نتایج جستجو برای Stochastic Data Envelopment Analysis (SDEA)

تعداد نتایج: 4020186  

Journal: :European Journal of Operational Research 2012
John D.Lamb, Kai-HongTee,

Journal: :Central European Journal of Operations Research 2018
JosefJablonský, AliEmrouznejad, MehdiToloo,

Journal: :Transactions of the Institute of Systems, Control and Information Engineers 1995
HiroshiMORITA,

Journal: :Journal of Statistical Software 2020
Inmaculada C.Álvarez, JavierBarbero, José L.Zofío,

Journal: :Applied Mathematics Letters 2012
MohammadKhodabakhshi, KouroshAryavash,

Journal: :Expert Systems with Applications 2012
MajidZerafat Angiz L., AliEmrouznejad, AdliMustafa,

Journal: :Applied Sciences 2021
TheodorePapatheodorou, JohnGiannatsis, VassilisDedoussis,

Journal: :Annals OR 2006
Keith Womer, Marie-Laure Bougnol, José H. Dulá, Donna L. Retzlaff-Roberts,

Benefit-cost analysis is required by law and regulation throughout the federal government. Robert Dorfman (1996) declares “Three prominent shortcomings of benefit-cost analysis as currently practiced are (1) it does not identify the population segments that the proposed measure benefits or harms (2) it attempts to reduce all comparisons to a single dimension, generally dollars and cents and (3)...

Journal: :CEJOR 2011
Najmeh Malekmohammadi, F. Hosseinzadeh Lotfi, Azmi Jaafar,

In the existing DEA models, we have a centralized decision maker (DM) who supervises all the operating units. In this paper, we solve a problem in which the centralized DM encounters limited or constant resources for total inputs or total outputs. We establish a DEA target model that solves and deals with such a situation. In our model, we consider the decrease of total input consumption and th...

Journal: :European Journal of Operational Research 2015
Victor V.Podinovski, TatianaBouzdine-Chameeva,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید