نتایج جستجو برای گوسفند سنجابی

تعداد نتایج: 3261  

تولید گوشت ترد که مطلوب مصرف کنندگان باشد یکی از مسائل مهم در صنعت پرورش گوسفند است. لذا، مطالعه سازکارهای بیوشیمیایی تجزیه ماهیچه در سطح مولکولی ضروری است. کالپاستاتین یک مهار کننده داخلی است و نقش اصلی را در تنظیم فعالیت کالپاین در سلولها ایفاء می کند. گوسفند سنجابی یک حیوان مهم تولید کننده گوشت در استان کرمانشاه است که با نشانگرهای مولکولی، به ویژه از نظر ژن کالپاستاتین مورد مطالعه قرار نگرف...

ژورنال: مرتع و آبخیزداری 2009
جواد ترکان, حسین ارزانی, حمید نوروزیان, علی اسفندیاری, مهدی قربانی,

آگاهی از میزان نیاز غذایی دام، میزان علوفه در دسترس مرتع و نیز کیفیت آن، اولین گام در مدیریت موفق دام و مرتع به شمار می‌رود. در ایران به دلیل اینکه گوسفند، جمعیت غالب بهره‌گیرنده از مرتع را تشکیل می‌دهد و نیز به دلیل اینکه حدود 27 ن‍‍ژاد گوسفندی در کشور وجود دارد و هر نژاد دارای وزن زنده و شرایط فیزیولوژیکی ویژه و در نتیجه نیازهای غذایی متفاوت می‌باشد، باید وزن واحد دامی برای نژاد غالب هر منطقه...

ژورنال: :مرتع و آبخیزداری 2009
حسین ارزانی, علی اسفندیاری, حمید نوروزیان, مهدی قربانی, جواد ترکان,

آگاهی از میزان نیاز غذایی دام، میزان علوفه در دسترس مرتع و نیز کیفیت آن، اولین گام در مدیریت موفق دام و مرتع به شمار می رود. در ایران به دلیل اینکه گوسفند، جمعیت غالب بهره گیرنده از مرتع را تشکیل می دهد و نیز به دلیل اینکه حدود 27 ن‍‍ژاد گوسفندی در کشور وجود دارد و هر نژاد دارای وزن زنده و شرایط فیزیولوژیکی ویژه و در نتیجه نیازهای غذایی متفاوت می باشد، باید وزن واحد دامی برای نژاد غالب هر منطقه...

ابراهیم نوریان, فردین هژبری, محمد مهدی معینی, منوچهر سوری,

در این پژوهش، اثر سطوح مختلف مکمل مولیبدن، گوگرد و آهن بر متابولیسم و جذب مس و همچنین خصوصیات کیفی الیاف بررسی شد. بدین منظور از تعداد چهار رأس بز نر مرخز یک ساله با میانگین وزن (2+)31 و چهار رأس گوسفند نر سنجابی 11 ماهه با میانگین وزن (1/2+)33 کیلوگرم استفاده شد. دام‌ها در جایگاه‌های انفرادی نگهداری شده و پس از دوره عادت‌پذیری به جیره پایه (شامل یونجه، ذرت و جو)، مکمل گوگرد (5/2-1 گرم) سولفات ...

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر استفاده از گیاهان دارویی نعناع فلفلی(Mentha Peppirta L) یا آویشن(Thymuse Vulgaris L) بر ترکیبات شیمیایی و خصوصیات کیفی گوشت بره‌های پرواری سنجابی انجام شد. تعداد 18 رأس بره با میانگین وزن5/1 ± 1/26 کیلو گرم در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار ( شاهد، 3 درصد نعناع فلفلی و 3 درصد آویشن) و 6 تکرار، به مدت 90 روز پروار شدند. تیمار ها شامل شاهد بدون افزودنی، جیره شاهد ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1381

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین عبوری بر روی عملکرد و خصوصیات پشم گوسفند، از 20راس گوسفند نژاد سنجابی با وزن 34/1+- 3/28 کیلوگرم و سن 6 ماهه و به مدت 100روز استفاده شد. جیره غذایی پایه شامل یونجه، جو، سبوس ، کنجاله تخم پنبه و کاه غنی شده بوده که براساس احتیاجات غذایی گوسفندان پرواری از جداول استاندارد ‏‎afrc‎‏(1995) متعادل گردید.

ژورنال: :زیست شناسی ایران 0

تحقیق حاضر به منظور بررسی پلی مورفیسم ژن bmp15 و تأثیر آن بر میزان دوقلوزایی و صفات رشد از تولد تا 15 ماهگی در گوسفند نژاد سنجابی انجام گرفت. برای انجام این پژوهش از 100 رأس گوسفند سنجابی (78 رأس میش و 22 رأس قوچ) ایستگاه اصلاح نژاد مهرگان کرمانشاه به طور تصادفی خون گیری انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده در جایگاه bmp15 80 درصد حیوانات ژنوتیپ mm و 20 درصد نیز ژنوتیپ nn را نشان دادند. در این...

ژورنال: :نشریه پژوهش در نشخوار کنندگان 2015
حسن خمیس آبادی, فرخ کفیل زاده, برومند چهار آیین,

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر استفاده از گیاهان دارویی نعناع فلفلی(mentha peppirta l) یا آویشن(thymuse vulgaris l) بر ترکیبات شیمیایی و خصوصیات کیفی گوشت بره های پرواری سنجابی انجام شد. تعداد 18 رأس بره با میانگین وزن5/1 ± 1/26 کیلو گرم در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار ( شاهد، 3 درصد نعناع فلفلی و 3 درصد آویشن) و 6 تکرار، به مدت 90 روز پروار شدند. تیمار ها شامل شاهد بدون افزودنی، جیره شاهد ...

ژورنال: :کشاورزی (منتشر نمی شود) 2007
محمد مهدی معینی, منوچهر سوری, فردین هژبری, ابراهیم نوریان,

در این پژوهش، اثر سطوح مختلف مکمل مولیبدن، گوگرد و آهن بر متابولیسم و جذب مس و همچنین خصوصیات کیفی الیاف بررسی شد. بدین منظور از تعداد چهار رأس بز نر مرخز یک ساله با میانگین وزن (2+)31 و چهار رأس گوسفند نر سنجابی 11 ماهه با میانگین وزن (1/2+)33 کیلوگرم استفاده شد. دام ها در جایگاه های انفرادی نگهداری شده و پس از دوره عادت پذیری به جیره پایه (شامل یونجه، ذرت و جو)، مکمل گوگرد (5/2-1 گرم) سولفات ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی 1386

چکیده ندارد.

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود