نتایج جستجو برای کنترل غیر شیمیایی

تعداد نتایج: 170153  

کاربرد بی‌رویه سموم شیمیایی برای کنترل آفات گیاهی باعث آلودگی خاک، هوا و آبهای سطحی و زیرزمینی می­‌شود، درنتیجه به گونه‌­های غیر هدف و انسان نیز آسیب می‌رساند. روش‌های کنترل غیر شیمیایی آفات شامل کنترل فیزیکی، بیولوژیکی، ژنتیکی و شیوه‌های مدیریت تلفیقی آفت همواره به عنوان روش­هایی برای کاهش آلودگی ناشی از مصرف سموم شیمیایی موردحمایت عموم قرارگرفته است. ازجمله روش‌های کنترل فیزیکی، به‌کارگیری وس...

ژورنال: طب جانباز 2009
حسن آبادی, محسن, مادرشاهیان, فرح,

  چکیده   هدف : محرومیت از خواب منجر به اثرات جسمی و روانی متعدد و بلند مدت می گردد . رزمندگانی که در جنگ حضور می یابند، اختلالات و محرومیت از خواب را در طی حضور در جبهه و به طور شایع پس از اتمام جنگ گزارش می نمایند ولی هنوز تحقیقات گسترده ایی در مورد این اختلالات در جانبازان شیمیایی و غیر شیمیایی و تفاوت احتمالی مشکلات آنها انجام نشده است لذا این مطالعه با هدف کلی تعیین و مقایسه اختلالات خواب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1390

این تحقیق در سال زراعی 1389-1388 به منظور مطالعه تاثیر روش های شیمیایی و غیرشیمیایی بر کنترل علف های هرز و عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 در مزرعه ایستگاه تحقیقات جهاد کشاورزی ارومیه اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کشت گیاه پوششی چاودار یک ماه قبل از کاشت ذرت، کشت گیاه پوششی چاودار همزمان با کاشت ذرت، دو بار کولتیواسیون، دو بار سمپاشی با آترازین، سمپاشی با اکوئیپ همزمان با سبز شدن ذرت و آ...

ژورنال: :طب جانباز 0
فرح مادرشاهیان, farah madarshahian birjand university..., mohsen hassanabadi birjand university...,

چکیده   هدف : محرومیت از خواب منجر به اثرات جسمی و روانی متعدد و بلند مدت می گردد . رزمندگانی که در جنگ حضور می یابند، اختلالات و محرومیت از خواب را در طی حضور در جبهه و به طور شایع پس از اتمام جنگ گزارش می نمایند ولی هنوز تحقیقات گسترده ایی در مورد این اختلالات در جانبازان شیمیایی و غیر شیمیایی و تفاوت احتمالی مشکلات آنها انجام نشده است لذا این مطالعه با هدف کلی تعیین و مقایسه اختلالات خواب در...

ژورنال: به زراعی کشاورزی 2020

به‌منظور بررسی میزان ماده‌خشک رزماری (Rosmarinus officinalis L.) و علف‌های هرز تحت تاثیر منابع کودی مختلف، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل رقابت گیاه زراعی و علف‌های هرز (در دو سطح وجود و نبود علف‌های هرز) به‌عنوان عامل اصلی و منابع کودی شامل...

ژورنال: :مهندسی برق مدرس 0
mohammadtaghi hamidi beheshti, tarbiat modares university ali ahvazi, tarbiat modares university,

در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از مدلسازی به روش آشفتگی تکین، نوعی کنترل کننده h∞ غیرخطی برای کنترل وضعیت ماهواره هنگام انجام مانور با زاویه دوران بزرگ، طراحی شود. ابتدا معادله دیفرانسیل بیان کننده دینامیک ماهواره توصیف شده و با انتخاب مدل دینامیکی مناسب برای دینامیک عملگرها، مدل استاندارد آشفته تکین سیستم حلقه بسته را استخراج می کنیم. سپس این مدل را به شکل مناسب برای حل مساله h∞ تبدی...

ژورنال: تولیدات گیاهی 2019

علف‌ هرزکاتوس از مهم‌ترین عوامل محدود‌کننده کشت نیشکر می‌باشد. به منظور تعیین کارایی علف‌کش ایندازیفلم در مقایسه با سایر علف‌کش‌های مورد کاربرد در نیشکر بر مهار علف ‌هرزکاتوس، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 7 تیمار و چهار تکرار در یکی از مزارع پلنت منطقه شعیبیه شوشتر درسال96-1395 انجام شد. تیمارهای آزمایشی در این مطالعه شامل کاربرد علف‌کش <...

مجید شفیع پور, مجید عباسپور, نبی الله منصوری,

توسعه صنعتی و پیشرفت تکنولوژی گرچه استانداردهای زندگی را ارتقاء بخشیده و دانش و ابزار لازم برای رویا رویی با حوادث غیر مترقبه را در اختیار انسان قرار داده است ، خود نیز بشر را با پتانسیل های خطرناکی مانند حوادث شیمیایی روبرو ساخته است . تخلیه ناگهانی و انتشار غیر قابل کنترل مقادیر عمده عوامل شیمیایی آلاینده را که بخش قابل توجهی از محیط زیست و اجتماع انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد ، حادثه شیمیا...

ژورنال: به زراعی کشاورزی 2012
آژنگ جاهدی, سید محمد میروکیلی, فریبا میقانی, محمد علی باغستانی, پرویز شیمی,

به منظور مطالعه اثر در کنترل شیمیایی علف‌های هرز پهن‌برگ مزارع یونجه تازه‌کاشت در همدان و یزد،‌ پژوهشی در سال های 87-1386 انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و 11 تیمار اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارتند از علف‌کش‌های بنتازون (بازاگران) (SL 48%) به میزان 5/2، سه و چهار لیتر در هکتار، توفوردی‌بی (بوترس) (3/42% EC) به میزان 5/2، 8/2، 1/3 و 5/3 لیتر در هکتار، ایمازتاپیر (پر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید