نتایج جستجو برای: گرافیت کروی

تعداد نتایج: 3745  

ژورنال: :فصلنامه علمی - پژوهشی مواد نوین 2010
علیرضا کیانی رشید اکرم صالحی سمانه سفیدمو

با توجه به پژوهش های فراوانی که انجام شده است، ساز و کارهای بسیار متعدد و متنوعی در ارتباط با تشکیل گرافیت ها در چدن ها و بویژه گرافیت های کروی ارایه شده است. در این پژوهش با ریخته گری چدن نشکن در قالب پله ای شکل تاثیر مقاطع گوناگون بر شکل و ساختار درونی گرافیت ها با استفاده از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ تونلی روبشی (stm) ، میکروسکوپ الکترونی عبوری (tem) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) بررسی و ...

ژورنال: :روش های عددی در مهندسی (استقلال) 0
علیرضا کیانی رشید و محمد علی گلعذار a.r. kiani rashid and m. a. golozar

0

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی 1391

در این پژوهش از ترکیبات کربنات کلسیم (کانی کلسیت)، کربنات منیزیم (کانی مگنزیت) و سولفات باریم (کانی باریت) در مقایسه با جوانه زای فروسیلیس 75 % برای ایجاد مکان های جوانه زنی مناسب برای گرافیت استفاده شده است. برای این منظور قالب ها به روش افزودن فروسیلیکو منیزیم در پاتیل(ساندویچی) و با بهره گیری از ذوب تهیه شده در کوره زمینی ریخته گری و ترکیبات افزودنی نیز بصورت پودری در راهگاه تعبیه شدند. ...

فرهنگ عباسی مرتضی نصیری, ناصر هراثی

فرضیه: پلیمرشدن تعلیقی استیرن در مجاورت ذرات گرافیت انجام شد. برای درک بهتر فرایند و تنظیم عامل‌های آن، سینتیک گرمایی واکنش پلیمرشدن بررسی شد. اثر عامل‌های مختلف فرایند بر توزیع اندازه دانه ‏ها ارزیابی و مقدار رسانندگی گرمایی اسفنج‌های حاصل مطالعه شد. روش‌ها: شناسایی محصول و سینتیک گرمایی واکنش پلیمرشدن با آزمون‌های گرماسنجی تفاضلی پویشی (DSC)، گرماوزن‌سن...

ژورنال: مواد نوین 2010

با توجه به پژوهش‌های فراوانی که انجام شده است، ساز و کارهای بسیار متعدد و متنوعی در ارتباط با تشکیل گرافیت‌ها در چدن‌ها و بویژه گرافیت‌های کروی ارایه شده است. در این پژوهش با ریخته‌گری چدن نشکن در قالب پله‌ای شکل تاثیر مقاطع گوناگون بر شکل و ساختار درونی گرافیت‌ها با استفاده از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) ، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی و ...

ژورنال: :مهندسی مکانیک مدرس 0
فریبرز جلالی دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه شاهرود مجتبی قطعی هیئت علمی/دانشگاه شاهرود سید مجید هاشمیان هیئت علمی دانشگاه شاهرود

کاربیدهای سمانته از معمولترین مواد ابزارهای ماشینکاری می باشند. به منظور بهبود فرایند ماشینکاری، سطوح ابزارهای برشی باید در برابر سایش مقاوم بوده، دارای سختی بالا و از نظر شیمیایی خنثی باشند. در سالهای اخیر پوشش های متنوعی به منظور بهبود خواص سایشی ابزارهای کاربید تنگستن ارائه شده اند. در این تحقیق اثر پوشش چند لایه tin/ticn/al2o3 بر بهبود فرآیند سوراخکاری چدن گرافیت کروی بررسی شده است. لایه خا...

ژورنال: :مهندسی مکانیک مدرس 2016
فریبرز جلالی مجتبی قطعی سید مجید هاشمیان

کاربیدهای سمانته از معمولترین مواد ابزارهای ماشینکاری می باشند. به منظور بهبود فرایند ماشینکاری، سطوح ابزارهای برشی باید در برابر سایش مقاوم بوده، دارای سختی بالا و از نظر شیمیایی خنثی باشند. در سالهای اخیر پوشش های متنوعی به منظور بهبود خواص سایشی ابزارهای کاربید تنگستن ارائه شده اند. در این تحقیق اثر پوشش چند لایه tin/ticn/al2o3 بر بهبود فرآیند سوراخکاری چدن گرافیت کروی بررسی شده است. لایه خا...

ژورنال: :مهندسی متالورژی 2014
آرمان خلیلی مسعود گودرزی محمد جواد ترکمنی آرمان چهرقانی

در این تحقیق سنتز و ایجاد پوشش کامپوزیتی fe-tic با استفاده از کنستانتره ایلمنایت و فرایند پوشش دهی لیزری بر روی سطح فولاد ساده ی کربنی بررسی شد. دو ترکیب با نسبت مولی گرافیت به ایلمنایت 4 مول و 6 مول بررسی شد. نمونه ی با نسبت مولی 6 به مدت 100 ساعت آسیا کاری شد. مخلوط پودری با مقداری چسب مخلوط شده و به ضخامت 500 میکرون بر روی سطح فولاد aisi 1018 پیش نشانی شد. در ادامه عملیات لیزری بر روی سطح لا...

ژورنال: مهندسی متالورژی 2014
آرمان خلیلی آرمان چهرقانی محمد جواد ترکمنی مسعود گودرزی,

در این تحقیق سنتز و ایجاد پوشش کامپوزیتی Fe-TiC با استفاده از کنستانتره ایلمنایت و فرایند پوشش دهی لیزری بر روی سطح فولاد ساده‌ی کربنی بررسی شد. دو ترکیب با نسبت مولی گرافیت به ایلمنایت 4 مول و 6 مول بررسی شد. نمونه‌ی با نسبت مولی 6 به مدت 100 ساعت آسیا کاری شد. مخلوط پودری با مقداری چسب مخلوط شده و به ضخامت 500 میکرون بر روی سطح فولاد AISI 1018 پیش نشانی شد. در ادامه عملیات لیزری بر روی سطح لا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی 1389

در این تحقیق تاثیر سیلیکون بر ریزساختار و کارپذیری چدن نشکن بررسی شد. با توجه به این که تحقیقات گسترده ای بر روی خواص مکانیکی چدن های نشکن انجام شده، ولی در رابطه با کارپذیری این نوع از چدن ها مطالعات معدودی صورت گرفته است. در این تحقیق سه نوع چدن نشکن حاوی 38/2، 62/3 و 05/5 درصد وزنی سیلیکون ریخته گری شد و سپس برای رسیدن به ساختاری با زمینه فریتی بر روی آنها عملیات حرارتی صورت گرفت. بررسی های ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید