نتایج جستجو برای HEC-HMS

تعداد نتایج: 2325  

ژورنال: آبخیزداری ایران 2015
آذره, علی , خلیقی سیگارودی, شهرام, رستمی خلج, محمد , رفیعی ساردویی, الهام ,

سیل یکی از پدیده های پیچیده و مخرب طبیعی است که هر ساله خسارات سنگینی را به دنبال دارد. عوامل روند یابی آبراهه‌ها و موقعیت مکانی زیر حوزه‌ها در سیلاب خروجی حوزه تأثیر گذارند. از این رو برای اجرای برنامه های کنترل سیل در بالادست حوزه‌های بزرگ باید نحوه-ی تأثیر آن‌ها را بر سیلاب حوزه ارزیابی کرد و با توجه به سهم این عوامل در سیلاب خروجی، آن‌ها را اولویت-بندی نمود. حوزه آبخیز بالادست سد کرج به علت...

Increasing the use of water and soil resources in watershed in recent years and unproductive and inappropriate use of land ecology has exacerbated the occurrence of floods. In this context, watershed management is one of the most effective ways to cope with this crisis. This research quantify the results of these activities by calculating the decreased volume and discharge due to biomechanical ...

محدودیت‏های ساختاری مدل‏های هیدرولوژیکی و عدم دسترسی به همة پارامترهای حوضة آبخیز همچنین عدم امکان تعیین دقیق شرایط مرزی و شرایط اولیه، واسنجی مدل‏های هیدرولوژیک را ایجاب می‏کند. با توجه به زمان‌بربودن واسنجی دستی، به‏ویژه هنگامی که داده‏ها کم و پارامترها فراوان‌اند، روش‏های واسنجی خودکار، مبتنی بر استفاده از روش‏های جست‌وجوی سیستماتیک در فضای چند‏بعدی، با استفاده از یک تابع هدف، بسیار سودمند ا...

اکبر مهرجونژاد, مجتبی یمانی,

تغییر در کاربری اراضی، فرآیندهای هیدرولوژیکی را در حوضه‌ها متأثر ساخته، تعادل طبیعی جریان آب را مختل می‌کند. در پژوهش حاضر، تغییر مؤلفه‌های هیدرولوژیکی حوضه آبخیز کردان در نتیجه‌ی تغییرات کاربری اراضی در سال‌های 1366، 1379 و 1390 بررسی شده است. داده‌های کاربری اراضی برای سه سال گفته‌شده از تصاویر ماهواره‌ای لندست به‌دست آمد که با استفاده از طبقه‌بندی نظارت‌شده به پنج نوع کاربری شهری، کشاورزی، م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1388

محدودیت منابع آب و اثرات مخرب ناشی از وقوع سیل، کارشناسان ومتخصصان منابع آب را در پی آن داشته اند تا بتوانند روابطی را بین مقادیر بارندگی و رواناب حاصل از آن در حوضه های آبریز و در شرایط مختلف زمانی و مکانی بیابند. تا به امروز مدل های بارش- رواناب فراوانی جهت پیش بینی سیلاب ساخته و بکار برده شده اند. در میان مدل های ارائه شده، مدل هایی که بر پایه فیزیک حوضه ارائه گردیده اند مناسبترند، زیرا کنتر...

2003
R. W. Brodersen, J. Wawrzynek, V. P. Srini, A. Vladimirescu, D. P. Orofino, J. Hwang, C. Chang, B. Richards, K. Camera, H. So, N. Zhou,

Journal: :Journal of environmental management 2005
M R Knebl, Z-L Yang, K Hutchison, D R Maidment,

This paper develops a framework for regional scale flood modeling that integrates NEXRAD Level III rainfall, GIS, and a hydrological model (HEC-HMS/RAS). The San Antonio River Basin (about 4000 square miles, 10,000 km2) in Central Texas, USA, is the domain of the study because it is a region subject to frequent occurrences of severe flash flooding. A major flood in the summer of 2002 is chosen ...

2013
Ruwini Edirisinghe, Dileeka Dias, Rakhitha Chandrasekara, Lanka Wijesinghe, Prasanga Siriwardena, Prasad Kumara Sampath,

A wired fence based intrusion detection and alerting mechanism for boundaries separating wildlife habitats and human settlements was implemented, particularly as a solution to the Human-Elephant Conflict (HEC). The objective of the research reported in this paper is to propose and verify an alternative technique for this wired fence based alerting mechanism to overcome its limitations and to im...

Journal: :Environmental Modelling and Software 2016
Arturo S. Leon, Christopher Goodell,

The U.S. Army Corps of Engineers’ Hydrologic Engineering Center’s River Analysis System (HEC-RAS) is a widely used software application for performing one-dimensional and two-dimensional steady and unsteady flow river hydraulics calculations, sediment transport-mobile bed modeling, and water quality analysis. User’s of HEC-RAS have often unique applications including the coupling with other sof...

ژورنال: :مهندسی و مدیریت آبخیز 2010
رئوف مصطفی زاده, امیر سعدالدین, عبدالرضا بهره مند, واحدبردی شیخ, حبیب نظرنژاد,

ارزیابی کمی پروژه های کنترل سیل به منظور تجزیه و تحلیل اثرات آن ها و تصمیم گیری صحیح در اجرای بهینه این گونه طرح ها در شرایط مشابه، ضروری می باشد. نتایج ارزیابی می تواند کمک موثری در نیل به اهداف مختلف مترتب بر فعالیت های آبخیزداری از جمله کنترل سیل کمک باشد. این تحقیق با هدف ارزیابی تاثیر سدهای اصلاحی توری سنگی اجرا شده در آبخیز جعفرآباد با مساحت 109 کیلومتر مربع در استان گلستان از دیدگاه هیدر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید