نتایج جستجو برای HEC-HMS

تعداد نتایج: 2325  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده منابع طبیعی 1388

بررسی هیدروگراف حوزه امکان مطالعه دبی حداکثر سیلاب، حجم سیلاب و میزان ذخیره حوزه پس از قطع بارندگی را فراهم می آورد و در طراحی ابعاد سازه های آبی نقش اساسی دارد. در سال های اخیر تمایل زیادی برای استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ann) در پیش بینی متغیرهای هیدرولوژیکی بوجود آمده است. کاربرد تکنیک شبکه عصبی مصنوعی محدوده گسترده ای را در زمینه مدیریت منابع آب می پوشاند. از مدلهای دیگری که در مطالعات...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده منابع طبیعی 1391

چکیده کشور ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی، در اکثر مناطق، از اقلیمی خشک و نیمه خشک برخوردار بوده که همه ساله با وقوع سیلاب های فصلی با خسارت های جبران ناپذیری مواجه است. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر اقدامات آبخیزداری روی سیلاب به روش کمی و کیفی در حوضه آبخیز گوشک آباد خراسان رضوی با استفاده از مدل hec-hms و آزمون کای اسکوئر پرداخته است. حوضه آبخیز گوشک آباد با مساحت 61/44 کیلومترمربع در شمال ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده منابع طبیعی 1389

در دهه‏های آینده، توسعه کشاورزی و شهری و بهره‏برداری بیشتر از جنگل ها در جهت رفع نیازهای روز افزون انسان باعث تغییرات چشمگیری در رژیم هیدرولوژیکی حوضه‏های آبخیز خواهد شد. تغییر کاربری اراضی به عنوان یکی از چالش های عمده در قرن بیست و یکم مطرح خواهد بود و برخی حتی اعتقاد به شدیدتر بودن تاثیرات آن نسبت به پدیده تغییر اقلیم دارند. در این تحقیق اثرات تغییر کاربری اراضی بر ویژگی های هیدرولوژیکی حوضه...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده کشاورزی 1392

برآورد رواناب حاصل از بارندگی در یک حوضه ی آبریز از جهات گوناکون، از جمله مدیریت سدها و مخازن، طراحی سازه های کنترل و تنظیم سیلاب، کنترل فرسایش و غیره، از دیر باز مورد توجه هیدرولوژیست ها بوده است. فرآیند تبدیل بارندگی به رواناب فرآیندی است کاملا غیر خطی و از حیث زمانی و مکانی نیز پدیده ای کاملا تصادفی می باشد و لذا تشریح آن با مدل های ساده به راحتی امکان پذیر نیست. تاکنون مدل های بی شماری جهت ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده منابع طبیعی 1393

شبیه¬سازی جریان رودخانه برای اطلاع از آورد رودخانه در دوره¬های زمانی آتی و تعیین دبی¬های سیلابی اهمیت ویژه¬-ای دارد. فرایندهای هیدرولوژیکی مختلفی مثل گیرش گیاهی، ذخیره سطحی، نفوذ، ذخیره خاک، نفوذ عمقی و ذخیره آب زیرزمینی باید در مدلسازی پیوسته هیدرولوژیکی در نظر گرفته شوند. مدل hec-hms الگوریتم احتساب¬کننده رطوبت خاک(sma) را برای شبیه-سازی روابط طولانی مدت بین بارش،رواناب، ذخیره، تبخیر و تعرق و...

بهرام ثقفیان, حمید طاهری شهرآئینی, محمدرضا غفوری,

در این تحقیق مدل HEC-HMS به همراه مدل محاسبه تلفات SMA در شبیه‌سازی جریان روزانه رودخانه کارون در محل ایستگاه هیدرومتری پل شالو مورد ارزیابى قرار گرفته است. برای واسنجی مدل از داده‌های دبی روزانه پنج سال آبی 1371-1370 تا 1375-1374 و برای اعتبار‌سنجی مدل از داده‌های سه سال آبی 1376-1375 تا 1378-1377 استفاده شده است. نتایج نشان‌دهنده تطابق مناسب (R2=0.82) بین داده‌های جریان مش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده منابع طبیعی 1390

برآورد دقیق دبی جریان، نکته کلیدی در برنامه ریزی و مدیریت بهینه منابع آب به شمار می آید. یکی از عوامل تأثیرگذار در تغییر روند رژیم جریان رودخانه ها، تغییر کاربری اراضی در سطح حوضه می باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل هیدرولوژیکیhec-hms ، اثرات تغییر کاربری اراضی بر رژیم جریان رودخانه آجرلو در استان آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه، از تصاویر سنجنده ها...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده منابع طبیعی 1389

ثبات و یا عدم ثبات رژیم رواناب در حوزه های آبخیز می تواند نشانگر نوسانات اقلیمی، تغییرات کاربری اراضی و یا ناشی از روشهای مدیریت منابع آب باشد. بنابراین، ویژگیهای حوزه آبخیز به دلیل تاثیرات آن در سیکل هیدرولوژیکی، دارای نقش مهمی است و تغییرات کاربری اراضی می تواند باعث اثرات شدیدی بر و اکنش هیدرولوژیکی حوزه آبخیز گردد. در این تحقیق با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (gis) و مدل هیدرولوژی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده کشاورزی 1390

خصوصیات حوضه آبخیز به ویژه کاربری اراضی به دلیل اثرات مختلف در چرخه هیدرولوژی، دارای نقش اساسی بر رژیم سیلاب حوضه آبریز است. در این تحقیق با استفاده از تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و علم سنجش از دور با مدل هیدرولوژیک hec-hms، اثرات تغییرات کاربری اراضی بر دبی اوج سیلاب و میزان بار رسوب معلق حوضه آبخیز سولگان در یک دوره 20 ساله بررسی شده است. بدین منظور نقشه کاربری اراضی حوضه در سال های 1369، 1...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده کویر شناسی 1393

برنامه ریزی و اولویت بندی در حوزه های آبخیز نیاز به داده های مختلفی از جمله برآورد رواناب دارد. نادیده انگاشتن سیلاب تولیدی و محاسبات دقیق مربوط به آن سبب برآورده های زیاد و یا کم از این پدیده می شود که خود موجب افزایش هزینه ها در طرح های عمرانیو یا عدم موفقیت طرح های مهار سیلاب می شود.این تحقیق با به کارگیرینرم افزارhec-hms و داده¬های سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) در حوزهآبخیز شاندیز، حصارگلست...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید