نتایج جستجو برای کلمات کلیدی: بارش-رواناب

تعداد نتایج: 10619  

ژورنال: پژوهش های زبانی 2015

در برخی موارد پردازش­های ذهنی در درک شنیداری زبان گفتار با دشواری روبه­روست. به نظر می­رسد فعال­سازی صورت نوشتاری کلمات در ذهن می­تواند در چنین شرایطی درک را تسهیل نماید. در این مقاله، با توجه به اینکه یافته­های پژوهشی نشان می­دهند که پردازش و دسترسی به کلمات هم­آوای ناهم­نویسه از دیگر کلمات دشوارتر است، در پی شناسایی نقش خط نوشتار و صورت نوشتاری واژگان در پردازش و درک این نوع کلمات به هنگام فر...

ژورنال: آینه میراث 2017
بدریه قوامی, محمود عابدی,

جلال‌‌الدین محمّد مولوی زبان و ادب اهل خراسان را آموخته بود و در میراث زبانی او کلماتی از زبان ترکی و ترکی مغولی وجود داشت. از سوی دیگر، او در سال‌های شاعری خود، در حوزه‌ای می‌زیست که زبان عامّۀ مردم آن ترکی عثمانی بود. از این رو طبیعی است که در شعر او کلماتی ترکی دیده شود؛ هم از آن کلماتی که در آثار فارسی پیش از او به کار رفته‌اند و هم از گروهی که برای نخستین بار آن‌ها را در شعر فارسی و در شعر ا...

ژورنال: :علوم ادبی 2011
زینب عرب نژاد,

ژورنال: :پژوهش های زبان شناسی 0
انیس وحید, دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران غ..., استاد زبانشناسی دانشگاه تهران,

ه پژوهش های زبان شناسیسال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 293132/3/ تاریخ وصول: 1131/1/ تاریخ اصلاحات: 1231/1/ تاریخ پذیرش: 9256 - صص 21__________________________________________________________________________________________gh5karimi@ut.ac.ir *استاد زبانشناسی دانشگاه تهرانanisvahid@yahoo.com **دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهرانتحلیل معنایی کلمات مرکب اسم- اسم در زبان فارسی* غلامحسین کریمیدوس...

Journal: :زبان و ادب فارسی 0

0

ژورنال: :زبان شناخت 2010
محمد مهدی واحدی لنگرودی, مهدی قادری,

ساخت موضوعـی بـه فهرست موضوع هـای یک محمـول اطلاق می شود. مثلاً، فعل «خورد» دو موضوع و فعل «داد» سه موضوع در ساخت موضوعی خود دارد. معمولاً ساخت موضوعی افعال پس از افزوده شدن یک وند اشتقاقی به آنها تغییر می کند، به گونه ای که ساخت موضوعی مشتق حاصله با ساخت موضوعی کلمۀ پایه متفاوت است. در مقالة حاضر، ساخت موضوعی مشتقات فعلی زبان فارسی و تأثیر وند افزایی بر ساخت موضوعی کلمة پایه را مطالعه می کنیم. چ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1391

در طی چند دهه ی اخیر و هم زمان با گسترش و پیشرفت زبان شناسی رایانه ای، در بسیاری از کشورهای جهان، تلاش های همه جانبه در جهت ترجمه ی متون از طریق کامپیوتر انجام گرفته است. یکی از اولین مشکلاتی که هر سیستم ترجمه کامپیوتری و پردازش زبان طبیعی با آن درگیر است، مسئله ابهام معنایی و ساختاری کلمات است. ابهام ساختاری را می توان با تعیین نقش واژه ها از بین برد اما تشخیص ابهام معنایی کلمه خیلی پیچیده تر ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1378

در این پایان نامه الگوریتمی برای قطعه بندی بر خط کلمات دستنویس فارسی ارائه می شود. منظور از قطعه بندی، یافتن قطعاتی است که بوسیله آنها بتوان کلیه کلمات را ایجاد کرد. این الگوریتم بر اساس یافتن نقاط اصلی در یک کلمه و مقایسه شیب و زوایای پاره خطهای متصل کننده این نقاط به یکدیگر، قطعه بندی را انجام می دهد. در طراحی الگوریتم از یک مجموعه تمرین با 20 کلمه و از هر کلمه 2 نمونه دستنویس افراد مختلف است...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید