× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای Cylindrical vessel

تعداد نتایج: 81589  
H Gharooni, H Sadeghi, M Ghannad, M Shariati,

In this paper, a numerical analysis of stresses and displacements in FGM thick-walled cylindrical pressure vessel under internal pressure has been presented. The elastic modulus is assumed to be varying along the longitude of the pressure vessel with an exponential function continuously. The Poisson’s ratio is assumed to be constant. Whereas most of the previous studies about FGM thick-walled p...

2011
Maria MITU, Venera BRÎNZEA, Adina MUSUC, Domnina RĂZUŞ, Dumitru OANCEA, Maria Mitu, Venera Brînzea, Adina Musuc, Domnina Răzuş, Dumitru Oancea,

În prezenta lucrare a fost realizat un studiu asupra evoluţiei presiunii în timpul exploziei sub formă de deflagraţie produse în amestecuri propan-aer aflate într-o celulă cilindrică (Φ = 10 cm; h = 15 cm) cu aprindere centrală, la diferite concentraţii iniţiale de propan (între 2.60 şi 5.70%, in vol.), la diferite presiuni iniţiale (între 0.3 şi 1.3 bar) şi la temperatura iniţială ambiantă. Su...

1997
Ioannis PITAS,

In this paper we present a method to localize a cylindral surface with only one perspective view. Based on a priori knowledge we nd two axes in the image in order to obtain the three rotation angles between the cylindrical surface coordinate system and the camera coordinate system. Various applications of the proposed method are presented.

2009
Kirill A. Bronnikov, José P. S. Lemos,

It is shown that the existence of static, cylindrically symmetric wormholes does not require violation of the weak or null energy conditions near the throat, and cylindrically symmetric wormhole geometries can appear with less exotic sources than wormholes whose throats have a spherical topology. Examples of exact wormhole solutions are given with scalar, spinor and electromagnetic fields as so...

The present paper provides a semi-analytical solution to obtain the displacements and stresses in a functionally graded material (FGM) rotating thick cylindrical shell with clamped ends under non-uniform pressure. Material properties of cylinder are assumed to change along the axial direction according to a power law form. It is also assumed that the Poisson’s ratio is constant. Given the exist...

Journal: :Arthritis and rheumatism 2007
Philip Seo, John H Stone,

Introduction The vasculitides include a broad spectrum of disorders that span a clinical spectrum from benign, self-limited disease to fulminant conditions that are fatal in the absence of therapy. Whereas the large-vessel vasculitides consist of 2 principal disorders, giant cell arteritis and Takayasu arteritis, the mediumand small-vessel vasculitides are much more diverse, including multiple ...

Journal: :ACS nano 2013
Peng Bai, Guang Zhu, Ying Liu, Jun Chen, Qingshen Jing, Weiqing Yang, Jusheng Ma, Gong Zhang, Zhong Lin Wang,

We demonstrate a cylindrical rotating triboelectric nanogenerator (TENG) based on sliding electrification for harvesting mechanical energy from rotational motion. The rotating TENG is based on a core-shell structure that is made of distinctly different triboelectric materials with alternative strip structures on the surface. The charge transfer is strengthened with the formation of polymer nano...

2004
Jordi Romeu, Luis Jofre,

A full characterization of the far-field noise obtained from cylindrical nearto far-field transformation, for a white Gaussian, space stationary, near-field noise is derived. A possible source for such noise is the receiver additive noise. The noise characterization is done by obtaining the autocorrelation of the far-field noise, which is shown to be easily computed during the transformation pr...

2006
F. Debbasch, L. Herrera, P. R. C. T. Pereira, N. O. Santos,

We present the whole set of equations with regularity and matching conditions required for the description of physically meaningful stationary cylindrically symmmetric distributions of matter, smoothly matched to Lewis vacuum spacetime. A specific example is given. The electric and magnetic parts of the Weyl tensor are calculated, and it is shown that purely electric solutions are necessarily s...

Journal: :The Journal of chemical physics 2004
B Husowitz, V Talanquer,

We use a local density functional theory in the square gradient approximation to explore the properties of critical nuclei for the liquid-vapor transition of van der Waals fluids in cylindrical capillaries. The proposed model allows us to investigate the effect of pore size, surface field, and supersaturation on the behavior of the system. Our calculations predict the existence of at least thre...