نتایج جستجو برای HEC-HMS

تعداد نتایج: 2325  

ژورنال: اکو هیدرولوژی 2015

مطالعات سیل و کنترل سیلاب یکی از مباحث اصلی مرتبط با علم هیدرواکولوژی است که از نتایج آن در مدیریت اراضی و تغییر کاربری مناطق مد نظر استفاده می‏شود. این در حالی است که مدل‏های هیدرولوژیکی‌ای که برای شبیه‏سازی حوضه‏های آبخیز ‌استفاده می‌شوند عموماً به دو گروه یکپارچه و توزیعی تقسیم می‏شوند. به‌علت تفاوت مدل‏های هیدرولوژیکی در استفاده از داده‏ها و روش‏های مختلف برای شبیه‏سازی جریان، شناسایی مدلی ک...

روش شمارة منحنی سرویس حفاظت خاک (SCS-CN) از روش‌های بسیار کاربردی است که به‌طور گسترده برای پیش‌بینی رواناب مستقیم ناشی از بارندگی در نقاط مختلف دنیا استفاده می‌شود. در این مطالعه، برای تهیة نقشة شمارة منحنی و ورود اطلاعات مدل فیزیکی حوضة آبخیز خیرود به برنامة HEC-HMS، از الحاقیة HEC-GEOHMS، نرم‌افزار ArcGIS و تصاویر ماهواره‌ای Google Earth استفاده شد. همچنین به منظور آنالیز آماری داده‌های حداک...

این مطالعه، کاربرد روش عمومی عدم قطعیت تشابهات (GLUE) را برای واسنجی خودکار مدل معروف HEC-HMS نشان می‌دهد. برای این منظور روش GLUE جهت واسنجی مدلتوسعه‌یافتهHEC-HMS، برای حوضه سد دز در جنوب غرب ایران استفاده شد. از سه رخداد انتخاب‌شده اولین رخداد برای واسنجی مدل؛ سپس تمام رخدادها برای آنالیز عدم قطعیت و حساسیت توسط </str...

Journal: :پژوهش های جغرافیای طبیعی 0
کریم سلیمانی, دانشیار مرکز سنجش از دور دانشگاه مازن..., کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دان..., مربی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازن..., استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ...,

flood is one of the major natural disasters in iran, which is mostly, affected most parts of the country and caused hazards. therefore, identification of the area with high potential risk of flood occurrence is the main purpose in order to the flood control and reducing its damages. in this research the role of the flood routing in identification of the area with high potential flooding has inv...

ژورنال: :جغرافیا و توسعه 0
ابوالقاسم امیراحمدی, مهناز شیران,

عوامل روندیابی آبراهه­ها و موقعیت مکانی زیرحوضه­ها در سیلاب خروجی حوضه تأثیر­گذارند. از این رو برای اجرای برنامه­های کنترل سیل در بالادست حوضه­های بزرگ آبخیز باید نحوه­ی تأثیر آنها را بر سیلاب حوضه ارزیابی کرد و با توجه به سهم این عوامل در سیلاب خروجی، آنها را اولویت­بندی نمود. در این پژوهش از روش شبیه­سازی هیدرولوژیکی توسط نرم­افزار hec-hms برای بازسازی مدل حوضه و بررسی و روندیابی هیدروگراف­ها...

ژورنال: :جغرافیا و پایداری محیط 2012
مجتبی یمانی, اکبر مهرجونژاد,

تغییر در کاربری اراضی، فرآیندهای هیدرولوژیکی را در حوضه ها متأثر ساخته، تعادل طبیعی جریان آب را مختل می کند. در پژوهش حاضر، تغییر مؤلفه های هیدرولوژیکی حوضه آبخیز کردان در نتیجه ی تغییرات کاربری اراضی در سال های 1366، 1379 و 1390 بررسی شده است. داده های کاربری اراضی برای سه سال گفته شده از تصاویر ماهواره ای لندست به دست آمد که با استفاده از طبقه بندی نظارت شده به پنج نوع کاربری شهری، کشاورزی، م...

ژورنال: :نشریه هیدرولیک 2012
احمد شرافتی, باقر ذهبیون,

برآورد سیلاب با عدم قطعیت هایی ناشی از تغییرات متغیرهای ورودی مدل بارش- رواناب مانند بارش، پارامترهای مدل مانند تلفات و ساختار مدل همراه است. برآورد سیلاب طراحی با در نظر گرفتن عدم قطعیت های متغیرهای تصادفی مؤثر بر آن، یکی از مباحث مهم در طراحی سازه های هیدرولیکی است. در این تحقیق، با استفاده از مدل آماری تولید بارش (rpg)، مدل بارش-رواناب hec-hms و روش مونت کارلو، عدم قطعیت متغیرهای ورودی مدل ب...

Journal: :The Journal of Cell Biology 2002
Nicole LeBrasseur,

ot all isoforms are created equal. New results from Christiana Ruhrberg, David Shima (Cancer Research UK, London, UK), and colleagues reveal that the stickiness of vascular endothelial growth factor (VEGF) can make all the difference between blood vessels growing larger or finding new territory. VEGF initiates the formation and expansion of the vascular system. VEGF isoforms differ in their abi...

2011
Yi Xiong,

This paper firstly described the dam break in the aspects of theories and models. Break parameters prediction, the understanding of dam break mechanics, peak outflow prediction were shown as the essential for the dam break analysis, and eventually determined the loss of the damages. Secondly, as an application example, Foster Joseph Sayers Dam break was further modeled and analyzed using USACE ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده منابع طبیعی 1387

بررسی آمار و اطلاعات نشان می دهد که سیلاب هر ساله خسارات زیادی به منابع طبیعی وارد می کند. با توجه به تأثیر عوامل مختلف در بروز سیل، انواع اقدامات مدیریتی از جمله آبخیزداری و مدیریت کاربری اراضی، برنامه ریزی و مدیریت در مسیر رودخانه ها و مسیل ها، پیش بینی و هشدار سیل، اقدامات پیشگیری و حمایتی در مناطق سیل گیر و پهنه بندی خطر سیل می توانند در کاهش خسارت ناشی از آن موثر باشد. امروزه استفاده از م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید