نتایج جستجو برای گیاهان دارویی

تعداد نتایج: 40298  

استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماریها از قدیمترین ایام معمول بوده و بشر به اثرات مفید آنها پی‌برده و برای درمان خود مورد استفاده قرار می‌داده است. چون شناخت و تفکیک گیاهان دارویی و غیر دارویی از یکدیگر به سادگی میسر نبوده و انجام آن به زمان زیادی جهت مطالعه در این زمینه نیاز دارد، بنابراین شناسایی گیاهان دارویی و تفکیک آنها از سایر گیاهان می‌تواند کمک مؤثری به علاقه‌مندان استفاده از آنها...

ژورنال: یافته 2010

Collection and determination of medicinal plants in Lorestan province have been carried out for 6 years in the agriculture and natural resources research of center of Lorestan. The aims of this study were collection and identification the medicinal plans that grow in Loretta province, their distribution, habitat, traditional uses, utilized organ, manner of usage, botany specification, local nam...

گیاهان دارویی استان کرمان با هدف تعیین توان بالقوه و بالفعل استان جمع آوری و شناسایی گردید تا اطلاعات و زمینه لازم جهت انجام بررسیهای دیگر و برنامه ریزیهای اجرایی فراهم گردد. با استفاده از نقشه های اقلیم، دما، بارندگی، تبخیر، توپوگرافی، موقیعت شهری و آبادیها و پیمایشهای میدانی در رویشگاههای گیاهان دارویی این نمونه ها جمع آوری شد. اطلاعات رویشگاهی گیاهان در فرمهای مربوطه ثبت گردید. گونه های گیاه...

ایرج جاویدتاش,

روند رو به رشد جمعیت در کشور و نیز کمبود دارو و به ویژه اثرات سوء جانبی داروهای شیمیایی، انسان را به دخالت بی رویه در منابع طبیعی وا می دارد. چون گیاهان دارویی و فرآورده های جنبی استان فارس از لحاظ اقتصادی – اجتماعی و نیز اشتغال‌زایی یکی از منابع مهم دارویی کشور به شمار می رود، بنابراین به منظور شناسایی این منبع عظیم ژنتیکی با ارزش، به ویژه گیاهان بومی مهم که شرایط اکولوژی استان را نشان می‌دهند...

سیدعلی حسینی, سیدعلی حسینی (حبیب), قاسمعلی ابرسجی,

استان گلستان به جهت موقعیت ویژه جغرافیایی، تنوع اقلیمی و ادافیکی از نظر فلور بسیار غنی است، به‌‌طوری که دارای بیش از 1704 گونه گیاهی می‌باشد. این بررسی به‌منظور جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان از سال 1380 به مدت 5 سال در استان گلستان به اجرا درآمد و گیاهان دارویی مناطق مختلف استان جمع‌آوری و شناسایی شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد استان گلستان دارای 409 گونه گیاه دارویی متعلق به 95 ...

طرح جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان زنجان از سال 1379 به مدت چهار سال در مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان اجرا شده است. هدف اصلی آن جمع‌آوری و شناسایی کلیه گیاهان دارویی موجود در استان و تدوین مجموعه گیاهان دارویی استان زنجان می‌باشد. برای انجام این طرح هم از جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی و اطلاعات صحرایی و میدانی و هم از مطالعات کتابخانه ای و هرباریومی استفاده شده است. پس از ب...

هدف از اجرای این تحقیق جمع‌آوریگیاهان دارویی استان کردستان، شناسایی و تکمیل اطلاعات علمی در زمینه گیاهان دارویی استان بود. برای این منظور، ضمن مراجعه مکرر به مناطق مختلف استان نسبت به جمع‌آوری گیاهان دارویی موجود و گیاهان مورد مصرف افراد محلی اقدام شد و ضمن تهیه نمونه هرباریومی از نمونه‌های جمع‌آوری شده، موارد مصرف آنها ثبت و در زمان مناسب نسبت به جمع‌آوری بذر آنها نیز اقدام شد. نتیجه این تحقیق...

صدیقه رؤیا حسن‌زاده, معصومه عبدی, نوراله عبدی,

     این تحقیق با هدف معرفی، طبقه‌بندی و تعیین نقاط پراکنش گونه‌های دارویی شهرستان اراک انجام گردید. با استفاده از مطالعات میدانی و مرور منابع معتبر فهرست گونه‌های دارویی شهرستان تهیه شد و اطلاعاتی از قبیل نام علمی، نام تیره، نام فارسی، مشخصات گیاهشناسی، نقاط پراکنش، ارتفاع رویشگاه و اندام مورد استفاده برای هریک از گیاهان دارویی ثبت گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که در شهرستان اراک 143 گونه دا...

ژورنال: طب جنوب 2014

زمینه: اتنوفارماکولوژی ابزاری است نیرومند که با ایجاد فرصت برای همکاری میان رشته‌ای و چند رشته‌ای و نیز کسب اطلاعات بسیار با ارزش در مورد گیاهان دارویی به کاربرد شده در فرهنگ‌های گوناگون، زمینه را جهت کشف داروهای جدید فراهم می‌سازد. هدف از این پژوهش شناخت گیاهان دارویی بوده است که در منطقه بندر گناوه بوشهر در شمال خلیج‌فارس، کاربرد سنتی دارند. مواد و روش‌ها: کاربردهای گیاهان دارویی از 30 نفر آگ...

استان مرکزی به لحاظ قرار گرفتن در زاویه برخورد دو رشته کوه البرز و زاگرس دارای شرایط آب و هوایی متنوعی می‌باشد و همین امر موجب تنوع گیاهی بالایی در نقاط مختلف استان گردیده است. براساس مدارک مستند و مکتوب، تاکنون بیش از 1350 گونه گیاهی از سطح استان جمع‌آوری و در هرباریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی نگهداری می‌شوند. حاصل این جمع‌آوریها و تطبیق آنها با منابع مکتوب و اطلاعات دارو...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود