نتایج جستجو برای کودکان گروه سنی ب

تعداد نتایج: 144954  

مهری پریرخ, نسرین امین دهقان,

هدف عمدة این پژوهش، تحلیل داستان‌های مناسب کودکان و سنجش میزان تأثیر آن‌ها در کاهش یا حل چهار مشکل روانشناختی پرخاشگری، اعتماد به نفس پایین، ترس، و اندوه است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند سهم داستان‌های تألیف و ترجمه شده، به‌‌طور مساوی 230 عنوان، داستان‌های واقعی76 و داستان‌های غیرواقعی 384 ع...

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش کتاب درمانی در بهبود شرایط روحی کودکان سرطانی و افزایش امید به زندگی در روند درمان می‌باشد. روش مطالعه: در این مطالعه 40 کودک مبتلا به سرطان پس از اطلاع رسانی کامل مورد بررسی قرار گرفتند. این کودکان به سه گروه 15، 15 و 10 نفری تقسیم شدند. به دو گروه یک کتاب با محتوای انگیزشی داده شد و به یک گروه بعنوان گروه کنترل کتابی اهدا نشد. پیش از مطالعه کتاب ...

ژورنال: دانش شناسی 2010

هدف پژوهش حاضر ارائه معیارهایی برای ارزیابی تصاویر کتابهای داستانی است و تجزیه و تحلیل و مطابقت تصاویر کتابهای داستانی گروه سنی ب و ج منتشره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با معیارهای ارائه شده می باشد . روش پژوهش در بخش اول کتابخانه ای (سندی) است ودر بخش دوم ازروش تحلیل محتوا ، استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کتب داستانی کودکان گروه سنی ب و ج می باشد که توسط کانون پرورش فکر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده ادبیات 1392

پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل زبان شناختی 60 نمونه کتاب داستانی در گروه های سنی «الف»، «ب»، و »ج» اختصاص دارد (20 نمونه گروه سنی «الف»، 20 نمونه گروه سنی «ب» و 20 نمونه گروه سنی«ج»). جهت تحلیل واژه ها و جملات نمونه کتاب های داستانی در سه گروه مذکور، 20 جمل? اول هر کتاب داستانی در هر گروه سنی انتخاب و در مجموع 1200 جمله مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های حاصل از انجام پژوهش نشان می دهد که به لحا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

در این پایان نامه اشعار مذهبی سروده شده برای کودکان گروههای سنی الف و ب بر مبنای نظرات روانشناسی چون ژان پیاژه و رونالد گلدمن درباره ی مراحل رشد ذهنی و مذهبی کودکان بررسی شده است و مطابق بودن یا نبودن اشعار در دهه ی هشتاد با نظر روانشناسان مشخص شده است.

هدف: هدف از این پژوهش تحلیل محتوای تصاویر کتاب‌های داستانی تالیفی گروه سنی ب و ج در دهه‌ی 80 می‌باشد تا مشخص شود که تصویرگری آن‌ها در چه وضعیت و جایگاهی قرار دارد. روش: نگارش این پژوهش بر اساس روش تحلیل محتوای مفهومی است. در این راستا ابتدا معیار‌های ارزیابی تصاویر و شرایط ظاهری کتاب، از شورای کتاب کودک و همین طور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانگردآوری شد و پس از  تهیه سیاهه وارسی از روی این...

تبدیل داستان‌های خردسالان به نمایشنامه و فیلمنامه در رسانه هایی مانند تلویزیون، رادیو وصحنه تئاتر و... از طریق شناخت و دسته‌بندی قابلیت‌های نمایشی آن‌ها، به ماندگاری این آثار، تأثیرپذیری، آموزش بهتر و نشاط بیشتر خردسالان می‌انجامد و بهبود کیفیت گونه های نمایشی کودکانه را به دنبال دارد. خوانش یازده داستان از میان داستان های بی شمار گروه سنی الف و ب و استخراج عناصر روایی- نمایشی آن‌ها نشان می‌دهد...

ژورنال: :دانش شناسی 0
طاهره فضلعلی, کارشناسی ارشد دانشگاه آازد اسلامی همدان,

هدف پژوهش حاضر ارائه معیارهایی برای ارزیابی تصاویر کتابهای داستانی است و تجزیه و تحلیل و مطابقت تصاویر کتابهای داستانی گروه سنی ب و ج منتشره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با معیارهای ارائه شده می باشد . روش پژوهش در بخش اول کتابخانه ای (سندی) است ودر بخش دوم ازروش تحلیل محتوا ، استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کتب داستانی کودکان گروه سنی ب و ج می باشد که توسط کانون پرورش فکری ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1380

ادبیات کودکان به آثاری گفته می شود که نویسندگان آن را برای کودکان پدید می آورند. ادبیات کودکان شامل داستان، افسانه و شعر می شود. هر یک از اینها خود به شاخه های مختلفی تقسیم می شود. یکی از این شاخه ها افسانه های حیوانات است. این افسانه ها بیشتر تمثیلی است و نویسنده در ورای شخصیتهای حیوانی یک نمونه و یک صفت انسانی را جای داده است. در این پایان نامه موضوع، سمبل و ساختار این نوع داستان و سیر کتابها...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید