نتایج جستجو برای HEC-HMS

تعداد نتایج: 2325  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده منابع طبیعی 1389

چکیده امروزه سیل به عنوان یکی از بزرگترین بلاهای طبیعی، سالانه خسارات جانی و مالی فراوانی را در سرتاسر دنیا به بار می آورد. یکی از راه هایی که می توان خسارات ناشی از سیلاب را کاهش داد، تعیین مناطق مولد سیلاب و اعمال روشهای مناسب کنترل آن می باشد. با استفاده از روشهای اولویت بندی سیل خیزی می توان نواحی بحرانی را از نظر سیل خیزی مشخص نمود. در این مطالعه که در حوضه آبخیز بابل رود انجام گرفت، با ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده منابع طبیعی 1393

ارزیابی پروژه های آبخیزداری امروزه از بنیادی ترین مسائلی است که در کشورها به منظور برنامه ریزی های آینده درزمینه طرح های اجرایی و مدیریت منابع طبیعی انجام می گیرد. با توجه به نبود تجهیزات لازم به منظور اندازه گیری و ثبت تغییرات ایجاد شده در وضعیت سیلاب، فرسایش و رسوب حوزه های آبخیز، بهره گیری از مدل های توزیعی هیدرولوژیکی جهت همانندسازی رفتار حوزه در پیش و پس از فعالیت های آبخیزداری ابزاری کارآ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده منابع طبیعی 1393

امروزه شاهد روند رو به افزایش تخریب منابع طبیعی هستیم و دخالت انسان در چرخه طبیعی از طریق تخریب پوشش گیاهی درعرصه های آبخیز ،کاربری غیراصولی ،توسعه سطوح غیرقابل نفوذ و امثال آن در حوضه آبخیز نمایان می شود و رژیم هیدرولوژیک حوضه را تحت تاثیر قرار می دهد. در سال های اخیرتوسعه نامناسب وبدون برنامه مناطق مسکونی وتخریب اراضی جنگلی دراثراین توسعه به خصوص درحوضه های کوهستانی ، منجر به تبدیل بخش بیشتری...

In the present study, the impact of watershed management practices on flood hydrograph characteristics was investigated using HEC-HMS model. In order to design, calibrate, and validate the model, data from a representative paired watershed (Kakhk Watershed, Khorasan Razavi Province, Iran) was collected and field surveys were performed to have the dataset further completed. Results of paired sam...

حسین ایزانلو, مهدی وفاخواه,

برآورد سیل با دوره بازگشت معین، برای طراحی سازه­‌های هیدرولیکی، تثبیت سواحل رودخانه، پروژه­‌های آبخیزداری و پهنه‌­بندی سیل یکی از عناصر مهم محسوب می­شود. حوزه آبخیز کوشک‌­آباد یکی از زیرحوضه­‌های اصلی حوضه کشف‌رود در شمال شرق ایران، با مساحت 87.45 کیلومترمربع در 11 کیلومتری مشهد، به‌لحاظ داشتن شرایط خاص اقلیمی و توپوگرافی همواره در معرض وقوع سیلاب­‌های مخرب و خسارت­‌های ناشی از آن است. در این ت...

1998
Raymond R. Panko,

Doug Engelbart's NLS system introduced working hypertext in the early 1960s. The NLS link had a syntax similar to today's HTTP uniform resource locators (URLs). NLS links pointed to specific files in specific directories on specific machines. This created a loose hyperbase, that is, an unmanaged collection of linked documents. In the late 1960s and early 1970s, Engelbart's team at Stanford Rese...

Journal: :تحقیقات جغرافیایی 0
کمال امیدوار, دانشگاه یزد مهران اژدرپور, دانشگاه یزد,

abstract one of the techniques that has been used in different areas of sciences, and probably would be able to simulate complicated process of rainfall-run off is artificial neural network (ann). the purpose of this research is to evaluate the applicability of ann in rainfall- run off simulation and the comparison of the results to those produced by hec-hms model in azam river basin of herat i...

تاجداری, خسرو, رضائی, پرویز, میرقاسمی, سید اسماعیل,

Flood pron areas of rivers are generally hazardous. Regionalizing these hazardous areas in terms of the degree of hazard they produce is very important for regional flood management, insurance companies and land users. Therefore, this research has tried to regionalize the potential hazard of the flood prone areas of the Morghak River using HEC-GeoRAS model as an example for all flood plains...

Although flood maps based on the deterministic approach play an important role in minimizing flood losses, there is considerable uncertainty in calculating the level of water inundation. Roughness is a key parameter in water surface elevation. Since roughness is not easily measurable and is estimated based on experimental and laboratory methods, it introduces a significant degree of uncertainty...

Journal: :Chemical communications 2015
Xi Chen, Yuanyuan Cui, Chao Wen, Bin Wang, Wei-Lin Dai,

Continuous fixed-bed catalytic hydrogenation of ethylene carbonate (EC) to methanol and ethylene glycol (EG), an emerging synthetic process of methanol via indirect conversion of CO2, was successfully performed over Cu/HMS catalysts prepared by the ammonia evaporation (AE) method. The catalysts possessed superb performance with a conversion of 100% and a selectivity to methanol of 74%.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید