگذاری کلسیفیکاسیون دریچه آئورت در بروز سکته­های مغزی وجود دارد. هدف: مطالعه به منظور تعیین ارتباط کلسیفیکاسیون دریچه آئورت با خطر بروز سکته­های مغزی ایسکمیک انجام شد. مواد و روش­ها: این مطالعه مورد- شاهدی از اردیبهشت لغایت اسفند سال 93 بر روی 600 نفر از بیماران بیمارست...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید