نتایج جستجو برای کلمات کلیدی: بارش-رواناب

تعداد نتایج: 10619  

ژورنال: :پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی 0
وحید نجاتی, دانشیار علوم اعصاب شناختی، دانشگاه شه..., دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، دانش..., دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عموم...,

فونت و رنگ از متغیرهای چاپی متن کتب درسی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر فونت و رنگ بر یادگیری فهرست کلمات است؛ بدین منظور که با شناسایی عوامل تأثیرگذار این متغیرها، بتوانیم از موانع موجود بر سر راه یادگیری کلمات بکاهیم. نمونه پژوهش شامل 101 نفر شرکت کننده بود که از طریق نمونه گیری در دسترس از میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شدند. از آزمون یادگیری کلامی به منظور بررسی یادآوری فوری و تأخ...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2004
سید رضا مودب,

در برخی از روایات آمده که می توان کلماتی از قران را با مترادف آنها جایگزین نمود مادامی که آیه عذاب به آیه رحمت و آیه رحمت به آیه عذاب تبدیل نگردد زیرا قران دارای قرائتهایی چندگانه است پنج روایت در این خصوص نقل شده است که از نظر سند و دلالت مورد بررسی و نقد قرار می گیرد در این مقاله نشان می دهیم از طرفی این روایات به لحاظ سند ضعیف و غیر قابل اعتمادند زیرا در سند روایات مربوط به تبدیل کلمات ابوهر...

علی مردانی نژاد, فرشید دانش,

امروزه وب، اصلی‌ترین ابزار دسترسی و اشاعه اطلاعات به شمار می‌رود، به گونه‌ای که کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، بسیاری از خدمات خود را از طریق وب به کاربران ارائه می‌دهند. بررسی‌ها حاکی از آن است که توانایی وب‌سایتها در تبلیغ و بازاریابی خدمات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی به اثبات رسیده است. از دلایل اصلی موفقیت در بازاریابی، امکان بازیابی سریع و دقیق اطلاعات از وب‌سایت کتابخانه‌ها ...

احمد علی پور, محمد یاسین سیفی,

دست برتری یکی از ویژگی‌های انسانی است که با تفاوت‌های فردی در فعالیت‌ های دستی شناخته می‌شود. نیمکره‌ های مغزی از نظر ساختار و کارکرد، با هم متفاوت هستند، در نتیجه هر کدام برای کارکردهای شناختی ویژه‌ای تخصص یافته‌اند. از آنجا که چپ برتران و راست برتران از نظر تسلط نیمکره‌ای با هم متفاوتند و با عنایت به تخصص یافتگی متفاوت نیمکره‌ها برای کارکردهای خاص، می‌توان انتظار داشت که این افراد در کارکرده...

ژورنال: روانشناسی شناختی 2016

هدف از پژوهش حاضر تعیین شبکه معنایی واژگانی برای کلمات منتخب فارسی و طراحی مقیاس حافظۀ کاذب (محک) مبتنی بر آن بود. روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات مقطعی است. پژوهش حاضر از دو مطالعه مجزا تشکیل شده است. در مطالعه نخست با ارائه واژه­های منتخب به30 نفر، کلمات تداعی شده با هر واژه تعیین شد. کلمات منتخب (کلمات کلیدی) لیست کلمات دیس، رودیگرز و مک درموت (1995) در آزمایش خطاهای حافظه بودند. در مطالعه دوم...

ژورنال: کومش 2015
احمی زاده, زهرا, سعدالهی, علی, مخلصین, مریم, میرمحمد خانی, مجید, کریمی جوان, گلاویژ,

  سابقه و هدف: هیجان در فعالیت‌های شناختی مغز و پردازش اطلاعات توسط آن ازجمله در سرعت تشخیص کلمات نقش مهمی دارد. دو بعد برای هیجان لحاظ می‌شود: بار و برانگیختگی. تنها در مطالعات محدودی به هر دوی این ابعاد توجه شده و هنوز کاملاً مشخص نیست آیا این دو بعد مستقل هستند یا هم‌بستگی دارند. از سوی دیگر سرعت تشخیص بینایی کلمات تحت تاثیر برخی مولفه‌های واژگانی-معنایی نیز قرار دارد. یافتن رابطه بین اب...

ژورنال: کومش 2015
احدی, حوریه, احمدی زاده, زهرا, بختیاری, جلال, مخلصین, مریم, کسبی, فاطمه,

  سابقه و هدف: برخی مطالعات در زمینه چگونگی پردازش کلمات در مغز، تاثیر محتوای هیجانی کلمه بر عمل‌کرد مغز را مورد بررسی قرار می‌دهند. گروهی دیگر نیز با کنترل ابعاد هیجانی، تاثیر ویژگی‌های واژگانی و معنایی بر پردازش کلمه را می‌سنجند. برای انجام چنین مطالعاتی در زبان فارسی نیازمند فهرستی از واژگان هیجانی مختص زبان و فرهنگ خود هستیم و هدف از مطالعه حاضر تهیه چنین فهرستی برای انجام مطالعات آتی ...

علیرضا ولى پور,

ترجمه به عنوان بازیابی و انتقال مطالب از زبانی به زبان دیگر مواجه با سطوح مختلف زبانی اعم از صرف، نحو، لغت سازی و معنا می گردد. توجه به سبک متن و معناشناسی آن از جدیدترین مقوله های زبان شناسی است که ذهن اندیشمندان این رشته را به خود مشغول داشته است. در تنظیم لغتنامه های روسی مجموعه ای از بخش های گفتار که از نظر دستوری نقش های متفاوتی دارا می باشند مورد توجه قرار می گیرند. این اجزاء عبارتند از ف...

محمد مهدى واحدى لنگرودى,

در این مقاله ترتیب اصلی کلمات ((basic word order در گویش گیلکی لنگرود مورد بررسی قر ار گرفته است. نشان د اده ایم که ترتیب اصلی کلمات در این گویش sov است. آنگاه به شناسایی و ر ابطهء جفت های همبستگی در این گویش با ترتیب اصلی کلمات sov پرداخته ایم و در تمام مو ارد، همبستگی های بین آنها را با ارایه مثال بررسی کرده ایم. این مطالعه نشان می دهد که ازمجموعهء چهارده مورد جفت همبستگی معتبرو قابل بررسی در...

ژورنال: زبان پژوهی 2017

کشف نمود برنامة آموزشی نهفته در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی تجاری در درک بهتر صنعت آموزش زبان انگلیسی و اهداف آن مؤثر است. در این راستا، در این مطالعة موردی، نخست متن دو مجموعه از محبوب‌ترین کتاب‌های آموزش زبان انگلیسیتجاری تدوین‌شده برای تدریس این زبان در سراسر جهان که در دزفول نیز در مدت ده سال پس از جنگ تحمیلی (1380-1370) تدریس شده، یعنی کتاب‌های «هِد وِی» و« نیو هِد وِی»، به‌صورت استقرایی مورد ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید