نتایج جستجو برای یادگیری واژگان

تعداد نتایج: 38708  

Chahrzade Goli, Nazita Azimi Meibodi,

  آموزش و یادگیری درون متنی واژگان فرانسوی   مورد مطالعه: دانشجویان ایرانی دانشگاه اصفهان     تاریخ دریافت: 16/11/90 تاریخ پذیرش: 25/6/91   نازیتا عظیمی میبدی   استادیار دانشگاه اصفهان   Nazita_azimi@yahoo.com   شهرزاد گلی   کارشناسی ارشد آموزش زبان فرانسه دانشگاه اصفهان     مقاله حاضر در نظر دارد که تاثیرﺁموزش درون متنی کلمات فرانسه را بر روی دانشجویان سال دوم و سوم لیسانس زبان فرانسه دانشگاه ...

ژورنال: زبان پژوهی 2017

  یادگیری واژگان زبان دوم: ریشه­شناسی یا واژه­های مترادف؟   الهه ستوده‌نما[1] فرزانه سلگی[2] تاریخ دریافت: 6/11/92     تاریخ تصویب: 7/2/93           چکیده تجربة تدریس نشان می­دهد که گاه ریشه­شناسی می­تواند یادگیری واژگان زبان دوم را بهبود بخشد و بعضی اوقات دانستن واژه­های مترادف به افزایش دانش واژگانی زبان­آموزان کمک می­کند. از آنجا که این دو روش از روش­های متداول آموزش زبان هستند بناب...

Journal: :revue des études de la langue française 0
nazita azimi meibodi, maître assistante, université d’ispah..., masterii en didactique du fle, univer...,

آموزش و یادگیری درون متنی واژگان فرانسوی   مورد مطالعه: دانشجویان ایرانی دانشگاه اصفهان     تاریخ دریافت: 16/11/90 تاریخ پذیرش: 25/6/91   نازیتا عظیمی میبدی   استادیار دانشگاه اصفهان   nazita_azimi@yahoo.com   شهرزاد گلی   کارشناسی ارشد آموزش زبان فرانسه دانشگاه اصفهان     مقاله حاضر در نظر دارد که تاثیرﺁموزش درون متنی کلمات فرانسه را بر روی دانشجویان سال دوم و سوم لیسانس زبان فرانسه دانشگاه اص...

ژورنال: زبان پژوهی 2014

  بررسی نقش سن در فرایند یادگیری زبان خارجی با توجه به یادگیری تلفظ، دستور، واژگان و مهارت­های زبانی     روح‏الله رحمتیان [1]   محمد‏حسین اطرشی [2]   مرضیه مهرابی [3]     تاریخ دریافت: 1/3/1390   تاریخ تصویب: 18/10/1390     چکیده   در فرایند آموزش زبان­های خارجی، عواملی گوناگون بر میزان موفقیت زبان‏آموزان اثر می­گذارند که شناخت کافی آن‏ها، بر فرایند یاد‏دهی/ یادگیری و به‏دنبال آن، کیفیت آموزش ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم انسانی 1391

در طی چندین دهه اخیر، کارشناسان حیطه آموزش زبان، مخصوصا در زمینه آموزش واژگان، اجماعاً مخالف استفاده از ترجمه به عنوان یک ابزار آموزشی بوده اند. برای نشان دادن اشتباه بودن این دیدگاه، تحقیق حاضر به بررسی تاثیرات مثبت احتمالی استفاده از روشهای مختلف ترجمه در یادگیری تصادفی واژگان همت گمارده است. بدین منظور، 201 زبان آموز سطح متوسط پایین که برای انجام این تحقیق بکار گرفته شده بودند به 21 گروه آزما...

ژورنال: فناوری آموزش 2012
حسین وحید دستجردی, سعید خزایی, محمدرضا طالبی نژاد,

این پژوهش با هدف بررسی نقش پیامک، به عنوان مؤلفه عمده‌ و برجسته فناوری‌ ارتباطات سیار، برحوزه آموزش زبان انگلیسی به دانش‌آموزان مقطع متوسطه انجام پذیرفت. بدین منظور 60  نفر از دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه رشته ریاضی فیزیک با مهارت زبان انگلیسی در سطح مقدماتی انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند تا گروه اول به شیوه سنتی و گروه دوم به روش ترکیبی (ترکیبی از روش سنتی و آموزش به کمک فناوری نوین ارتباطات...

ژورنال: فناوری آموزش 2013

هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش روش طرحواره رایانه ای روی یادگیری واژگان و استقلال فراگیران زبان است. برای نیل به این هدف، مفاهیم مختلف به همراه لغات مرتبط به هر مفهوم انتخاب شدند. سپس یک آزمون زبان انگلیسی عمومی به عنوان پیشآزمون مطالعه میان گروهی از زبان آموزان مورد مطالعه بهعمل آمد. 28 نفر زبانآموز که انحراف معیار نمره آنها بین 1± بود بهعنوان شرکت کنندگان در آزمون برگزیده و به دو گروه تقسیم شدن...

ژورنال: مجله سلامت جامعه 2017
زهرا اسداللهی, زهرا هاشمی, مریم هادوی,

مقدمه: راهبردهای یادگیری، رفتار و تکنیک­های خاصی هستند که زبان­آموزان آگاهانه بکار می­گیرند تا در یادگیری پیشرفت بیشتری داشته باشند. هدف از انجام این مطالعه مقایسه راهبردهای یادگیری واژگان انگلیسی دانشجویان سال اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بوده است. مواد و روش ­ها: در این مطالعه توصیفی، مقطعی کلیه دانشجویان سال آخر ورودی 1390 و همچنین دانشجویان ورودی جدید (1393) به روش سرشم...

فیروزه قندهارى,

دانش زبانی در زمینهء ساختار و ریشه شناسی واژه، واجد تمامی ویژگی هایی است که روان شناسان آموزش از آن به عنوان "فراگیری معنادار" یاد کرد ه اند. علاوه بر این، در محدودهء فراگیری زبان خارجی محققان به دنبال یافتن بهترین شیوهء تدریس برای این گروه از فراگیران اند. بر این اساس، پژوهشی بر روی گروهی از دانش جویان دانشگاه تهران که در یک نیم سال، درس زبان عمومی انگلیسی را می گذراندند، انجام شد و با اع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

در پیشینه آموزش زبان روش ها و رویکردهای جدیدی به منظور کاهش مشکلات آموزش واژگان به وجود آمدند. از جمله میتوان به روش تکلیف-محور اشاره کرد که با تمرکز بر دخیل کردن فراگیرنده در انجام تکلیف تلاش میکند یادگیرنده ها را برای برقراری ارتباط موثر با دنیای واقعی پرورش دهد. تحقیق موجود،یادگیری واژه از طریق روش تکلیف-محور با اجرای تکالیف جیگسا و شکاف-اطلاعات در یادگیرنده های زبان خارجی با سطح متوسط را مو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید