نتایج جستجو برای کلمات کلیدی: بارش-رواناب

تعداد نتایج: 10619  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1379

هدف این رساله ارائه روشهای بدون قطعه بندی برای شناسایی کلمات دستنویس فارسی در یک مجموعه محدود است . اصولا" روش های بدون قطعه بندی، براساس ویژگیهایی از تمام کلمه یا زیرکلمه عمل می کنند. در این رساله یک نمایش جدید دوبعدی برای کلمات دستنویس فارسی پیشنهاد شده است . همچنین روشی برای تعمیم الگوریتم dtw به دوبعد ارائه شده و برای مقایسه کلمات بکار رفته است . برای آزمون روشهای مختلف ، از یک مجموعه محدود...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده زبانشناسی 1390

زبان ابزار موثر دربیان اندیشه ها، بهترین راه ارتباط بشریت و ودیعه بزرگ الهی برای انسان است. از این رو زبان هرتمدن و ملت را باید بزرگ و با عظمت بدانیم. شناسایی همگانی زیبائی های هنری وآثار فرهنگ ملی ما، نظیر دیوان اشعار فروغ فرخزاد زبان امروزی مارا غنی تر و فرهنگ ما را نیرومندتر می سازد .جلوه ای از قدرت زبان شاعران ایرانی استفاده از واژه های مرکب است ویکی از این شعرا فروغ فرخزاد است که از قدرت ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده هنر و معماری 1393

خط معلی از جمله خطوطی است که در چند سال اخیر ابداع شده است . این خط توانسته در جوامع هنری جایگاه خود را پیدا کند و به وفور مورد استفاده قرار گیرد .کاربرد های گوناگون این خط موجب شد که هنرمندان گرافیست و خوشنویسان ذوق وسلیقه ی خود را در قالب آثار جدید و منحصر به فرد ارائه دهند.لذا تا به امروز هیچ اقدامی برای معرفی قابلیتها ،ویژگی ها و کارکرد ها به صورت جدی انجام نگرفته بنابراین ابتدا به معرفی ای...

محدودیت‌های همنشینی همخوان‌ها در خوشۀ پایانی از جمله موارد مورد توجه در واج شناسی می‌باشد. این محدودیت‌ها می‌تواند به دلیل هر یک از ویژگی‌های محل تولید، شیوه تولید یا واکداری ‌باشد. در این پژوهش 625 واژۀ تک هجایی با ساختار CVCC در زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته است. خوشه‌های همخوانی در این پژوهش به لحاظ همسانی/ ناهمسانی در واکداری، بسامد خوشه در پیکره مورد مطالعه و بسامد هریک از همخوان‌ها در ...

شکفته, یاسر, صراف رضایی, ایمان, کبودیان, جهانشاه, گودرزی, محمدمحسن,

Conventional word spotting systems determine hypothesized keywords and their confidence score using a speech recognizer. Acceptance or rejection of these keywords is intended based on comparison of their scores with a specific threshold. It has been proved that confidence score prepared by recognizer is highly dependent on sub-word structure of each keyword. So comparing assigned scores to keyw...

The present study introduces a machine-based approach for word sense disambiguation (WSD). In Persian, a morphologically complex language, POS tag which lots of homographs are made, one way for doing WSD is allocating the right Part Of Speech (POS) tags to words prior to WSD. Since the frequency of noun and adjective homographs in different Persian POS tag text corpuses is high, POS tag disambi...

ژورنال: :applied research on english language 0
zahra fotovatnia, ferdos taleb,

بر طبق مدل اصلاح شده ی سلسله مراتبی که توسط کرال و استیوارت پیشنهاد شده است، در مراحل ابتدایی فراگیری زبان، رابط ها ی واژگانی بسیار قوی در نتیجه ی اتکا فراگیران به زبان اول برای دریافت معانی کلمات زبان خارجی ایجاد می شود؛ این رابط ها در مراحل بالاتر نیز باقی می مانند اگرچه ضعیف ترمی شوند. برای آزمایش این فرضیه، حافظه ی رویدادی دو گروه از فراگیران فارسی زبان انگلیسی سطح پایین و پیشرفته بر روی جف...

ژورنال: :پژوهش ادبیات معاصر جهان 2009
حسین غلامی,

در زبان روسی پسوندهای زیادی در ساخت کلمات مصغر، با معنی تحبیبی، مشارکت دارند.تنوع ساختار و معانی آنها، فهم و درک آن را برای زبان آموزان ایرانی مشکل کرده و باعث اشتباهات زیادی در ترجمه و آموزش این مبحث مهم می گردد.بسیاری از پژوهشگران و زبان شناسان خارجی و روسی، مبحث کلمات مصغر (با معنی تحبیبی) را بررسی و مطالعه کرده اند، اما هنوز هم جوانبی از آن مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است. پسوندها، نقش...

ژورنال: :پژوهشهای زبانی 2011
فائزه ارکان,

اصولاً هر زبانی برای بیان مفاهیم جدید از امکانات و فرایندهای متعددی استفاده می کند تا برای آن مفاهیم، صورت های لفظی وضع نماید. این فرایندها شامل مواردی نظیر ترکیب، اشتقاق، تصریف، ابداع و غیره است. فرایند ترکیب، کلمات/ ستاک های مرکّب را خلق می کند و فرایند های اشتقاقی و تصریفی از طریق وندافزایی بر کلمات/ ستاکهای از پیش موجود و یا بالقوه به زایش کلمات جدید می پردازند. این ستاک ها می توانند بسیط و ی...

ژورنال: :روانشناسی شناختی 0
وحید نجاتی, vahid nejati shahid beheshti universi..., saman kamari shiraz universityدانشگاه..., esmaeil shiri shahid beheshti univers..., farhad radfar shahid beheshti univers...,

هدف از پژوهش حاضر تعیین شبکه معنایی واژگانی برای کلمات منتخب فارسی و طراحی مقیاس حافظۀ کاذب (محک) مبتنی بر آن بود. روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات مقطعی است. پژوهش حاضر از دو مطالعه مجزا تشکیل شده است. در مطالعه نخست با ارائه واژه­های منتخب به30 نفر، کلمات تداعی شده با هر واژه تعیین شد. کلمات منتخب (کلمات کلیدی) لیست کلمات دیس، رودیگرز و مک درموت (1995) در آزمایش خطاهای حافظه بودند. در مطالعه دوم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید