نتایج جستجو برای: build �� Design/build

تعداد نتایج: 104982  

Journal: :M/C Journal 2017
R a c h e l F r a n k s S i m o n D w y e r

Amina Ashi Hadi Abou Chakra

Design/bid/build and design/build are two principal project delivery systems used worldwide. The performance of each project may differ with the type of procurement system used. This study has two aims: firstly, to assess and compare the performance of design/bid/build and design/build projects in Lebanon; secondly, to compare the results with the performance of equivalent systems in the Far Ea...

Journal: :Construction Research and Innovation 2017
R o d S w e e t

Journal: :Dentalpractice 1968
K Beach

Copyright © by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner unless such copying is expressly permitted by federal copyr...

Journal: :Journal of Retail & Leisure Property 2007
J u l i e E W h i t f i e l d

Journal: :Nature 2018
W i l l i a m L a u r a n c e

Journal: :Journal of Biological Physics and Chemistry 2020
J . J . R a m s d e n

Journal: :Nature 1987
S t e v e n D i c k m a n

Journal: :Nature Materials 2003
P h i l i p B a l l

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید