نتایج جستجو برای کیفیت گزارش حسابرسی

تعداد نتایج: 92238  

آزاده رفیعی, زهره حاجیها,

این تحقیق به بررسی نقش کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر به هنگام بودن گزارش حسابرس مستقل میپردازد. تاخیر حسابرسی عبارت است از تعداد روزهای بین پایان سالمالی شرکت و تاریخ ارائه گزارش حسابرسیمستقل(اشتون و همکاران، 281 :1987 .) این تاخیر ، باعث میشود تا سرمایه گذاران و سایر استفادهکنندگان گزارش های مالی زمانی یکسان برای دسترسی برابر به اطلاعات نداشته باشند که این موضوع باعث کاهش محتوای اطلاعات در گزا...

ژورنال: :پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی 2014
زهره حاجیها, آزاده رفیعی,

این تحقیق به بررسی نقش کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر به هنگام بودن گزارش حسابرس مستقل میپردازد. تاخیر حسابرسی عبارت است از تعداد روزهای بین پایان سالمالی شرکت و تاریخ ارائه گزارش حسابرسیمستقل(اشتون و همکاران، 281 :1987 .) این تاخیر ، باعث میشود تا سرمایه گذاران و سایر استفادهکنندگان گزارش های مالی زمانی یکسان برای دسترسی برابر به اطلاعات نداشته باشند که این موضوع باعث کاهش محتوای اطلاعات در گزا...

ژورنال: پژوهش حسابداری 2014

در اغلب کشورها موسسات حسابرسی متعددی بر فعالیتها و هزینه‌های دولتی نظارت داشته و یا حسابرسی می‌نمایند. این موازی کاری،فرصتها و مشکلاتی برای این موسسات ایجاد می‌کند. از طرفی ممکن است بین فعالیت موسسه عالی حسابرسی کشور مربوطه و سایر موسسات حسابرسی، دوباره‌کاری و همپوشانی و حتی احتمالاً تعارض وجود داشته باشد، از طرف دیگر فرصت همکاری آموزشی، اشتراک اطلاعات و متدلوژی حسابرسی و نیز فرصت انجام حسابرسی ...

در این پژوهش، کنش کیفیت افشاء و فصلی بودن حسابرسی بر حق­الزحمه حسابرسی به صورت تجربی تحلیل گردید. کیفیت افشاء با استفاده از امتیازهای امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، فصلی بودن حسابرسی با توجه به سال مالی شرکت­ها و حق­الزحمه حسابرسی با استفاده از لگاریتم طبیعی حق‌الزحمه پرداخت شده توسط شرکت بابت خدمات حسابرسی مستقل اندازه­گیری شد. نمونه آماری پژوهش شامل تعداد 125...

هدف این مقاله بررسی ارتباط میان ویژگی‌های کمیته حسابرسی با ارائه به‌موقع گزارش حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. مطابق با تئوری علامت‌دهی، ارائه به‌موقع صورت‌های مالی از سوی شرکت‌ها، دارای محتوای اطلاعاتی بوده و بر ارزش بنگاه اثرگذار است؛ درنتیجه، بررسی عوامل تعیین‌کننده تأخیر در گزارش حسابرسی حائز اهمیت است. تشکیل کمیته حسابرسی و افشاء مشخصات آن از سال 1391 طب...

ولی اله جعفری, یحیی حساس یگانه,

در این تحقیق تاثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این تحقیق پاسخی به این پرسش است که، "چرخش موسسات حسابرسی چه تاثیری بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران دارد ؟". منظور از چرخش موسسات حسابرسی جابجایی و تعویض حسابرسان در دورههای زمانی حداکثر چهار ساله و کیفیت حسابرسی نیز حاصل جمع شایستگی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1392

این پژوهش با بررسی رابطه بین تخصص موسسه حسابرسی در صنعت و تاخیر گزارش حسابرسی، ادبیات تاخیر گزارش حسابرسی را توسعه می دهد. تاخیر گزارش حسابرسی یکی از معیارهایی است که اجازه می دهد تا دیگران کارایی حسابرسی را اندازه گیری کنند، زیرا به موضوع به موقع بودن گزارشگری مالی مرتبط است. اگر چه حجم قابل ملاحظه از پژوهش های موجود در خارج و داخل کشور، عوامل موثر بر تاخیر گزارش حسابرسی را مورد آزمون قرار داد...

با توجه به تشکیل جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران و انتخاب مؤسسات حسابرسی معتمد جامعه، رقابت در بین مؤسسات حسابرسی بیشتر شده و این مؤسسات سعی دارند با ارائه‌ی خدمات مختلف، درآمد خود را افزایش دهند و خدماتی غیر از حسابرسی صورتهای مالی، به صاحبکاران خود ارائه دهند. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر انجام خدمات غیر حسابرسی که حسابرسان همزمان با حسابرسی صورتهای مالی انجام می‌دهند بر نوع گزارش حسابرسی صو...

ژورنال: دانش حسابداری 2015
سمیه حسینی‌نیا, غلامحسین مهدوی,

درک عوامل مؤثر بر تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی مهم است؛ زیرا، به‌طور مستقیم بر به‌موقع­بودن گزارش‌های مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کیفی صورت‌های مالی اثر می­گذارد. ارائه دیرهنگام اطلاعات حسابداری، در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مالی ارزش ندارد. در این مقاله، رابطه بین اثربخشی کیفیت حسابرسی (از طریق سه عامل: تغییر حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و نوع گزارش حسابرس) و کاهش تأخیر در ارائۀگزارش ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید