نتایج جستجو برای کلمات کلیدی: بارش-رواناب

تعداد نتایج: 10619  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1379

هدف از این تحقیق بررسی چگونگی تعبیر معنایی کلمات مرکب غیرفعلی فارسی که معانی کلی آنها از معانی اجزای سازنده شان انحراف پیدا کرده اند، توسط زبان آموزان غیرفارسی زبان، می باشد. به منظور انجام این تحقیق، ابتدا کلمات مرکب به سه گروه شفاف ، نیمه شفاف و غیرشفاف تقسیم شده و کلیه کلمات مرکب غیرفعلی واقع در سه گروه سه گروه مزبور از فرهنگ شش جلدی معین استخراج و طبقه بندی گردیده اند. سپس ، یک نوع آزمون چه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی 1390

سیستم ها و نرم افزارهای بازشناسی نوری نویسه ها(ocr) هم اکنون بسیار متداول شده اند و در کاربردهای فراوانی که مبتنی بر تشخیص نوری علائم و نوشتارهای تایپی و دستنویس میباشند مورد استفاده قرار میگیرند. در مورد بازشناسی علائم و نوشتارهای زبان فارسی به ویژه دستنویس های فارسی این سیستم ها و نرم افزارها هنوز از دقت بازشناسی مناسبی برخوردار نیستند. بنابراین ما در این پایان نامه بر روی بازشناسی کلمات دستن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - پژوهشکده زبانشناسی 1390

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی تطبیقی ترکیب های فعلی در سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه» در قالب رساله کارشناسی ارشد تنظیم شده است. در تحلیل های گوناگونی که از سوی دستور نویسان و زبان شناسان ارائه شده، فرایند ترکیب از جنبه-های متفاوت مورد توجه قرارگرفته است، اما در بیشتر این تحلیل ها اغلب به دسته بندی و ارائه تعریف و مثال پرداخته اند و اشاره چندانی به ویژگی های ساختار نحوی و معنایی آن ها نکرده اند....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392

صرف طبیعی رویکردی صرفی از رویکردهای زبانشناسی طبیعی است که در آن اعتقاد بر این است که فرایندها یا ساخت های صرفی در صورتی طبیعی است که توزیع گسترده داشته باشد یا در فرایند اکتساب زبان کودک زودتر فراگرفته شود و یا در مقابل تغییر زبان مقاوم باشد و یا در زبان پریشی ها دیرتر در معرض فراموشی قرار گیرد. بر این اساس مفهوم " طبیعی بودن" در این رویکرد مترادف با سادگی ، یادگیری آسان توسط کودکان و همگانی ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1392

یکی از بارز ترین تفاوت های موجود میان زبان های مختلف ترتیب عناصر سازنده جمله است و شاید به همین دلیل است که مطالعه ترتیب پایه و اشتقاقی کلمات مدت هاست که در چهارچوب نظریه های زایشی زمینه ای فعال برای تحقیق و پژوهش است.گستردگی تحقیقات انجام شده پیرامون ترتیب کلمات و قلب نحوی در قالب نظریه های زایشی، نشان دهنده اهمیت این موضوع در بحث های زبان شناختی است. اثر حاضر می کوشد تا با توجه به آرایش نسبتا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

این پژوهش بررسی آموزه های اخلاقی در اندیشه و آثار شهید چمران و تطبیق آن با کلمات قصار نهج البلاغه می باشد. در این راستا با روش تحلیل محتوا، مهمترین مولفه های نگرش اخلاقی در آثار شهید چمران، در دو بخش نیایش های او که آثاری کاملاً ادبی و خاطره ها و شرح حال ها که جزء انواع ادبی محسوب می شوند، بررسی و با حکمت های نهج البلاغه ذکر شده و سپس مقایسه ای اجمالی بین آن ها صورت گرفته است. شهید چمران از چهره...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

امروزه با توجه به نیاز مبرم به برقراری ارتباط با سایر ملت ها، ترجمه نقش بسزایی در ایجاد این ارتباط متقابل ایفا می کند و از آنجا که زبان پیوند ناگسستنی ای با فرهنگ دارد ترجمه از زبانی به زبان دیگر باری بس سنگین را به دوش می کشد. از سوی دیگر انواع دیگری از ترجمه همچون زیرنویس فیلم ها با توجه به رشد روزافزون رسانه های تصویری، چالش های نوینی را پیش روی مترجمین قرار داده اند. در پایان نامه پیش رو سع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1391

ترجمه که به نوعی رمزگشایی یک زبان به زبان دیگر است، در طول تاریخ پیشرفت های فراوانی کرده است و افرادی که به آن می پردازند هر روز بیشتر از دیروز به پیچیدگی های آن پی می برند. زبان هر قوم و ملتی با فرهنگ و آداب و رسوم آن عجین است، چراکه فرهنگ یک ملت بخش اصلی هویت آن به شمار می آید و زبان هم، که به نحوی معرف یک ملت به ملل دیگر است، برای بیان هویت آن ملت لاجرم فرهنگ آن را بازگو می کند؛ همین امر سبب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1391

یکی از مسائل مهم در زمینه ترجمه ماشینی و همچنین بازیابی اطلاعات ریشه یابی کلمات می باشد. سه روش عمده جهت ریشه یابی کلمات به ترتیب روش ساختاری، روش جدول مراجعه و روش آماری می باشد. روش ساختاری، وابسته به ساختار ریخت شناسی زبان است. در این روش جهت بدست آوردن ریشه ی کلمه، عملیات حذف پیشوند و پسوند کلمه بر اساس قوانین تعیین شده ای صورت می گیرد. در روش جدول مراجعه هر کلمه و ریشه ی آن در یک ساختار ذخ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392

ارزیابی پویا روش جایگزینی برای ارزیابی های استاتیک فراهم نموده است. به منظور نشان دادن اهمیت این نوع ارزیابی زوایای مختلف زبان بررسی گردیده اند. در این تحقیق ارزیابی پویای کلمات و عبارات موصولی به وسیله نرم افزار کامپیوتری مورد بررسی قرار گرفت. این نوع ارزیابی به وسیله میانجیگری صورت پذیرفت. اعتقاد بر این است که ارزیابی پویای کامپیوتری به وسیله اشارات نتایج بهتری نسبت به ارزیابی استاتیک دارد. پ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید