× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای کنترل داخلی

تعداد نتایج: 109856  
ژورنال: دانش حسابرسی 2012
تک روستا, مجید, مهام, کیهان,

هدف این تحقیق، شناخت موانع ارزیابی کنترل‏های داخلی در حسابرسی مستقل در ایران است. جامعه آماری تحقیق، شرکای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هسنتد. به منظور کسب دید‎گاه‎های اعضای جامعه، پرسش‎نامه‏ای شامل شش فرضیه و 27 سئوال طراحی شد و میان 100 نفر از اعضای جامعه که به‏طور تصادفی انتخاب شدند توزیع گردید.در نهایت 80 پرسش‎نامه توسط اعضای نمونه منتخب تکمیل شد. پس از جمع‎‎آوری دید‎گاه‎ها...

مطالعه حاضر در صدد است تا نقش کنترل های داخلی در زنجیره گزارشگری مالی را تبیین کرده و الگویی نوین در ارتباط با کنترل داخلی محیط گزارشگری مالی ارائه دهد. اهمیت کنترل های داخلی در ارتباط با پیاده سازی تدابیر حفاظتی و کنترلی است که جهت پیشگیری از وقوع هرگونه خطای عمدی و سهوی و کشف بموقع آن ها در فرآیند گزارشگری مالی وضع می شود. این مطالعه فرآیند گزارشگری مالی را یک فعالیت سه مرحله ای در نظر گرفته ...

کیفیت کنترل داخلی شرکت‌ها می­تواند تحت تأثیر ویژگی‌های شرکت، کیفیت حسابرسی و نظارت شرکت‌ها باشد. استقرار سیستم مناسب کنترل داخلی در شرکت‌ها منجر به ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی خواهد شد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر توانایی مدیران بر کیفیت کنترل داخلی است. در این راستا، از دو معیار پاداش مدیران و کارایی مدیران به عنوان شاخص­های شناسایی توانایی مدیران استفاده شده است. همچنین برای شناسایی کیفیت ک...

زهره حاجیها, سهیلا محمد حسین نژاد,

کنترل بر گزارشگری مالی و گزارش نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی[i] طبق بیانیه سازمان بورس اوراق بها دار تهران و طراحی یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش جهت پیشبرد اهداف خرد و کلان شرکت دارای اهمیت می باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی این موضوع است که ضعف‌های بااهمیت کنترل داخلی در گزارش حسابرسی تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد. در این تحقیق به بررسی عوامل اثر گذار بر نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی نمونه ای از شرکت‌...

عباس فخرآبادی, مهدی مرادی,

فرهنگ جاری کشور می­تواند نقش تعیین­کننده­ای در اجرا یا عدم اجرای کنترل­های داخلی در شرکتها توسط مهمترین جزء این سیستم؛ یعنی انسان داشته باشد. حسابرس در تعیین ریسک کنترل بناچار باید به موضوع فرهنگ توجه ویژه­ای داشته باشد، تا بتواند این ریسک را دقیق­تر تعیین نماید. استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، حسابرسان را ملزم به ارزیابی ساختار کنترل داخلی و تعیین ریسک کنترل در روند حسابرسی می­نمایند. حسابرس...

ژورنال: حسابداری مالی 2018

ریشه‌یابی فسادهای مالی کلان در کشورهای بسیاری نشان داد که چگونه ضعف در کنترل داخلی می‌تواند منجر به تحریف‌های بااهمیت و اساسی در صورت‌های مالی شود. با توجه به اهمیت این کنترل­ها، بنای پژوهش حاضر بر بررسی رابطه بین کیفیت حسابداری با ضعف­های بااهمیت کنترل داخلی قرار گرفته و در جهت بررسی فرضیه فوق تأثیر متغیرهای مستقل اقلام نقد عملیاتی، کل اقلام تعهدی، اقلام تعهدی عملیاتی و اقلام تعهدی سرمایه­گذار...

کنترل‌داخلی در جهت پیشبرد اهداف شرکت و تصمیم‌گیری مدیران دارای اهمیت می‌باشد. پژوهش حاضر ارائه مدلی کاربردی در جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار بر کنترل‌داخلی شرکت­های دارای سیستم‌برنامه‌ریزی‌منابع‌سازمان می‌باشد با توجه به ماهیت خاص شرکت­های دارای این سیستم و پیچیده‌تر شدن معاملات و همچنین نبود منابعی در زمینه کنترل‌های‌داخلی که جوابگوی شرکت­های دارای این سیستم باشد، انجام تحقیقی در این زمینه ضروری...

اسفندیار ملکیان, اسماعیل توکل نیا, منصور خواجه وند,

موسسات غیرانتفاعی سهام صادر نمی کنند و مأموریت آنها حداکثرسازی سود نیست. درحالی که مدیران موسسات غیرانتفاعی با مسئله پاسخگویی به سهامداران مواجه نیستند، آنان باید به اهداکنندگان و کمک کنندگان که منبع مهم سرمایه اند، پاسخگو باشند. این کمک کنندگان و اهداکنندگان منابع نا محدود ندارند و بنابراین موسسات غیرانتفاعی باید برای جذب سرمایه رقابت نمایند. اگر موسسه ای کنترل داخلی نامطلوبی داشته باشد، اهداک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم 1352

چکیده ندارد.

ژورنال: :پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی 2015
زهره حاجیها, سهیلا محمد حسین نژاد,

کنترل بر گزارشگری مالی و گزارش نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی[i] طبق بیانیه سازمان بورس اوراق بها دار تهران و طراحی یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش جهت پیشبرد اهداف خرد و کلان شرکت دارای اهمیت می باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی این موضوع است که ضعف های بااهمیت کنترل داخلی در گزارش حسابرسی تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد. در این تحقیق به بررسی عوامل اثر گذار بر نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی نمونه ای از شرکت ...