نتایج جستجو برای کلمات کلیدی: بارش-رواناب

تعداد نتایج: 10619  

قیدها و کلمات ربط در زبان فرانسه علاوه بر اینکه در انسجام و یکدستی متون موثرند، نقش مهمی در معنای جمله نیز ایفا می‌کنند. به نحوی که حتی تغییر جایگاه قرار گرفتن آنها در جمله می‌تواند به تغییر معنای این کلمات منجر بشود. دانستن این مهم بی‌شک می‌تواند در شکل‌گیری معنای این حروف ربط در ذهن زبان‌آموز فارسی زبان و همچنین در ترجمه متون فرانسه به فارسی و بالعکس نقش مهمی ایفا کند. در تحقیق پیش رو با نظر ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1378

کلمات عناصر اصلی آموزش زبان هستند و مشکل اصلی در آموزش زبان فهم و استفاده از لغات است. اگر رابطه ساختاری -معنایی کلمه خوب درک نشود در درک زبان دوم مشکل ایجاد می شود. در این رساله تاثیر کلمه در فهم فرایند زبان آموزی مورد توجه است ، همچنین نکات مبهمی که در به کار بستن قواعد معنایی و واژگانی آموزش واژگان وجود دارد در این رساله بررسی شده است.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390

در این تحقیق یک سیستم بازشناسی کلمات فارسی معرفی می شود که از خودهمبستگی محلی مرتبه بالای تصویر قطبی-لگاریتمی برای استخراج ویژگی از زیر- کلمات فارسی استفاده می کند. این شیوه ی استخراج ویژگی باعث می شود سیستم در مقابل تغییرات نگارشی مانند تغییر مقیاس های خطی و چرخش مقاوم شود. از مراحل مهم در یک سیتم بازشناسی کلمات، مرحله استخراج ویژگی می باشد. با توجه به این که کلمات دست نوشته دارای تغییرات نگار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

تأثیر در لغت به معنای «باقی ماندن اثر در چیزی» است. اثرپذیری می تواند به صورت آشکار یا پنهان باشد و انواع گوناگونی دارد. «حکمت» نیز در اصطلاح بر تجربه های انسانی اطلاق می گردد که حکما و شعرا، آن را با زبانی بلاغی و در قالب نظم و یا نثر بیان می کنند. سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام که دربردارنده¬ی حکمت هایی والاست، در میان عرب از جایگاهی ویژه برخوردار گشته است. با توجه به این که نهج البلاغه ا...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1391

چکیده اساسا کتاب نهج البلاغه دستاورد تلاش های علمی سید رضی در گرد آوری سخنانی از امیر مومنان است که از نظر جنبه های بلاغی و ساختارهای نحوی و ادبیاتی هنرمندانه تر و ظریف تر از سایر سخنان آن حضرت است. از این رو فهم درست و شایسته سخنان این کتاب ارزشمند متوقف بر فهم نکات بلاغی و قوانین ادبیاتی ای است که آن حضرت در این گفتارها به استعمال آن مبادرت ورزیده اند. این نوشتار تحت عنوان "اعراب و بلاغت ن...

هدف: امروزه وب، اصلی‌ترین ابزار دسترسی و اشاعه اطلاعات به‌شمارمی‌رود و کتابخانه‌های دانشگاهی با عرضه خدمات خود از طریق وبگاه کتابخانه، موجبات رشد هر چه بیشتر خود و کاربران را فراهم‌می‌سازند؛ ازسوی‌دیگر، یکی از اولین دغدغه‌های ناشران وب‌سایت‌ها دستیابی به رتبه‌های برتر در میان وب‌سایت‌های مشابه و هم‌موضوع است؛ بدین منظور، همواره سیاهه‌ای از عناوین، کلیدواژه‌ها و توصیف‌هایی که احتمال‌دارد رتبه‌ها...

ژورنال: :پژوهشهای زبانی 2015
فهیمه نصیب ضرابی, شهلا شریفی,

در برخی موارد پردازش­های ذهنی در درک شنیداری زبان گفتار با دشواری روبه­روست. به نظر می­رسد فعال­سازی صورت نوشتاری کلمات در ذهن می­تواند در چنین شرایطی درک را تسهیل نماید. در این مقاله، با توجه به اینکه یافته­های پژوهشی نشان می­دهند که پردازش و دسترسی به کلمات هم­آوای ناهم­نویسه از دیگر کلمات دشوارتر است، در پی شناسایی نقش خط نوشتار و صورت نوشتاری واژگان در پردازش و درک این نوع کلمات به هنگام فر...

ژورنال: :کومش 0
مریم مخلصین, maryam mokhlesin neuromuscular rehabi..., zahra ahmadi zadeh neuromuscular reha..., gelavij karimi javan dept. of speech ..., majid mirmohammad khani 4- dept. of e..., ali sadollahi neuromuscular rehabilit...,

سابقه و هدف: هیجان در فعالیت های شناختی مغز و پردازش اطلاعات توسط آن ازجمله در سرعت تشخیص کلمات نقش مهمی دارد. دو بعد برای هیجان لحاظ می شود: بار و برانگیختگی. تنها در مطالعات محدودی به هر دوی این ابعاد توجه شده و هنوز کاملاً مشخص نیست آیا این دو بعد مستقل هستند یا هم بستگی دارند. از سوی دیگر سرعت تشخیص بینایی کلمات تحت تاثیر برخی مولفه های واژگانی-معنایی نیز قرار دارد. یافتن رابطه بین ابعاد هیج...

ژورنال: :کومش 0
مریم مخلصین, maryam mokhlesin neuromuscular rehabi..., hourieh ahadi dept. of linguistics, i..., jalal bakhtiari neuromuscular rehabil..., zahra ahmadizadeh neuromuscular rehab..., fatemeh kasbi neuromuscular rehabilit...,

سابقه و هدف: برخی مطالعات در زمینه چگونگی پردازش کلمات در مغز، تاثیر محتوای هیجانی کلمه بر عمل کرد مغز را مورد بررسی قرار می دهند. گروهی دیگر نیز با کنترل ابعاد هیجانی، تاثیر ویژگی های واژگانی و معنایی بر پردازش کلمه را می سنجند. برای انجام چنین مطالعاتی در زبان فارسی نیازمند فهرستی از واژگان هیجانی مختص زبان و فرهنگ خود هستیم و هدف از مطالعه حاضر تهیه چنین فهرستی برای انجام مطالعات آتی است. مو...

ژورنال: :روانشناسی تربیتی 0
حسین زارع, - دانشیار گروه روان‏شناسی دانشگاه پیا..., - هیأت علمی دانشگاه پیام نور salehmir...,

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تصویرسازی ذهنی تعاملی وبار هیجانی بر یادآوری و بازشناسی می‏باشد. این پژوهش روی 40 آزمودنی از دانشجویانکارشناسی که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شده است، انجام شد.در طول دو جلسه به آزمودنی‏های گروه آزمایش یادیار تصویر سازی ذهنی تعاملی آموزشداده شد. سپس فهرستی از 30 کلمه با بار هیجانی مثبت، منفی و خنثی به هر دو گروهآزمایش و کنترل ارائه گردید و میزان ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید