نتایج جستجو برای گاما تست

تعداد نتایج: 19245  

ژورنال: آب و فاضلاب 2014

افزایش جمعیت و تغییر ساختار جمعیتی طی دهه‌های اخیر در کشور، اهمیت نیاز به تغییر در شیوه‌های مدیریت تقاضای آب شرب شهری و پیش‌بینی تقاضاهای جدید از طریق تحلیل عوامل موثر بر مصرف آب را بیشتر کرده است. لذا ارزیابی خصوصیات فیزیکی و رفتاری مشترکان آب شرب شهری تحت شرایط مختلف مصرف از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر خصوصیات فیزیکی و رفتاری مشترکان شهری و با مدنظر ق...

زمینه و اهداف: آزمون پوستی توبرکولین روش رایجی برای تشخیص سل نهفته است، ولی نتایج مثبت و منفی کاذب زیادی دارد. در آزمون کـوآنتی‌فـرون میزان اینترفرون گامای مترشحه از لنفوسیت‌ها در پاسخ به آنتی‌ژن‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس سنجیده می‌شود. این مطالعه به منظور تعیین میزان توافق نتایج کوآنتی‌فرون با اندوراسیون پوستی توبرکولین در تشخیص سل نهفته سالمندان انجام شد. مواد و روش کار: این مطالعه در سال ...

ژورنال: :فصلنامه علمی- پژوهشی آب و فاضلاب 2014
حسین انصاری, نرگس صالح نیا,

افزایش جمعیت و تغییر ساختار جمعیتی طی دهه های اخیر در کشور، اهمیت نیاز به تغییر در شیوه های مدیریت تقاضای آب شرب شهری و پیش بینی تقاضاهای جدید از طریق تحلیل عوامل موثر بر مصرف آب را بیشتر کرده است. لذا ارزیابی خصوصیات فیزیکی و رفتاری مشترکان آب شرب شهری تحت شرایط مختلف مصرف از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر خصوصیات فیزیکی و رفتاری مشترکان شهری و با مدنظر ق...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 0
ابراهیم علیجانی, ebrahim alijani department of immunol..., ali akbar pourfathollah department of..., soheila ajdary department of immunolo..., batool sharifi-mood research center f..., ahmad zavaran-hosseini department of ..., vahid khaze-shahgoli department of im...,

زمینه و هدف: بیش از یک سوم جمعیت جهان آلوده به مایکوباکتریوم توبرکلوزیس هستند که با توجه به اهمیت بیماری سل، شناسایی این افراد دارای اهمیت ویژه ای می‎باشد. تست پوستی نوبرکولین و سنجش تولید اینترفرون گاما از جمله روش های کاربردی در شناسایی عفونت نهفته سلی می‎باشند. در این مطالعه، توافق بین این دو آزمون در تشخیص عفونت نهفته سلی در شهر زاهدان، با شیوع نسبتا بالا از بیماری سل ، مورد بررسی قرار گرفت...

لریبنسقمکبلحرنسیکمبن حو بحیسنب بحیسنب

رامبد رایگان, سید احمد نوربخش,

تخریب ناشی از کاویتاسیون در کشورهای زیادی و با روشهای متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی روشهای تستی که نسبت به سایر روشها از دایره کاربرد وسیعتری برخوردارند پرداخته شده و مزایا و معایب هر کدام از آنها نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از آن تفسیر نتایج حاصل از این آزمایشها ارائه شده است. عوامل بروز اختلاف بین نتایج تستها با موارد عملی معرفی شده اند که تلاش برای رفع این ع...

در این تحقیق تلاش شده است تا اطلاعات جامعی در ارتباط با انواع سرجنگی که عبارت است از بلست[1] .شکل یافته[2] (shape charge)، ترکش زایی و نفوذپذیر[3]EFP، ارائه شود. تا بتوان با تکیه بر این اطلاعات، گامی موثر در روند طراحی و تجهیز میدان­های تست مربوط به آنان برداشت. این اطلاعات شامل معرفی سرجنگی­های مختلف، روابط حاکم بر این سرجنگی­ها و جوانب مختلف به کار رفته در یک میدان تست مربوطه است که به منظور ...

ارزنلو, محسن, تیمورپور, رقیه, رئیسی, الهام, رستمی, سینا, پیری دوگاهه, هادی,

Historically, tuberculosis has been the leading cause of death throughout human history. Tuberculosis infection (TB) causes by Mycobacterium tuberculosis that is very dangerous and can affect any parts of the body, especially lungs. Tuberculosis infection still remains a serious threat to human public health due to its contagious nature, capability to stay latent form in host for indefinite tim...

صالح زاده, فرهاد, عرشی, شهنام,

  زمینه و هدف: امروزه کنترل بیماری سل از اولویت های بهداشتی کشورهای در حال توسعه، از جمله کشور ما است. از شاخص های اندازه گیری و ارزیابی برنامه کشوری مبارزه با سل، تعیین نسبت سال ا نه عفونت سلی (ARI) است. این شاخص نشان می دهد که در فاصله یک سال چند درصد از افراد یک جامعه با میکروب سل آلوده شده و تست توبرکولین آنها مثبت شده است. مطالعه حاضر در کودکان مدارس ابتدایی شهر اردبیل به منظور ارزیابی نتی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید