نتایج جستجو برای: MV -algebra

تعداد نتایج: 125222  

Journal: :International Journal of Approximate Reasoning 1998
Costas A.Drossos, PanagisKarazeris,

2008
Jayanta Sen,

In this paper, we propose extensions of affine classical linear algebra(ACL-algebra) and many-valued algebra(MV-algebra), the emphasis is being on the latter. MV-algebras are algebraic models of à Lukasiewicz א0-valued logic(à Lא0) and that was established long back in 1958 by C.C. Chang. MV-algebra is recently studied from the angle of fuzzy set theory. Also it is investigated in connection wi...

2007
Kyung Ho Kim, Yong Ho Yon,

The aim of this paper is to study the properties of dual BCK-algebra and to prove that the MV -algebra is equvalent to the bounded commutative dual BCK-algebra.

Journal: :Czechoslovak Mathematical Journal 1999
JánJakubík,

Journal: :International Journal of Approximate Reasoning 1998
M.K.Chakraborty, JayantaSen,

Journal: :Czechoslovak Mathematical Journal 2003
JánJakubík,

Journal: :Mathematica Slovaca 2015
D.Diaconescu, I.Leuștean,

Journal: :Int. J. Approx. Reasoning 1998
Mihir K. Chakraborty, Jayanta Sen,

It is observed that a CL-algebra (Classical Linear Algebra) contains within it a number of MV-algebras (Many-valued Algebras). A necessary and sufficient condition is obtained when a CL-algebra as a whole reduces to an MV-algebra. All the embedded MValgebras are characterised. A special MV-algebra called the Stem of the CL-algebra is studied to some depth. © 1998 Elsevier Science Inc. All right...

2009
Mirko Navara, Ferdinand Chovanec,

symmetric difference Milan Matoušek and Pavel Pták

Journal: :International Journal of Approximate Reasoning 1998
SalvatoreSessa, SuryansuRay,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید