نتایج جستجو برای: Interval Shifted Legendre Polynomial

تعداد نتایج: 296299  

Journal: :Metallurgical Transactions A 1987
S. K.Tarby,

Journal: :Mathematics of Computation 1979
James L.Blue,

Journal: :SIAM Review 1983
A. D.Rawlins,

Journal: :Journal of Computational and Applied Mathematics 2003
F.Patrı́cio, J.A.Ferreira, F.Oliveira,

Journal: :IET Information Security 2018
ZhixiongChen,

2008
Bujar Xh. Fejzullahu,

Let be introduced the Sobolev-type inner product (f, g) = 1 2 Z 1 −1 f(x)g(x)dx + M [f ′(1)g′(1) + f ′(−1)g′(−1)], where M ≥ 0. In this paper we will prove that for 1 ≤ p ≤ 4 3 there are functions f ∈ L([−1, 1]) whose Fourier expansion in terms of the orthonormal polynomials with respect to the above Sobolev inner product are divergent almost everywhere on [−1, 1]. We also show that, for some v...

Journal: :Menoufia Journal of Electronic Engineering Research 2021
Shoukralla, E..S, Elgohary, .H, Morgan., M,

Journal: :Nuclear and Particle Physics Proceedings 2016
J.A.Peñarrocha, J.Bordes,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید