نتایج جستجو برای کلمات کلیدی: بارش-رواناب

تعداد نتایج: 10619  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393

چکیده کلمات امام علی(ع) با دو امتیاز شناخته می‏شده است: یکی فصاحت و بلاغت، و دیگر چند جانبه بودن و به اصطلاح امروز چند بعدی بودن. هر یک از این دو امتیاز به تنهایی کافی است که به کلمات علی(ع) ارزش فراوان بدهد، ولی توام شدن این دو با یکدیگر یعنی اینکه سخنی در مسیرها و میدان های‏ مختلف و احیانا متضاد رفته و در عین حال کمال فصاحت و بلاغت خود را درهمه آنها حفظ کرده باشد، سخن علی(ع) را قریب به حد ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات 1394

ارزیابی پویا که ریشه در نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی دارد بر این باور است که نقص های موجود در شیوه های سنتی ارزیابی زبان را بهبود بخشد . ارزیابی پویا به تازگی به حوزه ی مطالعات یاگیری زبان دوم راه یافته است. پژوهش حاضر به بررسی تفاوت حاصل از اجرای ارزیابی پویا و ارزیابی غیر پویا از دانش باهم آیی لغات پرداخته است. برطبق هدف پژوهش، 39 زبان آموز دو کلاس سوم دبیرستان با رده ی سنی 16تا 17 سال در پژ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده ادبیات 1393

آموزش لغت یکی از عناصراساسی در یادگیری هر زبان خارجی به حساب می آید. تأثیر پیکره های زبانی و مطالعات صورت گرفته براساس این پیکره ها بر روی نظریه های آموزشی و به اجرا در آوردن این نظریات، در بخش تحلیل لغوی از وضوح بیش تری برخوردار است. لغات متجانس ناقصی چون "confidant" به معنای دوست صمیمی و " confident" به معنای اعتماد به نفس، کلماتی هستند که از نظر ظاهری و تلفظی بسیار شبیه به هم به نظر می رسند،...

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیردولتی رودکی تنکابن - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تدریس صریح حدس زدن کلمات بر درک مطلب یادگیرندگان در سطح نوجوانان است .مشکل بیشتر ایرانیان در عدم توانایی حدس زدن کلمات به هنگام خواندن متون به زبان انگلیسی که زبان دوم برای ایرانیان محسوب میشود. مهارت خواندن مهمترین مهارت زبان دوم دربین یادگیرندگان ایرانی است وبدین جهت توانایی درک مطلب متون اصلی اهمیت دوچندان دارد ولی اگثر یادگیرندگان زبان دوم به هنگام خواندن ...

ژورنال: :زبان پژوهی 0
علیرضا قلی فامیان, دانشگاه پیام نور مریم سخنور, دانشگاه آزاد اسلامی,

بررسی تطبیقی کلمات اختصاری در فارسی، انگلیسی، عربی و ترکی   علی رضا قلی فامیان[1]   مریم سخنور[2]     تاریخ دریافت: 27/6/91 تاریخ تصویب: 28/7/93     چکیده یکی از فرایندهای عمده در واژه سازی، اختصارسازی است که در آن یک حرف یا مجموعه ای از حروف جایگزین یک کلمه یا عبارتی طولانی می شود. انگیزه اصلی اختصارسازی را می توان اصل کم کوشی معرفی کرد که بر اساس آن انسان می کوشد با صرف کمترین انرژی بیشترین ح...

ژورنال: :بهبود مدیریت 0
شعبان الهی, رضا نقی زاده, سید سپهر قاضی نوری, منوچهر منطقی,

توسعه نوآوری در مناطق در سال های اخیر و به ویژه برای کشورهای بزرگ و در حال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. مفهوم توسعه نوآوری در مناطق دارای گستردگی زیادی است و دیدگاه ها و نظریات مختلفی درباره آن وجود دارد. در این مقاله جهت مشخص تر نمودن جریان های حاکم در توسعه نوآوری در مناطق از روش تحلیل هم رخدادی کلمات استفاده شده است. در این تحقیق، نقشه مفهومی دانش با استفاده از بررسی 300 مقاله من...

ژورنال: :journal of modern rehabilitation 0
صبا سیدین, saba seyyedin msc of speech therapyدا..., azar mehri lecturer of tehran univers..., mehdi dastjerdikazemi assistant profe..., shohreh jalaei assistant professor of...,

زمینه و هدف: آزمون درک هم معنایی در کلمات عینی و انتزاعی (concrete and abstract word synonym test)، آزمونی است که به ارزیابی سیستم معنایی در بیماران دارای اختلالات اکتسابی زبان بویژه آسیب معنایی می پردازد. هدف از این پژوهش، ساخت آزمونی روا و پایا در زبان فارسی به منظور ارزیابی درک کلمات عینی و انتزاعی برای بررسی انواع مختلف آفازی می باشد. روش بررسی: نوع مطالعه ساخت آزمون است که به صورت مقطعی اج...

Journal: :زبان و ادب فارسی 0

طاهر عریان همدانی، معروف به باباطاهر از جمله نوادر زمانه و از عرفای بزرگ اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است. تاکنون در مورد اندیشه های بلند عرفانی وی از جانب اهل معرفت کار اساسی صورت نگرفته است. شهرت باباطاهر بیشتر به جهت دوبیتی های اوست اما کلمات قصار وی، باوجود داشتن مضامین عالی عرفانی هنوز حتی برای خواص، کنز مخفی است. بدون توجه به این کلمات قصار، به عمق اندیشه، عظمت روح و نیز علّو مرتب...

ژورنال: :ماشین بینایی و پردازش تصویر 0
وحید قدس, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ..., گروه برق و مکاترونیک، واحد سمنان، دان...,

در این مقاله سعی بر شناسایی برخط زیر-کلمات فارسی با استفاده از کدهای زنجیره ای فریمن و مدل مخفی مارکوف شده است. کدهای زنجیره ای با استفاده از جهت شکستگی ها، ضمن حفظ جهت حرکت قلم، حجم داده ها را کاهش می دهد. از این رو می تواند به عنوان یک روش مؤثر در شناسایی برخط زیر-کلمات بکار گرفته شود. پس از شکستن زیر-کلمه به بخش های تشکیل دهنده (بدنه اصلی و ریزحرکات)، با استفاده از کدهای زنجیره ای فریمن، هر ...

ژورنال: :پردازش علائم و داده ها 0
حمید پروین, دانشگاه آزاد اسلامی،,

در زبان فارسی کلمات دارای صورت های نگارشی متنوعی هستند و پوشش کلیه حالات دستوری کلمات با به کارگیری یک سری قواعد معین ناممکن است به همین دلیل استخراج کلمات کلیدی به طور خودکار از متون فارسی دشوار و پیچیده است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از اطلاعات زبان شناختی و اصطلاح نامه ، کلمات کلیدی بامعناتری ارائه شود. با استفاده از اصطلاح نامه که از نظامی ساختارمند برخوردار است می توان شبکه کلمات...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید