نتایج جستجو برای HEC-HMS

تعداد نتایج: 2325  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم کشاورزی 1394

در دهه های اخیر محاسبه ی مقدار رواناب حاصل از بارش و شبیه سازی بارش- رواناب برای یک حوضه آبریز بدون آمار، به مسئله ای ضروری تبدیل شده است. برنامه ریزی در مناطق فاقد آمار مستلزم تهیه ی داده های با کیفیت مناسب می-باشد، یکی از روش های رفع این معضل، استفاده از، مدل های سطح زمین بزرگ مقیاس نظیر gldas است، که بر اساس مشاهدات ماهواره ای بروز شده اند، به دلیل ارائه پارامترهای هیدرولوژیکی از اهمیت بالای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده منابع طبیعی 1388

امروزه اهمیت مهار آبهای سطحی به نحوی است که، یکی از مهمترین اهداف و سیاستگذاری-های کلان مالی در هر کشوری محسوب شده و هر ساله بودجه هنگفتی را به خود اختصاص می دهد. همچنین بدلیل این که اساس روش های معمول محاسباتی جهت انجام تحلیل های هیدرولوژیکی، بر نتایج تجربی و محاسباتی دستی استوار است، بنابراین با ایجاد هر نوع خطایی، توجیه این سرمایه گذاریهای کلان به خطر می افتد. این تحقیق با بکارگیری نرم افزار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده منابع طبیعی 1389

سازه های آبخیزداری از جمله پروژه های پرهزینه ای است که با اهداف مختلف کاهش فرسایش و رسوب، سیل خیزی و سیل گیری در حوزه های آبخیز احداث می گردند. ارزیابی کمی پروژه های آبخیزداری به منظور تجزیه و تحلیل اثرات آن ها و تصمیم گیری صحیح در اجرای بهینه این گونه طرح ها ، ضروری می باشد. ارزیابی اقدامات سازه ای از جنبه های مختلفی صورت می گیرد. این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر سدهای اصلاحی اجرا شده بر سیل خیز...

2001
Francisco Olivera,

A methodology is presented for extracting topographic, topologic, and hydrologic information, from the digital spatial data of a hydrologic system, for hydrologic modeling with HMS. Methods for stream and watershed delineation from digital elevation models are presented. After vectorizing the raster-based stream segments and watersheds, navigation fields are added to their tables to support top...

Journal: :Oncology reports 2015
Maria E Cuevas, Tracey E Lindeman,

Tamoxifen (TAM), used to treat estrogen receptor (ER)-positive breast cancer, is a well known estrogen antagonist in the breast, but a partial estrogen agonist in the endometrium. In addition, TAM metabolites, such as 4'-hydroxy-tamoxifen (4-OH-TAM), have been shown to be more potent than the parent compound. The objective of this study was to determine the effects of 4-OH-TAM and estradiol (E2...

2010
GABRIELA VARVARA, Gabriela Varvara,

The Holonic Manufacturing Systems (HMS) represent a pragmatic solution to model and design modern production processes intended to be flexible in terms of to the volume and the diversity of the resulting consumer goods and adaptable to the availability of the processing resources. In order to increase the efficiency of HMS, the communication aspects like interoperability and reliability inside ...

ژورنال: :پژوهش های ژئومورفولوژی کمی 0
مرضیه موغلی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان,

یکی از راه هایی که می توان خسارت ناشی از سیلاب را کاهش داد، تعیین مناطق مولد سیلاب و اعمال روش های مناسب کنترل آن می باشد. در این پژوهش، با تلفیق gis و شبیه آب شناسی hec-hms، میزان مشارکت زیر حوضه های بالادست ایستگاه آب سنجی چم چیت واقع در حوضه آبریز دالکی در سیل خروجی کل حوضه بر اساس دوره برگشت های 2، 50 و 100 ساله تعیین می شود. بدین منظور با استفاده از روش تکرار حذف انفرادی زیر حوضه ها و در م...

Journal: :جنگل و فرآورده های چوب 0
مریم مرادنژادی, دانشجوی کارشناسی ‏ ارشد مهندسی جنگل، ..., دانشیار گروه جنگل داری و اقتصاد جنگل،..., استادیار گروه احیای مناطق خشک و کوهست...,

forest cover is one of the most effective factors in reducing flooding in northern iran, so that in recent years the destruction, land use changing and uncontrolled harvesting of forest areas, has greatly increased the number and magnitude of floods. so far, there have been few studies on forest hydrology in iran, particularly the northern hyrcanian forests. this study examines the impact of a ...

ژورنال: :مرتع و آبخیزداری 2013
سمانه رضوی زاده, علی سلاجقه, شهرام خلیقی سیگارودی, محمد جعفری,

یکی از عوامل اصلی در تغییر رژیم سیلابی حوزه‏های آبخیزْ تغییر کاربری اراضی در سطح حوضه است. حوزة آبخیز طالقان، طی سال‏های متمادی، دستخوش تغییر کاربری اراضی شده که احتمال تأثیر آن بر خصوصیات سیلاب رودخانه مطرح است. در تحقیق حاضر، با تلفیق سیستم‏های اطلاعات جغرافیایی (gis) و مدل hec- hms، آثار تغییر کاربری اراضی بر سه پارامترـ دبی اوج، حجم، و زمان پایة سیل ـ در بخشی از حوزة آبخیز طالقان بررسی شد. ب...

ژورنال: :جغرافیا و توسعه 0
احمد مزیدی, سمیرا کوشکی,

فرآیند بارش- رواناب یک حوضه ی آبریز عمدتاً تحت تأثیر شرایط هیدرولوژیکی، ژئومورفولوژی و اقلیم منطقه می باشد. یکی از عمومی ترین روش­ها برای شناخت فرآیند بارش رواناب شبیه­سازی آن با استفاده از مدل­های هیدرولوژیکی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله می باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل hec–hms فرآیند بارش– رواناب حوضه آبریز خرم آباد شبیه سازی شد و مورد واسنجی قرار گرفت نتایج نشان داد که سازگاری خوبی بین...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید