نتایج جستجو برای: ���epsilon

تعداد نتایج: 9867  

The aim of this paper is to introduce the notions of ($epsilon, epsilon vee q$)-fuzzy p-ideals, ($epsilon, epsilon vee q$)-fuzzy q-ideals and ($epsilon, epsilon vee q$)-fuzzy a-ideals in BCIalgebras and to investigate some of their properties. Several characterizationtheorems for these generalized fuzzy ideals are proved and the relationshipamong these generalized fuzzy ideals of BCI-algebras i...

Journal: :CoRR 2017
Nabil H. Mustafa, Kasturi R. Varadarajan,

The use of random samples to approximate properties of geometric configurations has been an influential idea for both combinatorial and algorithmic purposes. This chapter considers two related notions—ǫ-approximations and ǫ-nets—that capture the most important quantitative properties that one would expect from a random sample with respect to an underlying geometric configuration. An example pro...

2009
Norman Christ,

We review the current status of calculations of the two pion decays of the kaon using the firstprinciples methods of lattice gauge theory and the significant challenges that these calculations pose. While a calculation with controlled errors at even the 10-20% level has not yet been performed, present results suggest that such a calculation of the real and imaginary parts of the ∆I = 3/2 amplit...

2016
Nabil H. Mustafa, Kasturi Varadarajan, K. Varadarajan,

The use of random samples to approximate properties of geometric configurations has been an influential idea for both combinatorial and algorithmic purposes. This chapter considers two related notions— -approximations and -nets—that capture the most important quantitative properties that one would expect from a random sample with respect to an underlying geometric configuration. An example prob...

Journal: :Taiwanese Journal of Mathematics 2005
MajaFošner,

Journal: :Acta Chemica Scandinavica 1964
LarsWestfelt, O.Hassel, Chr.Römming, D. R.Sparrow,

Journal: :Proceedings of the American Mathematical Society 1992
Sam B.Nadler,

In this paper, we introduce the notion of ($epsilon $, $epsilon $ $vee$ q_{k})− fuzzy subnear-ring which is a generalization of ($epsilon $, $epsilon $ $vee$ q)−fuzzy subnear-ring. We have given examples which are ($epsilon $, $epsilon $ $vee$ q_{k})−fuzzy ideals but they are not ($epsilon $, $epsilon $ $vee$ q)−fuzzy ideals. We have also introduced the notions of ($epsilon $, $epsilon $ $vee$ ...

Journal: :Acta Chemica Scandinavica 1953
SvenLindstedt, KurtRubinstein, Kai ArneJensen, E.Schønfeldt, IngerSteensgaard, Th.Rosenberg,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید