نتایج جستجو برای: ���������� ��������PCR

تعداد نتایج: 175072  

2001
Henrik Ørum

An efficient, PCR based method for the selective amplification of DNA target sequences that differs by a single base pair is described. The method utilises the high affinity and specificity of PNA for their complementary nucleic acids and that PNA cannot function as primers for DNA polymerases.

Journal: :Acta Scientific Gastrointestinal Disorders 2019
G h a z a l a R u b i S a h r M a l i k M u b e s h r a J a m i l

Journal: :Genome Research 1993
M C l e m e n t i S M e n z o P B a g n a r e l l i A M a n z i n A V a l e n z a P E V a r a l d o

Journal: :Genome Research 1994
D E L a n a r K C K a i n

Journal: :Journal of Clinical Microbiology 1999
D a v i d J . F a r r e l l

Journal: :BioTechniques 2009
K r i s t i e N y b o

Journal: :Nucleic Acids Research 1990
C h a r a l a m p o s A s l a n i d i s P i e t e r J . d e J o n g

Journal: :Journal of Molecular Virology and Immunology 2020
K e m a l T e k i n M u s t a f a K o c a m a n

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید