نتایج جستجو برای Arc GIS

تعداد نتایج: 40920  

ﺗﺨﻤﻴﻦ توان ارﺗﻔﺎع رواﻧﺎب ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و پیش‌بینی سیل‌خیزی هر ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد. سازمان حفاظت خاک آمریکا  روشی اراﺋﻪ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای حوزه‌های بی‌آﻣﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ است. روش‌های مرسوم اندازه‌گیری رواناب بسیار پرهزینه و وقت‌گیر و مشکل است. این پژوهش ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‌ی توان سیل‌خیزی و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ‌ی ﺷﻤﺎره‌ی ﻣﻨﺤﻨﯽ حوزه‌ی آبخیز نازلوچای با روش سازمان حفاظت خاک آمریکا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻘﺸﻪ‌ی ﻛﺎرﺑﺮی زمین‌های ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑ...

2017
Sathish, A. Nallapa Reddy,

The rock strata of Cretaceous sedimentary system represented by Aptian to Maastrichtian age occurs as isolated patches outcropping in the western margin of the Cauvery Basin bordering the Archaean granite and gneiss basement. The Cretaceous system is well known as “Cretaceous of Trichinopoly” containing diverse fauna and flora including dinosaur remains, commercially exploitable limestone, lign...

1994
James Majure, Dianne Cook, Noel Cressie,

This paper describes a link between a Geographical Information System (GIS), ARC/INFO TM , and an interactive dynamic graphics program, XGobi. GISs provide a user with a standard and convenient software for spatial geographical data. In particular, the GIS ARC/INFO is a combination of two systems: ARC maintains the spatial information of map features and provides tools for spatial analyses whil...

1999
Graeme F. Bonham-Carter, Frederik P. Agterberg,

Mineral exploration companies increasingly are using GIS technology to combine spatial data and make predictive mineral potential maps. Weights-of-evidence is a discrete multivariate method first applied to this problem by us about 12 years ago (Bonham-Carter et al., 1988). It is easily implemented within a GIS computing environment. Arc-WofE is a new user-friendly computer code for weights-of-...

روقیه فتحی جوکدان, موسی عابدینی,

امروزه پدیده­ی سیل یکی از پیچیده­ترین رخداد­های مخاطره­آمیز است که بیش از سایر بلایای طبیعی دیگر، همه ساله در نقاط مختلف دنیا منجر به ایجاد خسارت­های جانی و مالی و تخریب اراضی کشاورزی می­شود. به دلیل سیل­خیز بودن حوضه­ی کرگانرود، بررسی و پهنه­بندی خطر وقوع سیل در این حوضه ضروری به نظر می­رسد. لذا در این تحقیق ابتدا متغیرهای تأثیرگذار در وقوع سیل نظیر: شیب، زمین­شناسی، پوشش گیاهی، خاک، میزان بار...

توسعه مناطق مسکونی و شهری در حاشیه رودخانه­ها، تغییر کاربری اراضی زراعی به اراضی مسکونی باعث می­گردد که رفتار هیدرولوژیکی حوضه­های آبخیز شهری نسبت به حوضه­های طبیعی، غیرعادی و نامنظم باشد. در این تحقیق رفتار سیلاب درون­شهری بیرجند واقع در حوضه شاهرود مطالعه گردید. حوضه شاهرود در سال­های اخیر تغییر کاربری­های زیاد غیر کارشناسی داشته است. در این راستا در ابتدا با توجه به تصاویر ماهواره­ای، کاربری...

ژورنال: آمایش محیط 2018

آرامستان‌ها از دیرباز در ایران یکی از عناصر مهم شهری بوده‌اند، زیرا این کاربری‌ها از یک‌سو ارتباط مستقیمی با اصول و قواعد شهرسازی داشته و از سوی دیگر تحت تأثیر اعتقادات و آداب‌ورسوم مذهبی مردم بوده‌‌اند. بنابراین مکان‌یابی مربوط به آن‌ها نیز از حساسیت‌های خاصی برخوردار بوده است. ظرفیت آرامستان‌های فعلی شهر پارس‌آباد مغان از سویی به دلیل قدمت زیاد آن‌ها و از طرف دیگر به علت افزایش سریع جمعیت دیگ...

الناز استادی باباکندی, بهروز سبحانی, عطا غفاری گیلانده,

سیل از جمله مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی در اکثر نقاط دنیاست که سالانه خسارات بسیار زیادی بر جوامع تحمیل می­کند. برای مدیریت و پیش­بینی سیل ­خیزی یک منطقه، تخمین پتانسیل ارتفاع رواناب نقش مهمی دارد؛ در این راستا سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) یکی از مؤثرترین روش­ ها را ارائه داده است که برای حوضه ­های فاقد آمار بسیار مناسب می­باشد. مطالعه­ ی حاضر نیز با هدف محاسبه و تحلیل پتانسی...

ژورنال: آب و فاضلاب 2020

خطوط بزرگ انتقال آب، خطوط لوله‌ای هستند که آب را از چاه، منابع سطحی نظیر رودخانه‌ها و یا از محل سدها برداشته و به گره‌های نیاز شرب، صنعت یا کشاورزی منتقل می‌کنند. به‌دلیل کمبود شدید منابع آب به‌‌ویژه در بخش‌های شرقی و مرکزی کشور، طی سال‌های اخیر طرح‌هایی برای انتقال آب بین حوضه‌ای مطرح شده است. این امر سبب ایجاد تنش‌های اجتماعی زیادی در مناطق اجرای طرح شده و همچنین باعث بروز اعمال خرابک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل 1393

چکیده: وقوع سیلاب های متعدد در مناطق مختلف کشور همواره خسارات فراوانی را در زمینه های مختلف به همراه داشته است از این رو تهیه و تدوین یک طرح جامع و کامل در زمینه کنترل سیلاب امری ضروری به نظر می رسد. توسعه مناطق مسکونی و شهری در حاشیه رودخانه ها و بستر سیلاب دشت ها بدون توجه به شرایط هیدرولوژیکی و هیدرولیکی حاکم بر رودخانه، باعث افزایش خطر سیلاب می شود لذا مدیریت سیلاب و ارزیابی خسارات مورد ان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید