نتایج جستجو برای کلمات کلیدی: بارش-رواناب

تعداد نتایج: 10619  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی کامپیوتر 1393

زبان فارسی شامل کلماتی است که از چند بخش تشکیل شده اند و رسم الخط استاندارد این کلمات چندبخشی به این صورت هستند که باید میان تمام اجزاء آن نیم فاصله باشد تا به صورت یک جزء واحد شناسایی شوند. پیروی از این رسم الخط استاندارد فارسی در خوانا بودن متن فارسی نقش بسزایی دارد و خواننده می تواند درک درستی از مفهوم متن داشته باشد. علاوه برآن، در پردازش زبان طبیعی و ازجمله ترجمه ماشینی، مشخص بودن محدوده ک...

بازشناسی کلمات دست‌نوشته و تبدیل آن به متن تایپی معادل می‌ تواند در تفسیر دست‌نوشته و جستجو در اسناد بسیار حائز اهمیت باشد. در این مقاله سیستمی به منظور تشخیص برون‌ خط دست‌ نوشته فارسی در یک فرهنگ لغت محدود معرفی شده است. به منظور استخراج ویژگی، بعد از بلوک ‌بندی تصویر ورودی و استخراج مرکز هر بلوک توسط مرکز ثقل، میانگین مرکز اجزای متصل از الگوریتم سیفت متراکم استفاده شده است. از روش آنالیز تفکی...

تولید کلمات در زبان فارسی و ساخت دستخط به کمک اتصال حروف دست نوشته، یکی از موضوعات جالب و کاربردی می باشد، به طوری که راهبردهای جدیدی را در زمینه تشخیص حروف دست نویس فارسی و همچنین تصدیق صحت دستخط افراد مختلف، مشخص می کند. در این مقاله به ساخت دستخط افراد از دستخط های قبلی آنها بر اساس اتصال حروف، پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا به کمک استخراج نقاط کنترلی حروف فارسی، برخی از عادت های ن...

حمیدرضا خلجی,

چکیده: هدف از اجرای این تحقیق بررسی میزان درک مطلب از طریق متن های خواندنی که جملات آنها توسط حروف ربط ساده به هم ربط داده شده اند، در مقایسه با متن های خواندنی که جملات آنها توسط حروف ربط مرکب به هم ربط داده شده اند بوده است. بدین منظور، محقق جامعه آماری خود را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان قرار داد و دو کلاس به عنوان نمونه آماری خود با استفاده از پیش آزمون انتخاب کرد و دانشجویان این ...

ژورنال: زبان پژوهی 2016
علیرضا قلی فامیان, مریم سخنور,

بررسی تطبیقی کلمات اختصاری در فارسی، انگلیسی، عربی و ترکی   علی رضا قلی فامیان[1]   مریم سخنور[2]     تاریخ دریافت: 27/6/91 تاریخ تصویب: 28/7/93     چکیده یکی از فرایندهای عمده در واژه‌سازی، اختصارسازی است که در آن یک حرف یا مجموعه‌ای از حروف جایگزین یک کلمه یا عبارتی طولانی‌ می‌شود. انگیزة اصلی اختصارسازی را می‌توان اصل کم‌کوشی معرفی کرد که بر اساس آن انسان می‌کوشد با صرف کمترین انر...

اختلال یادگیری ویژه، یک اختلال عصبی تکاملی است. دانش‌آموزان مبتلا به این اختلال علاوه بر مشکلات تحصیلی، سطح بالایی از مشکلات اجتماعی_ هیجانی دارند. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی‌درمانی با کلمات احساسی بر نارسایی هیجانی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری انجام شد. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون_پس‌آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه دوم تا ششم دارای ناتوانی یادگیری شهر کرما...

ژورنال: روانشناسی تربیتی 2012

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تصویرسازی ذهنی تعاملی وبار هیجانی بر یادآوری و بازشناسی می‏باشد. این پژوهش روی 40 آزمودنی از دانشجویانکارشناسی که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شده است، انجام شد.در طول دو جلسه به آزمودنی‏های گروه آزمایش یادیار تصویر سازی ذهنی تعاملی آموزشداده شد. سپس فهرستی از 30 کلمه با بار هیجانی مثبت، منفی و خنثی به هر دو گروهآزمایش و کنترل ارائه گردید و میزان ...

ژورنال: پژوهش های زبانی 2011
فائزه ارکان,

اصولاً هر زبانی برای بیان مفاهیم جدید از امکانات و فرایندهای متعددی استفاده می‌کند تا برای آن مفاهیم، صورت‌های لفظی وضع نماید. این فرایندها شامل مواردی نظیر ترکیب، اشتقاق، تصریف، ابداع و غیره است. فرایند ترکیب، کلمات/ ستاک‌های مرکّب را خلق می‌کند و فرایند‌های اشتقاقی و تصریفی از طریق وندافزایی بر کلمات/ ستاکهای از پیش موجود و یا بالقوه به زایش کلمات جدید می‌پردازند. این ستاک‌ها می‌توانند بسیط و...

ناتوانی یادگیری، تأخیر یا نقص در توانایی فراگیری مهارت‌های تحصیلی اساسی با توجه به سن، آموزش و مقیاس هوش می‌باشد. یکی از مشکلات افراد دارای ناتوانی یادگیری، مسائل مربوط به مهارت‌های اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر اثربخشی بازی­ با کلمات احساسی بر مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری می­باشد. پژوهش حاضر نیمه­تجربی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون است. جامعه آماری شامل کلیه دانش­آموزان دخ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید