نتایج جستجو برای کلمات کلیدی: بارش-رواناب

تعداد نتایج: 10619  

ژورنال: :توانبخشی 0
نسرین قنبری, nasrin ghanbari audiology department,..., younes lotfi audiology department, un..., ahmad reza nazeri audiology departmen..., abdollah moussavi audiology departmen..., saeideh mehrkian audiology department..., enaiatollah bakhshi biostatistics dep...,

هدف: پژوهش حاضر با هدف ساخت و بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی آزمون دایکوتیک کلمات هم قافیه آمیخته در جمعیت هنجار 25-18 ساله فارسی زبان انجام گرفته است. روش بررسی: نسخه فارسی آزمون حاضر، از 15 جفت کلمه تک هجایی هم قافیه تشکیل و در قالب 4 لیست 30 تایی تنظیم شده است. کلمات هر جفت به طور هم زمان یکی به گوش چپ و دیگری به گوش راست ارائه و منجر به درک یک مفهوم آمیخته منفرد می شوند. پس از انتخاب مواد ...

ژورنال: :پژوهش ادبیات معاصر جهان 2002
محمد مهدی واحدی لنگرودی,

در این مقاله ترتیب اصلی کلمات ((basic word order در گویش گیلکی لنگرود مورد بررسی قر ار گرفته است. نشان د اده ایم که ترتیب اصلی کلمات در این گویش sov است. آنگاه به شناسایی و ر ابطهء جفت های همبستگی در این گویش با ترتیب اصلی کلمات sov پرداخته ایم و در تمام مو ارد، همبستگی های بین آنها را با ارایه مثال بررسی کرده ایم. این مطالعه نشان می دهد که ازمجموعهء چهارده مورد جفت همبستگی معتبرو قابل بررسی در...

ژورنال: :فصلنامه نقد ادبی 2015
مونا هوروش,

یکی از نیاز های اساسی نقد ادبی فمینیستی امروز ایران، توجه به مفهوم زنانگی در روایت، و بازنمایی آن به عنوان یک قابلیت ادبی مضاعف است. پژوهش حاضر کارکرد بازی در رمان بازی آخر بانو نوشته بلقیس سلیمانی را با استفاده از خوانش روانکاوانه پساساختارگرا، به ویژه نظریه های فاز آینه و زنانگی در لاکان، و تئوری های تقلید، تفاوت و شکوفایی سوژۀ زنانه در ایریگارای بررسی می کند. گل بانو، شخصیت محوری رمان، در با...

ژورنال: :مجله روان شناسی و علوم تربیتی 2012
احمد علی پور, محمد یاسین سیفی,

دست برتری یکی از ویژگی های انسانی است که با تفاوت های فردی در فعالیت های دستی شناخته می شود. نیمکره های مغزی از نظر ساختار و کارکرد، با هم متفاوت هستند، در نتیجه هر کدام برای کارکردهای شناختی ویژه ای تخصص یافته اند. از آنجا که چپ برتران و راست برتران از نظر تسلط نیمکره ای با هم متفاوتند و با عنایت به تخصص یافتگی متفاوت نیمکره ها برای کارکردهای خاص، می توان انتظار داشت که این افراد در کارکردهای ...

ژورنال: :journal of research in rehabilitation sciences 0
سید ابوالفضل تهیدست, seyed abolfazl tohidast محمد رحیم شاه..., mohammad rahim shahbodaghi بنفشه منصوری, banafsheh mansuri شهره جلایی, shohreh jalaei سید ابوالفضل تهیدست, محمد رحیم شاه بداغی, بنفشه منصوری,

مقدمه: لکنت اختلالی چند بعدی می باشد و عوامل بسیاری بر آن تأثیرگذار است. یکی از عوامل مؤثر بر لکنت جنبه های زبانی می باشد. هدف این پژوهش، بررسی فراوانی بروز ناروانی در کلمات و ناکلمات در کودکان مبتلا به لکنت بود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای بود. 15 کودک 5-4 ساله مبتلا لکنت در این مطالعه شرکت داشتند. از کودکان خواسته شد تا کلمات و ناکلماتی را که می شنوند، تکرار ن...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیات 1389

موضوع سنّت از اهمّیت ویژه ای برخورداراست زیرا یکی از ادل? استنباط احکام شرعی می باشد ، به همین خاطر اختلاف برداشت از تعریف ومصداق سنّت ،طرق آن ،کیفیت استنباط ونسبت آن با قرآن باعث اختلاف نظر مسلمانان شده ومشکلاتی درجهان اسلام بوجود آورده است .واین رساله درصددبررسی موضوع سنّت درهریک از مذاهب فقهی اسلامی است .تا با مقایسه آرا و تبیین آنها به یکدیگر نزدیک شده واز مشاجر? بین مذاهب کاسته شود . سنّت عبار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1390

این اثر، ترجمه کتاب «الزاهر فی معانی کلمات الناس»‏، تالیف ابوبکر بن انباری از ادیبان سده چهارم و اوئل سده پنجم هجری است. مبحث اصلی کتاب را تبیین معانی واژگان مورد استفاده در دعاها و ذکرها و درودها روزانه مردم تشکیل می دهد که به فراخور به مباحث صرفی و نحوی و فقهی و حدیثی و تفسیری و تاریخی نیز در آن پرداخته شده است. در این اثر پس از ترجمه و تحلیل متن، که مقصود اصلی از تحقیق است، سعی شده است تا ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی 1390

ریشه روابط ایران و عرب به پیش از تاریخ مدون یعنی به دوره های اساطیری می رسد که در عهد هخامنشیان گسترش یافته و در دوره ساسانیان استوارتر و عمیق تر شده است. این پیوند که پس از ورود اسلام به ایران و تسلط سیاسی اعراب در نواحی مختلف آن به اوج خود رسید موجب گشت تا دامنه تعاملات دینی ، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها بسیار وسعت یابد. در نتیجه این روابط، دو زبان عربی و فارسی آنچنان با یکدیگر آمیختند که ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1390

این تحقیق به طور خاص به بررسی رابطه میان درونگرایی یا برونگرایی و انتخاب استراتزی یادگیری کلمات در میان دانشجویان می پردازد و در این تحقیق تلاش شده است تا بتوان رابطه ی درونگرایی و برونگرایی و تاثیر آن در انتخاب اسلراتزی های یادگبری لغات را مورد بررسی قرار داد. به منظور انجام چنین تحقیقی 2 پرسشنامه ( پرسشنامه استراتزی های یادگیری لغات براساس سیستم طبقه بندی اشمیت و دیگری پرسشنامه شخصیت آیزنک) د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده برق و الکترونیک 1391

تشخیص خودکار متن یکی از زیر مجموعه های پردازش تصویر است که به طور گسترده در کتابخانه دیجیتال، خواندن آدرس پستی نامه ها، خواندن چک های بانکی، خواندن فرم ها و پرسشنامه ها استفاده می شود. بازشناسی متون دست نوشته فارسی در دو سطح کلی برون خط و بر خط انجام می پذیرد که سیستم های برون خط خود به دو دسته تقسیم می شود: سیستم های مبتنی بر جداسازی و سیستم های کلی نگر. در سیستم های مبتنی بر جداسازی سعی می ش...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید